Modificări privind implementarea programului „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”

Modificări privind implementarea programului „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”

Numărul 19, 19-25 mai 2021  »  Curier legislativ

A fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 516 din 18 mai 2021, Ordinul nr. 576/2021 al ministrului Finanțelor pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la OMFP nr. 2.880/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE” din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, a modelului Convenției de garantare și plată a ajutorului de minimis pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020.

Potrivit actului normativ, costul total al finanțărilor de tip leasing financiar, acordate în cadrul Programului, este reprezentat de rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5% pe an pentru finanțările de tip leasing financiar acordate în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 118/2020. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator în toate etapele finanțării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc și nici taxele și costurile aferente operațiunilor conexe activității de finanțare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare, asigurare, costuri pentru înregistrarea și publicitatea garanțiilor, dobânda aplicată pentru prefinanțare etc.

Între altele, Ordinul nr. 576/2021 al MF prevede că plata ajutorului de minimis aferent dobânzii subvenționate și a comisionului de administrare se efectuează până la data de 31 octombrie 2022, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat schemei prin Programul „Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat”, conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, potrivit prevederilor Schemei de ajutor de minimis aferente Programului „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, emisă și transmisă lunar, către MF, până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară, în format electronic prin intermediul poștei electronice și letric, de către FNGCIMM, utilizând modelul deciziei de plată prevăzut în anexa la Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 118/2020.

De asemenea, actul normativ menționează criteriile potrivit cărora o întreprindere este considerată a fi în dificultate, potrivit acestui program.

Potrivit noilor reglementări, în vederea monitorizării utilizării finanțării acordate, FNGCIMM stabilește un eșantion format din beneficiari și luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, FNGCIMM comunică finanțatorilor, până la data de 20 a lunii următoare, eșantionul pentru care trebuie transmise informațiile necesare monitorizării. Finanțatorii vor transmite, până la data de 30 a aceleiași luni, documente justificative/ facturi privind utilizările din finanțările acordate în cadrul programului, precum și fișele de cont/documente echivalente în care să fie evidențiate utilizările din finanțările acordate în baza O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare. Finanțatorul va înștiința în scris Beneficiarul în cazul în care constată apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către Beneficiar prin contractul de leasing financiar care a dus la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, respectiv rezilierea contractului de leasing financiar, acordată prin contractul de leasing financiar și va transmite o copie FNGCIMM. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 30 de zile din momentul în care Finanțatorul a trecut finanțarea garantată nerambursată integral la restanță/a reziliat contractul de leasing financiar.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.