Modificări la Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Modificări la Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Numărul 34, 15-21 sept. 2021  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 878 din 14 septembrie 2021 a fost publicată HG nr. 928/2021 pentru modificarea și completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016. Promovarea noului act normativ s-a impus ca urmare a necesității corelării acestuia cu prevederile Codului fiscal, astfel cum a fost modificat și completat prin OUG nr. 59/2021. Modificările operate prin HG nr. 928/2021 vizează, în principal, următoarele aspecte:

  În vederea clarificării sintagmelor „vânzări intracomunitare de bunuri la distanță” în sensul art. 266 alin. (1) pct. 35 din Codul fiscal și respectiv „vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe” în sensul art. 266 alin. (1) pct. 36 din Codul fiscal, au fost exemplificate situațiile în care se consideră că bunurile au fost expediate sau transportate de către furnizor sau în contul acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în expedierea sau transportul bunurilor, cu trimitere la situații precum  cele prevăzute la art. 5a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru corelarea cu noua terminologie introdusă prin OUG nr. 59/2021, a fost înlocuită sintagma „vânzări la distanță” cu sintagma „vânzări intracomunitare de bunuri la distanță” din cuprinsul pct. 3 alin. (7) lit. d), pct. 7 alin. (14) și pct. 10 alin. (6) din Normele metodologice;

În vederea clarificării termenului „facilitează”  în sensul art. 270 alin. (15) și (16) din Codul fiscal, s-a făcut trimiterea la înțelesul acestuia prevăzut la art. 5b din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare;

A fost clarificat termenul „loturi”, reprezentând bunuri ambalate împreună și expediate simultan de același furnizor, către același destinatar și acoperite de același contract de transport;

În vederea corelării cu modificările aduse art. 275 din Codul fiscal în ceea ce privește stabilirea locului impozitării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, a fost abrogat pct. 12 din Normele metodologice;

Pentru corelarea cu prevederile art. 315 alin. (14) și art. 3152 alin. (24) din Codul fiscal, prin care s-a realizat transpunerea prevederilor art. 368 și art. 369w din Directiva 2006/112/CE, în vigoare de la 1 iulie 2021, au fost modificate pct. 72 alin. (1) lit. c) și pct. 72 alin. (7) lit. e) din Normele metodologice, prin introducerea unor excepții de la procedura de rambursarea a TVA către persoanele impozabile stabilite în alt stat membru. Astfel, în situația în care România este stat membru de consum pentru operațiuni ce fac obiectul regimurilor speciale prevăzute la art. 315 și 3152 din Codul fiscal, persoanele impozabile stabilite în alt stat membru și neînregistrate în scopuri de TVA în România vor putea solicita rambursarea TVA aferente achizițiilor efectuate în România, chiar dacă au efectuat operațiuni cu drept de deducere în România;

În vederea corelării cu prevederile art. 314 alin. (12) și art. 3152 alin. (24) din Codul fiscal, prin care s-a realizat transpunerea prevederilor art. 369j și art. 369w din Directiva 2006/112/CE, în vigoare de la 1 iulie 2021, au fost modificate pct. 74 alin. (1) lit. b) și pct. 74 alin. (5) din Normele metodologice, prin introducerea unor excepții de la procedura de  rambursarea a TVA către persoanele impozabile nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene. Astfel, persoanele impozabile nestabilite pe teritoriul UE și neînregistrate în scopuri de TVA în România, care aplică regimurile speciale prevăzute la art. 314 și 3152 din Codul fiscal, vor putea solicita rambursarea TVA aferente achizițiilor efectuate în România, chiar dacă au efectuat operațiuni cu drept de deducere în România. De asemenea, respectivele persoane vor fi exceptate de la obligația de a desemna un reprezentant fiscal în scopul rambursării taxei;

Pentru corelarea cu modificările aduse art. 275 și art. 307 alin. (6) din Codul fiscal, a fost abrogat pct. 81 alin. (3) din Normele metodologice;

În vederea clarificării art. 3211 din Codul fiscal referitor la obligația persoanelor impozabile care, prin utilizarea unei interfețe electronice, facilitează livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către o persoană neimpozabilă din Uniunea Europeană, de a ține registre cu informații referitoare la operațiunile facilitate, se stipulează următoarele:

  • persoanele impozabile care se consideră că au primit și au livrat bunuri în conformitate cu art. 270 alin. (15) și (16) din Codul fiscal, sau au participat la o prestare de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune sau prestate pe cale electronică pentru care se prezumă că au acționat în nume propriu, în conformitate cu art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv cu art. 9a din Regulamentul (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care au optat pentru aplicarea unuia dintre regimurile speciale prevăzute la art. 314, 315 sau 3152 din Codul fiscal, vor păstra registrele prevăzute la art. 63c din Regulamentul (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • persoanele impozabile care se consideră că au primit și au livrat bunuri în conformitate cu art. 270 alin. (15) și (16) din Codul fiscal, sau au participat la o prestare de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune sau prestate pe cale electronică pentru care se prezumă că au acționat în nume propriu, în conformitate cu art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv art. 9a din Regulamentul (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au optat pentru aplicarea regimurilor speciale prevăzute la art. 314, 315 sau 3152 din Codul fiscal, vor păstra documentele prevăzute la pct. 101 din Normele metodologice, după caz;
  • persoanele impozabile care, prin utilizarea unei interfețe electronice, facilitează alte livrări de bunuri sau prestări de servicii către o persoană neimpozabilă din Uniunea Europeană, decât cele menționate anterior, vor păstra informațiile prevăzute la art. 54c alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.