Modificări cu impact asupra legislației achizițiilor publice

Modificări cu impact asupra legislației achizițiilor publice

Numărul 25, 20-26 septembrie 2016  »  Curier legislativ

Executivul a adoptat o ordonanță de urgență care modifică și completează unele acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, în contextul îndeplinirii condiționalităților ex ante ce îi revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Este vorba despre modificări aduse Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților.

Ordonanța de urgență abrogă din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prevederea prin care IMM-urile beneficiau de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanția pentru participare și de garanția de bună execuție, cerute în achizițiile publice de bunuri, servicii și lucrări. Astfel, prin eliminarea acestor facilități considerate de Comisia Europeană ca fiind măsuri ce creează o discriminare pozitivă față de operatorii economici care nu au acest statut, IMM-urile vor participa în aceleași condiții ca ceilalți operatori economici la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice și a contractelor de concesiune de lucrări și servicii. Măsura modificării legislative a fost decisă de Guvern având în vedere că, în cazul declanșării de către Comisia Europeană a procedurii de infringement împotriva României în baza celor semnalate în acest dosar, este posibil ca auditul Comisiei să aplice corecții financiare în toate proiectele cu finanțare nerambursabilă în care s-au derulat proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică în care IMM-urile din România au beneficiat de facilitățile menționate.

De menționat este faptul că noul cadru legal în domeniul achizițiilor publice, adoptat pe parcursul acestui an, conține o serie de prevederi ce promovează accesul IMM-urilor la această piață, cum ar fi faptul că împărțirea pe loturi a contractului de achiziție publică devine regulă, autoritățile contractante având obligația de a justifica decizia de a nu recurge la atribuirea contractului pe loturi. De asemenea, introducerea unui mecanism care să permită plăți directe către subcontractanți facilitează, indirect, accesul IMM-urilor la piața achizițiilor publice, având în vedere că în multe situații subcontractanții sunt IMM-uri.

Totodată, actul normativ vizează modificarea și abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, introduse în cursul anului 2012, astfel încât prevederile acestei legi să fie corelate cu noile legi privind achizițiile publice, adoptate de Parlament în cursul acestui an. Se clarifică faptul că un contract de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi contract de concesiune de servicii sau contract de achiziție publică. De asemenea, se reglementează gestiunea directă în sensul conformării cu reglementările din Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice. În acest sens se menționează că gestiunea directă se realizează atât prin intermediul operatorilor de drept public, cât și al operatorilor de drept privat, eliminându-se referirea doar la operatorii de drept public. Similar, se elimină distincția între operatorii economici de drept public sau privat la acordarea accesului la atribuirea contractelor de delegare.

În ceea ce privește faptul că participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice este permisă numai pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz, de autoritățile de reglementare competente, această condiționare este eliminată.

Una dintre modificări se referă și la măsurile de natura ajutorului de stat, în ceea ce privește atribuirea serviciilor de utilități publice, care nu pot fi acordate decât după avizarea acestora de către Consiliul Concurenței în condițiile legii.

De asemenea, prevederile referitoare la durata contractelor de delegare de gestiune se corelează cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. În acest sens se abrogă din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților prevederile referitoare la durata contractelor de delegare a gestiunii.

Contractele în curs de executare și procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a noii ordonanțe de urgență care s-au încheiat sau inițiat cu respectarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice și concesiunilor de lucrări și de servicii se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora, cu excepția obligării ofertanților de a prezenta licența Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Prin operarea acestor modificări legislative se respectă prevederile Acordului de parteneriat încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană la 6 august 2014 în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea Strategiei Naționale de achiziții publice, ceea ce va conduce la asigurarea finanțării din fonduri structurale a unor proiecte de interes public: sănătate publică, protecția mediului, infrastructură, dezvoltare locală/regională, cercetare și dezvoltare, ocuparea forței de muncă etc.

 
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.