MFP: Propuneri de simplificare a obligațiilor declarative ale persoanelor fizice

MFP: Propuneri de simplificare a obligațiilor declarative ale persoanelor fizice

Numărul 8, 6-12 martie 2018  »  Prim-plan decizional

Ministerul Finanțelor Publice a publicat, pe site-ul instituției, propunerile de simplificare a obligațiilor declarative ale persoanelor fizice.

Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS și CASS are în vedere cinci obiective principale:
 • Simplificarea obligațiilor declarative, prin depunerea unei singure declarații;
 • Un singur termen de plată, la data de 31 martie a anului următor celui în care se realizează veniturile;
 • Posibilitatea de a efectua plăți pentru impozitul pe venit la venitul estimat pentru anul curent;
 • Evaluarea pentru încadrarea ca plătitor CAS și CASS în funcție de venitul estimat pentru anul curent;
 • Posibilitatea de rectificare a declarației până la termenul de plată.
Simplificarea obligațiilor declarative

Proiectul elaborat de MFP are în vedere comasarea, într-o declarație unică, a șapte declarații: D200 – veniturile realizate din România; D201 – veniturile realizate din străinătate; D220 – venitul estimat/norma de venit; D221 – norme de venit – agricultură; D600 – venitul bază pentru CAS; D604 – stabilire CASS persoane fără venit; D605 – stopare CASS persoane fără venit.

Modificările fac referire și la termenul de depunere a declarației. Astfel, dacă pentru 2017 legislația prevedea două termene de depunere (31 ianuarie și 25 mai), de acum înainte va exista un singur termen de depunere pentru declarația unică: în 2018 – 15 iulie (definitivare an fiscal 2017 și estimare 2018), iar începând cu 2019 – 31 martie (definitivare an fiscal precedent și estimare an curent).

Modalități de depunere a declarației

Noul mecanism cuprinde patru modalități de depunere a declarației unice:

1. Prin sisteme electronice de transmitere la distanță – SPV (se folosește sistemul de identificare prin utilizator și parolă);
 • transmiterea către contribuabil prin poștă a parolei de înrolare în SPV;
 • persoanele înrolate în SPV pot solicita, prin acest sistem, precompletarea declarației unice și transmiterea acesteia de către ANAF;
 • transmiterea prin SPV a formularului precompletat;
 • declarația unică se descarcă și se completează cu celelalte informații de către contribuabil și se transmite prin SPV, urmând a fi semnată cu certificatul calificat al MFP;
2. Prin mijloace electronice – e-guvernare (semnătură electronică bazată pe certificat calificat);
 • contribuabilul poate să opteze pentru descărcarea și completarea unui formular inteligent gol (neprecompletat) de pe portalul ANAF și depunerea lui electronică prin sistemul e-guvernare cu semnatură electronică;

3. Completarea cu asistența ANAF și a Primăriei a formularului unic inteligent și transmiterea acestuia la ANAF de pe calculatorul Primăriei sau ANAF, fie prin SPV, fie prin e-guvernare;

4. Pe suport de hârtie (doar pentru anul 2018).

Potrivit MFP, sistemul prezintă următoarele avantaje:
● Pentru persoana fizică:
 • simplificarea procedurii de depunere a declarației fiscale;
 • un singur termen de plată, la data de 31 martie a anului următor celui în care se realizează veniturile;
 • posibilitatea de a efectua plăți pentru impozitul pe venit la venitul estimat pentru anul curent;
 • evaluarea pentru încadrarea ca plătitor CAS și CASS se face în funcție de venitul estimat pentru anul curent;
 • posibilitatea de rectificare a declarației până la termenul de plată.
● Pentru ANAF:
 • diminuarea costurilor administrative legate atât de procesarea declarațiilor, cât și de emiterea și comunicarea deciziilor de impunere;
 • utilizarea resurselor pentru eficientizarea altor activități.
Un singur termen de plată

Dacă pentru 2017 legislația prevedea cinci termene de plată (patru plăți anticipate – 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 21 decembrie și o plată de regularizare anuală a impozitului pe venit, CAS și CASS, în termen de 60 de zile de la comunicarea, de către ANAF, a deciziei de impunere), noul sistem propus de MFP prevede un singur termen de plată – 31 martie a anului următor realizării veniturilor.

În cursul anului curent contribuabilul poate efectua plăți având în vedere obligațiile estimate.

Pentru anul 2018, MFP analizează posibilitatea introducerii unui sistem de bonificații pentru contribuabilii care achită anticipat obligațiile fiscale estimate datorate.

De exemplu:

● Dacă Declarația unică se depune prin SPV:
 • 10% dacă obligațiile fiscale datorate sunt achitate integral până la 15 iulie 2018;
 • 5% dacă obligațiile fiscale datorate sunt achitate integral până la 30 septembrie 2018.
● Dacă Declarația unică se depune pe suport hârtie:
 • 5% dacă obligațiile fiscale datorate sunt achitate integral până la 15 iulie 2018;
 • 2% dacă obligațiile fiscale datorate sunt achitate integral până la 30 septembrie 2018.
Noul mecanism fiscal, aplicat din 2018, în privința impozitului pe venit, CAS (activități independente) și CASS (activități independente + alte venituri)
➔ Impozitul pe venit

