Noi date despre evoluția produsului intern brut (PIB)

Noi date despre evoluția produsului intern brut (PIB)

Numărul 3, 12-18 aprilie 2016  »  Breviar statistic

  • Comparativ cu trimestrul III 2015, Produsul intern brut în trimestrul IV 2015 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,1%1;
  • Față de același trimestru din anul 2014, Produsul intern brut a înregistrat o creștere cu 3,8% atât pe seria brută cât și pe seria ajustată sezonier;
  • Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru anul 2015, nefiind înregistrate modificări semnificative față de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 58 din 8 martie 2016.

Evoluția Produsului intern brut trimestrial în perioada 2013 ‐ 2015, calculată ca serie brută și serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează:

Tabel 1: Evoluția Produsului intern brut trimestrial

 Trim. ITrim. IITrim. IIITrim. IVAn
- în % față de perioada corespunzătoare din anul precedent -
Serie brută2013102,2101,6104,2105,3103,5
 2014104,3101,7103,2102,8103,0
 2015104,3103,4103,6103,8103,8
Serie ajustată sezonier2013102,1102,0104,1105,0-
 2014104,0102,3103,2102,8-
 2015104,0103,7103,6103,8-
- în % față de trimestrul precedent -
Serie ajustată sezonier2013101,1101,6100,8101,3-
 2014100,1100,1101,7100,9-
 2015101,399,9101,5101,1-

Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut ‐ date ajustate sezonier ‐ estimat pentru trimestrul IV 2015 a fost de 181542,4 milioane lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,1% față de trimestrul III 2015 și cu 3,8% față de trimestrul IV 2014.

Estimările ajustate sezonier ale Produsului intern brut în variantele provizorii (1) și (2), precum și diferențele dintre cele două variante, sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 2: Produsul intern brut trimestrial, în anul 2015 - serie ajustată sezonier

 Trim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV
Milioane lei prețuri curente Provizoriu (1)176470,8173062,5179617,9180047,3
Provizoriu (2)177000,9173040,1179967,3181542,4
Diferențe 530,1-22,4349,41495,1
În % față de trimestrul precedent Provizoriu (1)101,399,8101,5101,1
Provizoriu (2)101,399,9101,5101,1
Diferențe 0,00,10,00,0
În % față de perioada corespunzătoare
din anul precedent
Provizoriu (1)104,0103,7103,6103,8
Provizoriu (2)104,0103,7103,6103,8
Diferențe 0,00,00,00,0

Grafic 1: Evoluția PIB ‐ serie ajustată sezonier

Noi date despre evoluția produsului intern brut (PIB)

Serie brută

Produsul intern brut estimat pentru anul 2015 a fost de 712832,3 milioane lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 3,8% față de anul 2014.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2015 a fost de 212058,6 milioane lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 3,8 față de trimestrul IV 2014.

Estimările seriei brute ale Produsului intern brut în variantele provizorii (1) și (2), precum și diferențele dintre cele două variante, sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 3: Produsul intern brut trimestrial, în anul 2015 - serie brută

 Trim. ITrim. IITrim. IIITrim. IVAn 2015
Milioane lei prețuri curente Provizoriu (1)140355,7162661,5197252,5209996,9710266,6
Provizoriu (2)140599,1162812,6197362,0212058,6712832,3
Diferențe 243,4151,1109,52061,72565,7
În % față de perioada corespunzătoare
din anul precedent
Provizoriu (1)104,3103,4103,6103,7103,7
Provizoriu (2)104,3103,4103,6103,8103,8
Diferențe 0,00,00,00,10,1

În tabelele 6, 7 și 8 sunt prezentate datele referitoare la Produsul intern brut în prețuri curente, indicii de volum și indicii deflatori – serie brută și serie ajustată sezonier – pentru trimestrul IV și anul 2015.

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea Produsului intern brut

Categorii de resurse

În anul 2015, dinamica PIB s‐a modificat în varianta provizorie (2), comparativ cu varianta provizorie (1) cu +0,1 puncte procentuale.

Volumul valorii adăugate brute totale nu s‐a modificat, fiind insă înregistrate modificări pe unele ramuri de activitate, astfel:
  • Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială (+0,2 puncte procentuale);
  • Informații și comunicații (+0,1 puncte procentuale);
  • Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii (‐0,1 puncte procentuale).

Volumul impozitelor nete pe produs s‐a diminuat cu 0,1 puncte procentuale.

