MFP propune noi măsuri de simplificare, debirocratizare și facilități fiscale pentru contribuabili

MFP propune noi măsuri de simplificare, debirocratizare și facilități fiscale pentru contribuabili

Telex » Știri 22 septembrie 2016  

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a anunțat că propune cu al doilea pachet de măsuri concrete de simplificare și cu facilități acordate atât mediului de afaceri, cât și anumitor categorii de persoane fizice. Propunerile MFP sunt în consultare pe site-ul instituției, la rubrica „Priorități strategice și planuri de acțiuni ale MFP”. Pachetul vizează modificări ale Codurilor fiscal și de procedură fiscală, ale Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și ale OUG 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, precum și modificări ale unor proceduri interne. „Scopul acestui nou pachet de simplificare este să încurajeze plata online a tuturor taxelor și impozitelor, dar și să reducă povara administrativă pentru persoanele fizice și pentru mediul de afaceri. Totodată, sunt incluse propuneri care vizează stimularea investițiilor precum și a formării profesionale”, a declarat Anca Dragu, ministrul Finanțelor Publice.

Măsuri de simplificare și facilități fiscale propuse în sprijinul persoanelor fizice

MFP are în vedere extinderea documentelor acceptate ca dovadă a plății în relația cu instituțiile publice, pentru toate modalitățile de plată existente la nivel național (internet banking, mobile banking, terminale de plată și ATM-uri aparținând instituțiilor de credit). Măsura își propune să încurajeze utilizarea mijloacelor de plată moderne de către cetățeni prin reglementarea acceptării ca dovadă a plății, de către toate instituțiile publice, a documentelor care atestă realizarea tranzacțiilor atât la ghișeu, cât și în online.

Exemplu: O persoană care își plătește taxele de pașaport prin internet banking sau mobile banking, când merge la ghișeul instituției pentru depunerea documentelor și ridicarea pașaportului, poate prezenta ca dovadă a plății un print de pe telefon sau calculator sau completa o declarație pe proprie răspundere cu detaliile plății. Dacă instituția către care trebuie să facă dovada plății are dezvoltate aplicații interactive, atunci cel care face plata poate transmite electronic dovezi ale plății.

Totodată, MFP, prin ANAF, propune dezvoltarea metodelor electronice de blocare/deblocare a conturilor bancare în timp real între administrația fiscală și instituțiile de credit la care acești contribuabili au deschise conturi bancare. În acest fel pot fi înlăturate deficiențele legate de întârzierea ridicării măsurii popririi conturilor bancare în cazul stingerii obligațiilor fiscale, întârzieri care, de cele mai multe ori, afectează activitatea contribuabililor.

Din această toamnă, adeverințele de venit și certificatele de atestare fiscală vor putea fi cerute și transmise online către instituțiile publice beneficiare. Concret, de la 1 noiembrie 2016, ANAF va pune la dispoziție celorlalte instituții publice, inclusiv primării, pe bază de protocol de schimb de informații, pârghiile necesare în vederea transmiterii, în format electronic, a documentelor ce atestă situația fiscală a contribuabililor, în vederea acordării, de către instituțiile respective, a unor drepturi legale.

Implementarea noului sistem creează premisele eliminării prezenței unui număr semnificativ de contribuabili la ghișeele ANAF ținând cont de faptul că, anual, administrațiile fiscale eliberează în medie peste 5 milioane de adeverințe de venit și peste 300 de mii de certificate de atestare fiscală.

În ceea ce privește facilitățile fiscale, MFP propune introducerea unui Regim special de TVA pentru agricultori. Astfel, în urma dificultăților majore pe care le întâmpină agricultorii în aplicarea regimului normal de TVA, MFP propune un regim simplificat. Pentru livrările de produse agricole/servicii agricole, agricultorii nu vor avea obligațiile ce revin celor care aplică regimul normal de TVA, respectiv: să se înregistreze în scopuri de TVA după depășirea plafonului de scutire de 220.000 lei, să colecteze TVA, emită facturi, să țină jurnale de vânzare/cumpărare sau alte evidențe în scopuri de TVA, să depună decontul de TVA etc. Măsura se aplică atât în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, cât și a întreprinderilor individuale sau familiale.

Măsuri de simplificare și facilități fiscale propuse în sprijinul mediului de afaceri

MFP propune extinderea perioadei de aplicare a facilității privind scutirea de impozit a profitului reinvestit. Sunt vizați toți contribuabilii care investesc în active precum echipamente tehnologice, calculatoare și echipamente periferice, programe informatice. Măsura este propusă pentru stimularea economiei prin susținerea investițiilor.

