Noi prevederi pentru corectarea erorilor din situațiile financiare anuale

Noi prevederi pentru corectarea erorilor din situațiile financiare anuale

Numărul 13-14, 11-24 aprilie 2017  »  Curier legislativ

Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial a fost modificată de Ministerul Finanțelor Publice, printr-un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 543/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 243/07.04.2017, prelungește termenul de corectare a erorilor din situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale pentru anumite categorii de erori și elimină, totodată, termenul-limită pentru altele prevăzute de OMFP nr. 450/2016.

Astfel, așa cum am relatat într-un articol publicat anterior în CECCAR Business Magazine, actul normativ introduce un nou tip de erori care pot fi corectate conform procedurii aprobate prin OMFP nr. 450/2016. În acest sens, procedura amintită este completată cu un nou punct, 31, potrivit căruia „constituie obiect al corectării conform procedurii și situația determinată de depunerea de situații financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric”. Reamintim că, potrivit OMFP nr. 450/2016, procedura se aplică pentru corectarea anumitor tipuri de erori, cum ar fi completarea eronată a denumirii entității raportoare; a activității CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN); a formei de proprietate; a numărului de salariați și/sau a altor indicatori raportați prin formularul Date informative. Totodată, conform prevederilor pct. 4 al procedurii citate, constituie obiectul corectării și situațiile determinate de:
  1. transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declarație de inactivitate, precum și transmiterea electronică a declarației de inactivitate în loc de situații financiare anuale/raportări contabile anuale;
  2. transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistență, diferit de cel corespunzător tipului de entitate, sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declarația pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.).

Referitor la termenul maxim de îndreptare a erorilor, OMFP nr. 543/2017 introduce o modificare în sensul că termenul maxim se va aplica doar pentru anumite tipuri de erori, respectiv depunerea de situații financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric și cazurile prevăzute la pct. 4 al procedurii. Astfel, față de OMFP nr. 450/2016, care prevedea anterior un termen maxim de corectare pentru toate erorile prevăzute de procedură, pentru completarea eronată a denumirii entității raportoare, a activității CAEN, a formei de proprietate și a numărului de salariați și/sau a altor indicatori raportați prin formularul Date informative (pct. 3 al procedurii citate) nu mai este prevăzut un termen maxim de îndreptare a erorilor. Motivația MFP pentru această modificare este că informațiile amintite sunt fie date de identificare a entității raportoare, fie informații cu caracter statistic, care pot fi verificate și pe baza altor raportări, nu doar a celor contabile.

De asemenea, OMFP nr. 543/2017 completează procedura amintită cu un nou punct, 61, care prevede că „situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale care cuprind informații corectate conform pct. 31 și 4 se pot depune cel târziu până la termenul maxim de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale aferente exercițiului financiar/anului următor celui la care se referă situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori”. Astfel, termenul maxim până la care pot fi corectate situațiile financiare anuale se extinde cu un an. 

Reamintim că situațiile financiare anuale corectate depuse la unitățile teritoriale ale MFP trebuie însoțite de o declarație pe propria răspundere a administratorului societății din care, potrivit noilor prevederi, trebuie să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate, precum și faptul că acestea reflectă realitatea entității raportoare. Declarația se va include în fișierul zip atașat bilanțului PDF, iar un exemplar în format tipărit al acesteia va fi depus la registraturile unităților teritoriale ale MPF, împreună cu situațiile financiare/raportările anuale corectate. 

Ordinul emis recent de MFP mai aduce o completare procedurii aprobate prin OMFP nr. 450/2016, respectiv se introduce un nou punct, 121, conform căruia prevederile procedurii se aplică și pentru corectarea erorilor menționate la pct. 3 (referitoare la datele de identificare a entității raportoare), corespunzătoare raportărilor aferente exercițiilor financiare anterioare/anilor anteriori datei intrării în vigoare a OMFP nr. 450/2016 (12 aprilie 2016 – n. red.).
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.