Tabel 4: Contribuția categoriilor de resurse la formarea și creșterea Produsului intern brut, în anul 2015

 Contribuția la formarea PIB - %Contribuția la creșterea PIB - %
Provizoriu (1)Provizoriu (2)Provizoriu (1)Provizoriu (2)
Agricultură, silvicultură și pescuit4,24,2-0,5-0,4
Industrie23,223,20,50,5
Construcții7,47,40,60,6
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante15,815,81,01,0
Informații și comunicații5,75,60,60,6
Intermedieri financiare și asigurări3,53,40,00,0
Tranzacții imobiliare8,08,00,20,2
Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport7,37,30,30,3
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială10,210,30,20,2
Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii2,62,60,10,1
Valoarea adăugată brută – total87,987,83,03,1
Impozite nete pe produs12,112,20,70,7
Produsul intern brut100,0100,03,73,8

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări ale contribuției la creșterea PIB în anul 2015, între cele două estimări, au înregistrat:
  • Consumul final individual efectiv al gospodăriilor populației, de la +3,9% la +4,0%, ca urmare a majorării volumului său de la 105,8% la 105,9%;
  • Formarea brută de capital fix, de la +1,8% la +2,1%, ca urmare a majorării volumului său de la 107,5% la 108,8%;
  • Importul de bunuri și servicii, de la +3,5% la +3,8%, ca urmare a creșterii volumului său de la 108,4% la 109,1%;
  • Exportul de bunuri și servicii de la +1,9% la +2,3%, ca urmare a creșterii volumului său de la 104,7% la 105,5%.

Tabel 5: Contribuția categoriilor de utilizări la formarea și creșterea Produsului intern brut, în anul 2015

 Contributia la formarea PIB - %Contribuția la creșterea PIB - %
Provizoriu (1)Provizoriu (2)Provizoriu (1)Provizoriu (2)
Consumul final efectiv total75,1
74,9 4,0 4,0
Consum final individual efectiv al
gospodăriilor populației
68,067,93,94,0
Cheltuiala pentru consumul final al
gospodăriilor populației
61,361,13,83,7
Cheltuiala pentru consumul final al
instituțiilor fără scop lucrativ în
serviciul gospodăriilor populației
0,30,30,00,0
Cheltuiala pentru consumul final
individual al administrațiilor publice
6,46,50,10,3
Consumul final colectiv efectiv al
administrațiilor publice
7,17,00,10,0
Formarea brută de capital fix24,5 24,7 1,8 2,1
Variația stocurilor1,0 0,9 -0,5 -0,8
Exportul net de bunuri și servicii-0,6 -0,5 -1,6 -1,5
Exportul de bunuri și servicii40,941,11,92,3
Importul de bunuri și servicii41,541,63,53,8
Produsul intern brut100,0 100,0 3,7 3,8

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s‐a modificat seminificativ ca urmare a revizuirii estimărilor pentru anul 2015 față de varianta provizorie (1) publicată în Comunicatul de presă nr. 58 din 8 martie 2016.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiți, a modificării seriilor brute și a numărului de observații disponibile.

Tabel 6: Produsul intern brut pe categorii de resurse și utilizări, în trimestrul IV 2015

- serie brută -
 Realizări – milioane lei prețuri curente -Indici de volum
– în % față de trimestrul IV 2014
Indici de preț
– în % față de trimestrul IV 2014
Agricultură, silvicultură și pescuit6001,494,679,5
Industrie46898,2101,398,3
Construcții28140,2111,8102,9
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante32165,3104,2104,5
Informații și comunicații11158,6111,3106,9
Intermedieri financiare și asigurări6521,398,5109,3
Tranzacții imobiliare15255,2102,4102,1
Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport17585,5106,7107,2
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială19233,7100,9106,4
Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii5100,2103,8108,4
Valoarea adăugată brută – total188059,6104,0102,2
Impozite nete pe produs 1)23999,0102,5111,7
Produs Intern Brut212058,6103,8103,2
Consum final efectiv151985,8105,999,4
Consum final individual efectiv al gospodăriilor populației 2)138195,8106,899,3
Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației123643,9107,399,1
Cheltuiala pentru consumul final al instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației1261,2105,0102,5
Cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice13290,7102,2101,1
Consum final colectiv efectiv al administrațiilor publice 3)13790,097,6100,8
Formarea brută de capital64568,4104,9108,8
din care:   
Formarea brută de capital fix56038,2117,699,9
Exportul net de bunuri și servicii-4495,6--
Export de bunuri și servicii74189,5101,7101,8
Import de bunuri și servicii78685,1106,698,7
1) Reprezintă diferența dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) și subvențiile pe produs plătite de la bugetul de stat.
2) Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populației pentru cumpărarea de bunuri și servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum individual al administrațiilor publice (învățământ, sănătate, securitate socială și acțiuni sociale, cultură, sport, activități recreative, colectarea de deșeuri menajere) și cheltuiala pentru consum individual al instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (organizații religioase, sindicate, partide politice, uniuni, fundații, asociații culturale și sportive).
3) Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al administrațiilor publice (servicii publice generale, apărare națională și securitatea teritoriului, menținerea ordinii și securității publice, activități legislative și de reglementare, cercetare și dezvoltare, etc.).

