MMPS: Proiectul de lege care vizează măsurile pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare, în dezbatere publică

MMPS: Proiectul de lege care vizează măsurile pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare, în dezbatere publică

Telex » Știri 12 martie 2021  

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a lansat în dezbatere publică proiectul de lege privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare. Propunerea de act normativ are ca obiect de reglementare posibilitatea acordată salariaților care au și calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii, inclusiv pensii de serviciu sau ai sistemului pensiilor militare de stat, de a opta între continuarea activității și încetarea raportului de muncă sau a raportului de serviciu.

La elaborarea proiectului s-au avut în vedere constrângerile bugetare și reducerea costurilor suportate din bugetul de stat în privința cheltuielilor de personal. În acest context, potrivit inițiatorilor, proiectul de lege propune „o revizuire a legislației aplicabile în cazul cumulului pensiei cu salariul și o alternativă prin care un angajat din sistemul public poate opta între pensie și veniturile salariale aferente raportului de muncă. De aceea, în sistemul public, posibilitatea continuării activității este însoțită de suspendarea plății pensiei”.

În Expunerea de motive se precizează că, în vederea realizării cerinței justului echilibru, între cerințele interesului general al populației și cerințele de protecție a drepturilor fundamentale ale individului, trebuie stabilită posibilitatea exprimării opțiunii între acordarea pensiei, cu încetarea activității sau acceptarea suspendării plății pensiei pe durata continuării activității. În această situație pensionarii din sistemul public au posibilitatea să primească fie pensia integrală, fie salariul lunar, integral, corespunzător funcției ocupate, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

„În consecință, soluția legislativă propusă nu aduce atingere unor drepturi fundamentale, respectiv dreptului la muncă sau dreptului la pensie. Mai mult, reglementarea vizează atât situația pensionarilor care își desfășoară activitatea în sistemul public, cât și situația pensionarilor care își desfășoară activitatea în sectorul privat. În plus, reglementarea propusă nu impune restricții în ceea ce privește obținerea pensiei la împlinirea vârstei standard de pensionare. În acest sens, legea recunoaște salariatului opțiunea exclusivă între încetarea raporturilor prin pensionare sau continuarea activității până la 70 de ani. Salariatul care a optat pentru continuarea activității se poate pensiona și înainte de împlinirea vârstei de 70 de ani”, se menționează în Expunerea de motive.

În sistemul bugetar, în măsura în care se optează pentru continuarea raportului de muncă/ raportului de serviciu până la împlinirea vârstei de 70 de ani, exercitarea dreptului la muncă nu este condiționată de încheierea unui nou contract și nici de acordul angajatorului, însă dreptul la pensie nu va putea fi solicitat simultan.

De asemenea, actul normativ prevede că persoanele pot opta, la cerere, pentru reluarea plății pensiei și încetarea raporturilor de muncă, oricând până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Proiectul de lege reglementează și situația persoanelor care au calitatea de pensionari și care se pot angaja, prin concurs sau examen, cu contract individual de muncă încheiat pe durată determinată sau nedeterminată, după caz, în condițiile legii.

Proiectul de lege propune ca, în sistemul public, persoanele care desfășoară activități profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcție și care își continuă activitatea până la împlinirea vârstei de 70 de ani să poată opta în scris între pensie și veniturile astfel realizate.

Inițiatorii subliniază că, în acord cu jurisprudența Curții Constituționale, au fost introduse unele excepții de la regula suspendării pensiei cu veniturile obținute pe durata desfășurării activității.

Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie prin neîndeplinirea obligațiilor prevăzute prin acest proiect de act normativ se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripție.

Se introduce obligația angajatorilor de a informa salariații cu privire la drepturile recunoscute de această lege. Neîndeplinirea acesteia se sancționează contravențional cu amendă.

În vederea exercitării dreptului de opțiune pentru continuarea activității până la împlinirea vârstei de 70 de ani, au fost necesare modificări ale Legii nr. 53/2003 – Codului muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.

Prevederile acestei legi se vor aplica și persoanelor care pot continua activitatea după îndeplinirea condițiilor de pensionare stabilite prin următoarele legi speciale: Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat.

Prin urmare, măsura adoptată este proporțională cu situația excepțională care a determinat-o, fiind rezultatul unui echilibru între scopul declarat al legii și mijloacele folosite în realizarea lui, și este aplicată persoanelor aflate în ipoteza normei.

Proiectul de lege și Expunerea de motive pot fi consultate pe site-ul MMPS, la secțiunea Transparență decizională.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.