Noi măsuri la nivel comunitar privind stimularea competențelor-cheie și a competențelor digitale

Noi măsuri la nivel comunitar privind stimularea competențelor-cheie și a competențelor digitale

Numărul 2, 23-29 ianuarie 2018  »  Prim-plan decizional

90% dintre viitoarele locuri de muncă necesită un anumit nivel de competențe digitale, însă 44% dintre europeni nu dețin competențe digitale de bază

Comisia Europeană (CE) a adoptat, la 17 ianuarie a.c., trei inițiative privind îmbunătățirea competențelor-cheie și a celor digitale ale cetățenilor europeni, în scopul promovării valorilor comune și al sensibilizării elevilor cu privire la modul de funcționare a Uniunii Europene. „Era digitală se extinde în toate domeniile vieții noastre, și nu doar cei care lucrează în domeniul IT vor trebui să fie la curent în ceea ce privește transformarea digitală. Deficitul de competențe digitale este real. Deși 90% dintre viitoarele locuri de muncă necesită deja un anumit nivel de competențe digitale, 44% dintre europeni nu dețin competențe digitale de bază. Planul de acțiune în domeniul educației digitale pe care îl propunem acum va ajuta cetățenii europeni, instituțiile de învățământ și sistemele de educație să se poată adapta mai bine la viața și munca în societăți din ce în ce mai digitale”, a relevat Mariya Gabriel, comisarul UE pentru economie digitală și societate digitală.

Accent pe promovarea spiritului antreprenorial și a mentalităților orientate spre inovare; crearea unor mini-întreprinderi în școli

Cele trei inițiative propuse de CE sunt următoarele:

1. O propunere de recomandare a Consiliului UE privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Pe baza Recomandării privind cele opt competențe-cheie, adoptată în 2006, această propunere prezintă actualizări importante care reflectă evoluțiile rapide ale procesului de predare și învățare care au avut loc între timp. Scopul urmărit este de a îmbunătăți dezvoltarea competențelor-cheie în cadrul sistemelor de educație, ale oamenilor de toate vârstele pe tot parcursul vieții și de a oferi îndrumare statelor membre cu privire la modul în care pot realiza acest obiectiv. „Este un aspect important în a-i ajuta mai mult pe oameni să se pregătească mai bine pentru piețele forței de muncă aflate în schimbare și pentru cetățenia activă în societăți mai diversificate, mai mobile, digitale și globalizate”, precizează CE, într-un comunicat. În acest scop, recomandarea pune un accent deosebit pe dezvoltarea atitudinilor antreprenoriale și pe gândirea orientată spre inovare, în vederea afirmării potențialului personal, a creativității și a inițiativei.

Cele opt competențe-cheie stabilite la nivel european pentru învățare de-a lungul întregii vieți sunt: aptitudini și competențe lingvistice, în limba maternă; aptitudini și competențe lingvistice, în limbi străine; aptitudini și competențe matematice; aptitudini și competențe științifice și tehnologice; aptitudini și competențe de învățare (learning to learn); aptitudini și competențe civice, interpersonale, interculturale și sociale; aptitudini și competențe antreprenoriale; aptitudini și competențe de exprimare culturală.

Potrivit noii inițiative, actualizările acestor competențe-cheie includ:
  • Un accent mai puternic pe competențele de bază (abilitatea de a citi și de a scrie, învățarea limbilor străine și competențele digitale de bază), precum și pe competențele orizontale precum creativitatea, soluționarea problemelor, gândirea critică și comunicarea. Aceste competențe îi ajută pe oameni să fie rezistenți, să se adapteze la piețe ale forței de muncă mai volatile și la societăți în schimbare rapidă;
  • Un accent special pe promovarea educației și a experienței antreprenoriale la toate nivelurile de educație. CE recomandă statelor membre să ofere cel puțin o experiență antreprenorială în cursul învățământului obligatoriu. De asemenea, încurajează platformele care reunesc școlile și întreprinderile, formări corespunzătoare pentru cadrele didactice și directori și crearea unor mini-întreprinderi în școli;
  • Concentrarea pe stimularea dobândirii de competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) și pe sporirea atractivității carierelor în aceste domenii;
  • O definiție actualizată a competențelor digitale care include programarea, securitatea cibernetică și aspecte legate de cetățenia digitală.