Totodată, pentru susținerea sistemului de învățământ și o mai bună pregătire profesională a tinerilor, MFP propune acordarea de facilități societăților interesate de programe de calificare profesională. Concret, este vizată introducerea în Codul fiscal a unor prevederi referitoare la deducerea cheltuielilor efectuate de agenții economici cu pregătirea teoretică și/sau practică a elevilor și studenților și a altor categorii de persoane care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare într-un cadru instituționalizat. În prezent, există doar reguli care permit scăderea din impozitul pe profit a cheltuielilor cu burse private acordate de persoanele juridice elevilor, studenților și doctoranzilor, în anumite limite.

Ministerul Finanțelor și-a îndreptat atenția și spre societățile care fac investiții și care, deși nu au încă venituri, sunt obligate să aplice un regim ce nu le permite recuperarea pierderilor fiscale. În acest sens, în pachetul de măsuri propus, MFP introduce posibilitatea de a renunța la aplicarea regimului de impozitare pentru microîntreprinderi prin reducerea plafonului capitalului social la înființare de la 25.000 euro la 10.000 euro (echivalentul a 45.000 de lei).

Pentru un regim fiscal echitabil, MFP propune facilități pentru cei care își redobândesc codul de TVA în sensul acordării beneficiilor pierdute în perioada aferentă anulării codului. Astfel, le acordă dreptul să refactureze cu TVA către clienți toate vânzările pe care le-au realizat în perioada în care nu au avut cod de TVA. Beneficiarii lor vor putea să deducă acest TVA pentru cumpărările aferente vânzărilor efectuate în perioada în care furnizorul a avut codul anulat.

Exemplu: Un contribuabil are codul de TVA anulat începând cu data de 1 iulie 2016. La 1 august cumpără mărfuri de 5.000.000 lei plus TVA 1.000.000 lei. Nu deduce TVA de 1.000.000 lei. La data de 15 august vinde mărfurile respective la valoarea de 5.500.000 lei. Nu are dreptul să factureze cu TVA către client, dar va plăti la buget TVA aferent acestei vânzări în sumă de 1.100.000 ( 5.500.000 *20%= 1.100.000 lei). Beneficiarul nu primește o factură cu TVA și nu are ce să deducă.

Soluția propusă: dacă contribuabilul va fi reînregistrat ca plătitor de TVA, va avea dreptul să factureze cu TVA către client : 5.500.000 plus TVA 20% -1.100.000 = 6.500.000. Totodată, beneficiarul va deduce acest TVA de 1.100.000, iar furnizorul (care a avut codul anulat) va deduce după înregistrare TVA de 1 milion lei aferent achiziției de mărfuri din 1 august 2016.

În egală măsură, alături de aceste facilități fiscale, MFP vine cu un pachet de măsuri de simplificare destinat mediului de afaceri. Propune eliminarea obligației de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari a contribuabililor care efectuează operațiuni intracomunitare (livrări intracomunitare, achiziții intracomunitare ș.a). Este o prevedere existentă acum care presupune prezentarea a numeroase documente, în condițiile în care au fost dezvoltate alte pârghii, mai eficiente, pentru prevenirea evaziunii fiscale.

Totodată, are în vedere suspendarea până la 31 decembrie 2019 a obligației depunerii a trei declarații informative (cod 392A, 392B și 393) prin care se reduc sarcinile administrative ce revin contribuabililor cu o cifră de afaceri mai mică de 220.000 de lei sau care prestează servicii de transport internațional.

În ceea ce-i privește pe comercianții angro și en detail de produse accizabile pentru care accizele sunt deja plătite, aceștia nu vor mai avea obligația de înregistrare la autoritatea competentă. Măsura conduce la simplificarea activității lor nu doar prin eliminarea obligației de înregistrare, ci și prin eliminarea posibilelor sancțiuni pecuniare (amendă) sau a suspendării activității pe o perioadă de la 1 la 3 luni.

Toate aceste propuneri sunt cuprinse în materialul postat pe site-ul instituției la rubrica Priorități strategice și planuri de acțiuni ale MFP. În urma consultărilor preliminare ce vor avea loc în perioada următoare, MFP va supune dezbaterii publice un proiect de modificare a Codurilor fiscal și de procedură fiscală. Această consultare preliminară este complementară consultării publice ce va avea loc pe baza proiectului de act normativ.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.