MFP propune modificarea unor reglementări în ceea ce priveşte autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare

MFP propune modificarea unor reglementări în ceea ce privește autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare

Telex » Știri 17 septembrie 2020  

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin HG nr. 1.045/2018. Potrivit inițiatorilor, proiectul de act normativ reglementează, între altele, următoarele aspecte principale:

autorizarea unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de către Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specific;

în situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nu este necesară parcurgerea procedurii  de autorizare și pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational. Sociatatea are însă obligația ca, înaintea începerii activității, să notifice MFP cu privire la intenția de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;

termenul de valabilitate a autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, obținută în urma notificării, este același cu cel al autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru care a fost parcursă procedura de autorizare;

în situația operatorilor economici care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, dar   nu dețin autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, aceștia parcurg procedura de autorizare, iar termenul de valabilitate a autorizației este de 2 ani;

termenul în care unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational pot solicita reautorizarea este cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației;

criteriile avute în vedere la autorizarea operatorilor economici ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, ître acestea fiind următoarele:

- dovada faptului că operatorii economici funcționează legal pe teritoriul României precum și a faptului că au prevăzut în actul de înființare ca obiect de activitate operațiunile privind emiterea și gestionarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional pe suport electronic, având cod CAEN 6612 – „Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare”;

- deținerea de către operatorul economic care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional a unui nivel minim al capitalului social sau capital de dotare, după caz, subscris și vărsat, respectiv, echivalentul în lei a cel puțin 500.000 euro, cu precizarea că se ia în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social;

- în cazul operatorilor economici care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare sau tichete sociale, după caz și solicită autorizație de funcționare pentru emiterea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, condiția referitoare la existența unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, prevăzută de prezentul proiect se aplică cumulativ cu valoarea minimă prevăzută pentru unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete de creșă, tichete culturale, vouchere de vacanță, tichete sociale pentru grădiniță, și, respectiv, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, după caz. Potrivit Referatului de aprobare, avându-se în vedere faptul că tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional este acordat exclusiv de Ministerul Fondurilor Europene și doar sub condiția câștigării de către unitatea emitentă a unei proceduri de achiziție publică, pentru a nu greva activitatea acestor operatori economici prin impunerea, la momentul autorizării de către MFP, a condiției de existență a unui capital social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, într-un cuantum minim, așa cum se întâmplă în prezent în cazul entităților autorizate să emită bilete de valoare, au fost reglementate: necesitatea dovedirii îndeplinirii condiției de capital social, după câștigarea de către unitatea emitentă a procedurii de achiziție publică organizată de Ministerul Fondurilor Europene; termenul în care trebuie să se facă dovada îndeplinirii condiției de existență a capitalului social sau de dotare.

- dispunerea de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pentru sprijin educațional pe suport electronic.

situațiile în care operatorii economici solicitanți nu pot fi autorizați ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, respectiv atunci când acestia  înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat sau când există înregistrate fapte în cazierul fiscal al operatorului economic /administratorului/ directorului economic și/sau financiar;

situațiile în care o autorizație de funcționare emisă în favoarea unei unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional poate fi modificată sau completată, precum și termenul în care sunt obligate unitățile emitente să solicite modificarea autorizației de funcționare;

posibilitatea ca MFP, prin Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice să dispună măsura de suspendare/retragere, după caz, a autorizației de funcționare a unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, inclusiv în situația în care unitatea emitentă nu face dovada îndeplinirii condiției referitoare la existența unei valori minime a capitalului social în termenul stabilit prin prezentul proiect de ordin;

documentele pe care operatorii economici trebuie să le depună, în vederea obținerii autorizației de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;

componența echipei de specialiști care:

- verifică faptic îndeplinirea criteriilor de autorizare, prin deplasarea acestora la locația unde urmează să se desfășoare activitatea. Această verificare are loc doar în situația în care operatorul economic care solicită autorizația de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, nu deține și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, aflată în termen de valabilitate,

- efectuează controlul care vizează constatarea existenței/inexistenței situațiilor în care se impune suspendarea/retragerea autorizației de funcționare.

procedura de notificare a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.

Potrivit acestei proceduri, operatorul economic care deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, aflată în termen de valabilitate, poate obține și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional,  după transmiterea către direcția de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul MFP, a unei notificări cu privire la intenția sa, însoțită de documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de autorizare prevăzute de ordin. Având în vedere faptul că, potrivit dispozițiilor OUG nr. 133/2020, în această situație, nu este necesară parcurgerea procedurii de autorizare, echipa de specialiști nu se va deplasa la locația unde operatorul economic urmează să își desfășoare activitatea. Astfel, unitatea emitentă dovedește îndeplinirea criteriului referitor la asigurarea ansamblului de măsuri de securitate prevăzut de ordin, prin depunerea unei declarații pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al unității emitente.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.