Noi norme pentru pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi

Numărul 38-39, 20 dec. 2016 - 16 ian. 2017  »  Curier legislativ

Guvernul a adoptat, la sfârșitul lunii trecute, un act normativ prin care se stabilesc normele privind pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere. HG nr. 879/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial (nr. 970/05.12.2016) și a intrat în vigoare la data publicării.

Normele citate reglementează pregătirea profesională a managerilor de transport definiți potrivit art. 1¹ lit. ae) din Legea nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că managerul de transport în regim de taxi și închiriere este persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociație familială și care conduce permanent și efectiv activitățile de transport în regim de taxi și în regim de închiriere ale acestuia.

Potrivit actului normativ, pot avea acces la pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere și persoanele care îndeplinesc unele condiții, cum ar fi:
  • să respecte condițiile de onorabilitate prevăzute de lege (este vorba despre certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto și, după caz, ale managerului de transport în regim de taxi și închiriere, din care să rezulte că aceștia nu au fost condamnați pentru diverse infracțiuni, cum ar fi infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice, privind traficul și consumul de droguri, infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale etc.);
  • să fie absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;
  • să aibă reședința curentă în România.
Pregătirea profesională pentru obținerea certificatului de manager de transport în regim de taxi și închiriere se realizează în centrele de pregătire și perfecționare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor. Pentru a participa la aceste cursuri, candidații trebuie să completeze o cerere și să depună un dosar care să conțină următoarele documente:
  1. cererea;
  2. actul de identitate, în copie;
  3. actele care demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare: certificatul de cazier judiciar, în original, prin care se atestă inexistența condamnării pentru faptele menționate mai sus; copie de pe diploma de absolvire a liceului, de pe certificatul de competență profesională a persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier de persoane, valabil, sau de pe certificatul de competență profesională a managerului de transport în regim de taxi și închiriere, valabil; declarație pe propria răspundere privind respectarea condiției de a avea reședința curentă în România, în original.

Cursurile de pregătire profesională au o durată de 30 de ore, se desfășoară în baza unui program de pregătire și sunt susținute de lectori atestați de Ministerul Transporturilor.

Actul normativ stabilește, de asemenea, că pot participa la examenul pentru obținerea certificatului de competență profesională doar candidații care au absolvit cursul de pregătire profesională, în termen de maximum 12 luni de la data absolvirii. Candidații care nu au promovat examenul în acest termen trebuie să urmeze un nou curs de pregătire. Examenul constă într-o probă de 60 de minute, cuprinzând 60 de întrebări cu 4 variante de răspuns, dintre care doar una este corectă. Pentru a promova examenul, candidații trebuie să răspundă corect la cel puțin 70% dintre acestea.

În HG nr. 879/2016 sunt prevăzute și modalitatea de eliberare a certificatelor de competență profesională a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere, obligațiile centrelor de pregătire și perfecționare, temele programului de pregătire (care conține elemente de drept civil, comercial, social, respectiv fiscal, gestiunea comercială și financiară a întreprinderii etc.), precum și modelul certificatului de competență profesională.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.