1)  În cazul veniturilor pentru care impozitul pe venit nu se reține la sursă

● Se trece de la sistemul plăților anticipate, cu definitivare în anul următor (stabilite de ANAF prin decizii de impunere), la sistemul de autoimpunere (calculul impozitului pe venit se efectuează de către contribuabil – persoană fizică, prin declarația unică);
● Autoimpunere – an curent;
Impozitul pe venit pentru anul curent se stabilește prin declarația unică de către contribuabil, prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul estimat a se realiza în anul curent. Plățile de impozit se efectuează oricând până la scadență (31 martie anul următor). Există posibilitatea de rectificare a declarației până la termenul de plată (respectiv până la 31 martie).
● Definitivare Impozit pe venit pentru anul precedent – în anul următor
Se stabilește prin declarația unică depusă până la 31 martie, prin autoimpunere, prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul realizat în anul precedent.
Diferențe:
 • în plus (de plată) – plată diferență până la 31 martie;
 • în minus (de restituit) – restituire/compensare plăți în plus conform Codului de procedură fiscală.

2) În cazul veniturilor pentru care impozitul pe venit se reține la sursă: se menține mecanismul reținerii la sursă (drepturi de proprietate intelectuală, dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, alte surse, asocieri cu persoane juridice, premii și jocuri de noroc).

➔ CAS – pentru venituri din activități independente (Drepturile de proprietate intelectuală sunt excluse!)

● Se trece de la sistemul de stabilire a CAS de către ANAF prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere (calculul CAS se efectuează de către contribuabil – persoană fizică, prin declarația unică).

● Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea ca plătitor CAS, în funcție de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent):
 • venitul net estimat pentru anul curent ≥ 22.800 lei – datorează CAS la un venit ales, dar nu mai mic decât nivelul salariului minim brut pe țară;
 • venitul net estimat pentru anul curent < 22.800 lei – nu este obligatorie plata CAS (se poate asigura opțional).
● Autoimpunere – anul curent
CAS se stabilește prin declarația unică de către contribuabil, prin aplicarea cotei de CAS (25%) la venitul ales (dar nu mai mic decât nivelul salariului minim brut pe țară). Plățile de CAS se efectuează oricând până la scadență (31 martie anul următor). Există posibilitatea de rectificare a declarației până la termenul de plată (respectiv până la 31 martie).

● Termenul de plată este 31 martie, data depunerii declarației unice.

➔ CASS – pentru venituri din activități independente (Drepturile de proprietate intelectuală sunt excluse!), cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse

● Se trece de la sistemul de stabilire a CASS de către ANAF prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere (calculul CASS se efectuează de către contribuabil – persoană fizică, prin declarația unică)

● Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea ca plătitor CASS, în funcție de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent):
– venitul net estimat, cumulat din toate categoriile de venituri, pentru anul curent ≥ 22.800 lei – datorează CASS la nivelul salariului minim;
– venitul net estimat cumulat din toate categoriile de venituri, pentru anul curent < 22.800 lei – nu datorează CASS, însă persoana fizică poate opta pentru plata CASS astfel:
 • dacă își exercită opțiunea prin declarația unică până la termenul de depunere, plătește CASS la nivelul a 6 salarii minime și este asigurat 12 luni;
 • dacă își exercită opțiunea prin declarația unică după termenul de depunere, plătește CASS la nivelul a 12 salarii minime și este asigurat 12 luni.
● Autoimpunere – anul curent
CASS se stabilește prin declarația unică de către contribuabil. Plățile de CASS se efectuează oricând până la scadență (respectiv 31 martie anul următor). Există posibilitatea de rectificare a declarației până la termenul de plată (până la 31 martie).
● Persoane fără venituri în anul curent
Dacă persoana respectivă depune declarația unică prin care dobândește calitatea de asigurat, va plăti CASS la nivelul a 6 salarii minime și va fi asigurată 12 luni (indiferent dacă declarația unică este depusă înainte sau după termenul normal de depunere). Plata CASS se face până la data de 31 martie a anului următor.

În anul 2018, până la termenul de depunere a declarației unice, respectiv 15 iulie 2018, se reglementează că persoanele fizice își păstrează calitatea de asigurat astfel încât să beneficieze, în continuare, de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.

➔ CAS și CASS – pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală
Se analizează posibilitatea stabilirii unui mecanism pentru Drepturile de proprietate intelectuală (categorie distinctă de activitățile independente).
Pentru CAS și CASS se analizează posibilitatea reintroducerii mecanismului de reținere la sursă (același mecanism se are în vedere și pentru CASS aferent veniturilor din arendă și din asocieri cu persoane juridice).
Se analizează posibilitatea exceptării de la plata CASS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală a următoarelor categorii de persoane:
 • pensionarii;
 • copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști;
 • tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului.
Alte măsuri aflate în analiză

● Pentru distribuirea cotei de până la 2% din impozitul anual datorat pe veniturile din salarii se analizează varianta reținerii și distribuirii lunare a acesteia de către angajatori (cota de 2% se reține din impozitul datorat în lună). Salariatul ar putea opta pentru reținerea de către angajator la sursă sau pentru depunerea Declarației 230.

● Se analizează posibilitatea ca opțiunea exercitată pentru direcționarea cotei de 2% din impozitul pe venit pentru o anumită entitate să rămână valabilă în fiecare an până la exercitarea unei noi opțiuni sau până la anularea opțiunii existente (nu mai mult de 2 ani consecutivi).

Mai multe detalii privind propunerea Ministerului Finanțelor Publice referitoare la noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS și CASS, precum și modelele de declarații se găsesc pe site-ul MFP.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.