Crearea unui cadru pentru calificările certificate digital

2. A doua inițiativă vizează un Plan de acțiune în domeniul educației digitale, care stabilește o serie de inițiative prin care să sprijine oamenii și organizațiile să facă față schimbărilor rapide din universul digital. Planul de acțiune se concentrează pe dezvoltarea competențelor digitale (competențe, cunoștințe și aptitudini) necesare pentru a putea lucra și participa la societate în sens mai larg, pe utilizarea eficace a tehnologiei în procesul de educație și pe folosirea datelor și a previziunilor pentru a ameliora sistemele de educație. Măsurile vor include sprijinirea școlilor pentru ca acestea să aibă acces la conexiuni de mare viteză în bandă largă, folosirea mai intensă a SELFIE, un nou instrument de autoevaluare elaborat de CE pentru a ajuta școlile să utilizeze mai bine tehnologia destinată predării și învățării și o campanie de sensibilizare a publicului cu privire la siguranța online, la „igiena” cibernetică și la educația în domeniul mass-media.

Planul de acțiune indică o serie de inițiative pe care le va implementa Comisia, în parteneriat cu statele membre și părțile interesate, până la sfârșitul anului 2020. Planul va fi implementat în contextul procesului Educație și formare profesională 2020 (ET 2020), cadrul UE pentru cooperarea dintre statele membre în materie de educație și formare.

Planul de acțiune are trei obiective-cheie:
  • o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale pentru predare și învățare;
  • dezvoltarea competențelor digitale necesare pentru a putea trăi și lucra într-o epocă a evoluțiilor digitale rapide;
  • o educație de calitate superioară prin intermediul unei analize a datelor și a unor previziuni mai bune.

Un alt aspect important este modernizarea benzii largi de mare viteză în școli. Potrivit CE, există o diferență clară între țările UE în privința domeniului digital: în unele state, școlile sunt deja conectate la banda largă de mare viteză, iar în altele, înregistrează deficiențe la acest capitol. Una dintre cauzele pentru care școlile nu sunt conectate este că o serie de instituții de învățământ și autorități locale nu sunt la curent cu opțiunile disponibile legate de serviciile de bandă largă, nici cu sursele posibile de sprijin și finanțare. „Comisia Europeană va depune eforturi pentru ca acest lucru să se schimbe, de exemplu, prin Rețeaua UE a birourilor cu competențe în materie de bandă largă, recent înființată”, se subliniază în comunicat.

În plus, CE va analiza modalitățile în care poate sprijini conectivitatea de mare viteză în școli, și anume printr-un sistem de servicii publice gratuite axat pe zonele dezavantajate.

CE propune, de asemenea, un cadru pentru calificările certificate digital. Tehnologiile digitale oferă modalități noi de sporire a credibilității și transparenței calificărilor și de protecție împotriva falsificării documentelor. Calificările digitale sunt mai mobile decât certificatele „pe suport de hârtie“ și pot fi stocate pe mai multe servere sau în mai multe instituții. Acestea pot include metadate cuprinzătoare, pot fi mai ușor de afișat în CV-uri, pe platforme de comunicare socială și pe pagini web personale și pot fi văzute de părțile interesate. Crearea unui Spațiu european al învățământului înseamnă că și calificări obținute de la prestatori de mici dimensiuni sunt recunoscute și pot fi fiabile, în special într-un context transfrontalier. „Un cadru pentru calificări semnate digital va permite o mai mare coerență și va oferi sprijin pentru asigurarea calității, va spori transferabilitatea și comparabilitatea și va veni în sprijinul mobilității, al cooperării și al realizării de schimburi”, spun autoritățile de la Bruxelles.

Intensificarea schimburilor virtuale între școli

3. A treia inițiativă se referă la o recomandare a Consiliului UE privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării. Această inițiativă propune moduri în care educația poate ajuta tinerii să înțeleagă importanța și să respecte valorile comune prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Ea are ca obiectiv să consolideze coeziunea socială și să contribuie la combaterea creșterii populismului, xenofobiei, naționalismului care instigă la dezbinare și răspândirii de știri false. De asemenea, propunerea consolidează educația favorabilă incluziunii pentru a promova o educație de calitate pentru toți elevii și studenții, precum și dimensiunea europeană a predării, astfel încât copiii să învețe și despre diversitatea și patrimoniul comun al Europei și să înțeleagă mai bine modul de funcționare a UE. Pentru a sprijini aceste obiective, CE va adopta măsuri care să intensifice schimburile virtuale între școli, cu precădere prin intermediul rețelei de succes e-Twinning, și care să sporească mobilitatea școlară prin programul Erasmus+.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.