Modificările la Procedura de stabilire din oficiu a contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, publicate în Monitorul Oficial

Modificările la Procedura de stabilire din oficiu a contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, publicate în Monitorul Oficial

Numărul 41, 3-9 nov. 2021  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 1039 din 1 noiembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.608/2021 al ANAF privind modificarea și completarea OPANAF nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. După cum se știe, prin OUG nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, precum și prin OUG nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, s-a reglementat acordarea unor indemnizații lunare pentru profesioniști, avocați și persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, în cazul întreruperii sau reducerii activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2. Pentru aceste venituri, contribuabilii datorează impozit pe venit, contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate. Obligațiile fiscale se stabilesc de contribuabil și se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul prevăzut la art.122 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art.IX alin.(1) din OUG nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, indemnizațiile acordate potrivit actelor normative menționate nu constituie venituri din desfășurarea activității, iar pentru acestea calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii se efectuează separat față de veniturile realizate din desfășurarea activității.

Potrivit dispozițiilor art.107 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nedepunerea declarației fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere.

Prin OPANAF nr.2547/2019, a fost aprobată Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și modelul și conținutul formularelor utilizate pe parcursul etapelor procedurale, aplicabile începând cu anul fiscal 2018.

În contextul modificărilor legislative amintite, OPANAF nr. 1.608/2021 actualizează prevederile OPANAF nr.2547/2019, în vederea aplicării dispozițiilor menționate. Astfel, pentru categoriile de contribuabili care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate, prin OPANAF nr. 1.608/2021 se are în vedere:

actualizarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, prin includerea unui capitol distinct care reglementează procedura de stabilire din oficiu a contribuțiilor sociale pentru indemnizațiile prevăzute la art.XV alin.(1), (1^1) și (4) din OUG nr.30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și la art.3 din OUG nr.132/2020, cu modificările și completările ulterioare;

aprobarea modelului și conținutului formularelor:

a) „Notificare privind nedeclararea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru indemnizațiile prevăzute la XV alin.(1), (1^1) și (4) din OUG nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, precum și la art.3 din OUG nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare”;

b) „Referat privind estimarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată pentru indemnizațiile prevăzute la XV alin.(1), (1^1) și (4) din OUG nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, precum și la art.3 din OUG nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare”;

c) „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la XV alin.(1), (1^1) și (4) din OUG nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, precum și la art.3 din OUG nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare”;

d) „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la XV alin.(1), (1^1) și (4) din OUG nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, precum și la art.3 din OUG nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare”.

Actul normativ se aplică pentru stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale datorate pentru indemnizațiile prevăzute la art.XV alin.(1), (1^1) și (4) din OUG nr.30/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art.3 din OUG nr.132/2020, cu modificările și completările ulterioare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.