Tabel 7: produsul intern brut pe categorii de resurse și utilizări, în trimestrul IV 2015

    - serie ajustată sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare-
 Realizări – milioane lei prețuri curente -Indici de volum
 – în % față de trimestrul III 2015
Indici de preț 
– în % față de trimestrul III 2015
Agricultură, silvicultură și pescuit6031,5106,072,3
Industrie41040,599,498,3
Construcții13837,0107,2101,0
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante28746,798,2101,7
Informații și comunicații10563,8102,7101,6
Intermedieri financiare și asigurări6267,497,7103,3
Tranzacții imobiliare14633,0100,4100,8
Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport13648,1101,4101,7
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială19091,899,3100,0
Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii4724,194,4104,0
Valoarea adăugată brută – total158583,9100,598,9
Impozite nete pe produs 1)22306,694,4111,0
Discrepanță statistică651,9--
Produs Intern Brut181542,4101,199,8
Consum final efectiv135273,2101,496,9
Consum final individual efectiv al gospodăriilor populației 2)122703,4101,897,2
Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației110464,4101,997,0
Cheltuiala pentru consumul final al instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației565,283,8130,2
Cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice11673,8100,998,0
Consum final colectiv efectiv al administrațiilor publice 3)12569,892,698,9
Formarea brută de capital49432,9141,479,1
din care:   
   Formarea brută de capital fix47203,4106,3104,1
Exportul net de bunuri și servicii-1903,9--
   Export de bunuri și servicii73402,0101,199,3
   Import de bunuri și servicii75305,9100,0100,7
Discrepanță statistică-1259,8--
1) Reprezintă diferența dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) și subvențiile pe produs plătite de la bugetul de stat.
2) Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populației pentru cumpărarea de bunuri și servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum individual al administrațiilor publice (învățământ, sănătate, securitate socială și acțiuni sociale, cultură, sport, activități recreative, colectarea de deșeuri menajere) și cheltuiala pentru consum individual al instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (organizații religioase, sindicate, partide politice, uniuni, fundații, asociații culturale și sportive).
3) Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al administrațiilor publice (servicii publice generale, apărare națională și securitatea teritoriului, menținerea ordinii și securității publice, activități legislative și de reglementare, cercetare și dezvoltare, etc.).

Tabel 8: produsul intern brut pe categorii de resurse și utilizări, în anul 2015

     - serie brută -
  Realizări – milioane lei prețuri curente -Indici de volum
 – în % față de anul 2014
Indici de preț 
– în % față de anul 2014
Agricultură, silvicultură și pescuit29786,190,6104,5
Industrie165542,8102,097,8
Construcții52893,6108,8101,8
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante112282,0106,4104,0
Informații și comunicații40044,0111,9105,2
Intermedieri financiare și asigurări24541,4101,2106,8
Tranzacții imobiliare56936,3101,9101,9
Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport51961,0104,9107,2
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială73343,9101,9104,8
Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii18548,3104,4106,6
Valoarea adăugată brută – total625879,4103,5102,5
Impozite nete pe produs 1)86952,9105,6106,0
Produs Intern Brut712832,3103,8102,9
Consum final efectiv534214,9105,2101,3
Consum final individual efectiv al gospodăriilor populației 2)484276,6105,9101,2
Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației435803,5106,1101,1
Cheltuiala pentru consumul final al instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației2177,1102,7102,5
Cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice46296,0103,9102,1
Consum final colectiv efectiv al administrațiilor publice 3)49938,399,5101,9
Formarea brută de capital182360,2105,3102,8
din care:   
   Formarea brută de capital fix176177,5108,8100,3
Exportul net de bunuri și servicii-3742,8--
   Export de bunuri și servicii292928,8105,5100,9
   Import de bunuri și servicii296671,6109,198,0
1) Reprezintă diferența dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) și subvențiile pe produs plătite de la bugetul de stat.
2) Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populației pentru cumpărarea de bunuri și servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum individual al administrațiilor publice (învățământ, sănătate, securitate socială și acțiuni sociale, cultură, sport, activități recreative, colectarea de deșeuri menajere) și cheltuiala pentru consum individual al instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (organizații religioase, sindicate, partide politice, uniuni, fundații, asociații culturale și sportive).
3) Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al administrațiilor publice (servicii publice generale, apărare națională și securitatea teritoriului, menținerea ordinii și securității publice, activități legislative și de reglementare, cercetare și dezvoltare, etc.).

Informații suplimentare:

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultați Precizările metodologice.

Seria brută de date și cea ajustată sezonier ale Produsului intern brut trimestrial pentru perioada T1 1995 – T4 2015 pot fi accesate la adresa: link.

Produsul intern brut pentru trimestrul I 2016, date „semnal”, va fi publicat prin comunicat de presă, conform calendarului de pe site‐ul INS, în data de 13 mai 2016.

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obține de pe site‐ul Eurostat și pot fi consultate la adresa: link.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.