MFP: Raport privind activitatea din 2016 a întreprinderilor publice

MFP: Raport privind activitatea din 2016 a întreprinderilor publice

Numărul 45-46, 28 nov. - 11 dec. 2017  »  Analize și sinteze

Sunt analizați principalii indicatori economico-financiari pentru 1.668 de întreprinderi publice

Executivul a luat act de Raportul privind activitatea pe 2016 a întreprinderilor publice, document anual elaborat și prezentat de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Raportul pentru 2016 cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiari monitorizați de MFP pentru un număr total de 1.668 de întreprinderi publice, grupate după cum urmează:
 • 287 de întreprinderi publice de stat aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul autorităților publice tutelare centrale, dintre care: 223 active (aflate în stare de funcționare) și 64 inactive (aflate în stare de insolvență, faliment, lichidare, dizolvare);
 • 1.381 de întreprinderi publice de stat aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul autorităților publice tutelare locale, dintre care: 1.186 active și 195 inactive.

De asemenea, Raportul cuprinde și o analiză a aplicării guvernanței corporative în temeiul OUG nr. 109/2011 pentru 1.275 de întreprinderi publice.

Activitatea întreprinderilor publice de stat

În anul 2016, participațiile deținute direct/indirect de stat la cele 287 de întreprinderi publice de stat au fost în valoare de 28,591 miliarde lei. În întreprinderile publice și-au desfășurat activitatea 195.817 de persoane.

Principalii indicatori economico-financiari realizați de întreprinderile publice de stat active sunt:
 • venituri totale în sumă de 44,167 miliarde lei, din care subvenții de la bugetul de stat în sumă de 5,717 miliarde lei;
 • cheltuieli totale în sumă de 38,910 miliarde lei;
 • rezultat brut în sumă totală de 5,257 miliarde lei, obținut astfel:
  - profit brut în sumă de 6,753 miliarde lei înregistrat de 143 de întreprinderi publice de stat;
  - pierdere brută în sumă de 1,496 miliarde lei înregistrată de 58 de întreprinderi publice de stat;
 • dividende/vărsăminte din profitul aferent anului 2016 repartizate la bugetul de stat în sumă de 3,080 miliarde lei;
 • datorii totale în sumă de 21,448 miliarde lei, din care plăți restante în sumă de 3,497 miliarde lei.

În anul 2016, comparativ cu 2015, s-au constatat o scădere a veniturilor totale cu 2,124 miliarde lei, a cheltuielilor totale cu 4,858 miliarde lei și o creștere a rezultatului brut cu 2,733 miliarde lei.

Raportul include recomandări pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor publice de stat, printre care:
 • continuarea procesului de diminuare a participațiilor statului la nivelul întreprinderilor publice prin privatizări, restructurări și vânzări de active;
 • accelerarea procedurilor de insolvență și faliment în întreprinderile publice inactive;
 • recrutarea de consultanți specializați în restructurare pentru întreprinderile publice care sunt viabile, dar subperformante;
 • consolidarea întreprinderilor mici prin unirea acestora în entități mai mari și mai viabile;
 • realizarea de programe concrete pentru reducerea plăților restante ale întreprinderilor publice;
 • intensificarea activităților de recrutare a administratorilor sau a directorilor conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

Activitatea întreprinderilor publice locale

În anul 2016, participațiile deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la cele 1.381 de întreprinderi publice locale au fost de 3,480 miliarde lei. În cadrul întreprinderilor publice locale și-au desfășurat activitatea 106.799 de persoane.

Principalii indicatori economico-financiari realizați de întreprinderile publice locale active sunt:
 • venituri totale în sumă de 8,917 miliarde lei, din care subvenții de la bugetul local în sumă de 2,548 miliarde lei;
 • cheltuieli totale în sumă de 8,455 miliarde lei;
 • rezultat brut în sumă totală de 0,462 miliarde lei, obținut astfel:
  - profit brut în sumă de 0,628 miliarde lei înregistrat de 639 de întreprinderi publice locale;
  - pierdere brută în sumă de 0,166 miliarde lei înregistrată de 362 de întreprinderi publice locale;
 • datorii totale în sumă de 6,264 miliarde lei, din care plăți restante în sumă de 1,145 miliarde lei.

În anul 2016, comparativ cu 2015, s-au înregistrat o creștere a veniturilor totale cu 0,676 miliarde lei, a cheltuielilor totale cu 0,778 miliarde lei și o scădere a rezultatului brut cu 0,102 miliarde lei.

Dintre cele 1.186 de întreprinderi publice locale active monitorizate, pentru 1.127 sunt aplicate prevederile OUG nr. 109/2011.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.