Modificări în acordarea rentei viagere agricole

Modificări în acordarea rentei viagere agricole

Numărul 34-35, 5-18 sept. 2017  »  Curier legislativ

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 699 Ordinul 296/2.327 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Rentă viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, care aduce următoarele modificări/completări importante:

➥ Beneficiază de rentă viageră agricolă și persoana care a fost pensionată pe caz de boală, gradele I și II, a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârsta de pensionare. Rentierului aflat în această situație i se recunoaște dreptul la renta viageră agricolă ca urmare a verificării deciziei emise de comisia de expertiză medicală, care atestă pensia de invaliditate și a deciziei pentru pensia pentru limita de vârstă.

➥ Art. 5 din OMADR nr. 1.272/26.503 se completează cu o excepție pentru anul 2017, privind termenul-limită de vizare a carnetelor de rentier:

(2) Prin excepție de la alin. (1), pentru anul 2017, persoanele care solicită vizarea carnetului de rentier agricol se prezintă personal ori prin mandatar/curator/tutore, până la data de 29 septembrie 2017, la oricare centru județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al Municipiului București”.

Astfel, pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2016, APIA adresează rentierilor rugămintea să își vizeze carnetele de rentier agricol până la 29 septembrie 2017.

Potrivit unui comunicat al APIA, pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore) trebuie să semneze o declarație pentru obținerea vizei anuale, conform anexei care face parte integrantă din Normele metodologice, însoțită de documente pe baza cărora persoana desemnată de Centrul județean al APIA, respectiv al Municipiului București, va verifica conformitatea actelor originale cu copiile existente la dosar și în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală, respectiv:
  1. carnetul de rentier agricol;
  2. actul de identitate al solicitantului;
  3. decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanții pensionați pe caz de boală, în original. Decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie;
  4. procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
  5. contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil. Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
  6. extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opțional).

„În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare”, subliniază APIA.

Solicitanții prezintă la oricare Centru județean al APIA, respectiv al Municipiului București, documentele menționate, în original, pe baza cărora angajatul APIA va certifica copiile depuse.

Reprezentanții APIA precizează că prezența anuală a rentierilor la sediul centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiție esențială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2016.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 și alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Națională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poștal sau virament bancar.

 Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2016 poate fi încasată de moștenitorii săi, cu condiția respectării prevederilor art. 7 din Legea 247/2005 Titlu XI, doar dacă, până la 15 octombrie 2017, moștenitorii vor depune la oricare Centru județean al APIA, respectiv al Municipiului București, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original și copie), actul de succesiune (certificat de moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă și irevocabilă”) (original și copie), BI/CI/pașaport al moștenitorului (original și copie), împuternicire/declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorate rentierului (original), precum și un extras de cont pe numele solicitantului.

(Copyright foto: alexraths / 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.