Noi reglementări în materie de concurenţă, publicate în Monitorul Oficial

Noi reglementări în materie de concurență, publicate în Monitorul Oficial

Telex » Știri 16 octombrie 2020  

Sunt reglementate, între altele, acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației de profil

A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 952 din 16 octombrie 2020 OUG nr. 170/2020 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

Actul normativ creează, la nivel național, cadrul procedural ce asigură exercitarea efectivă a dreptului la despăgubiri, prevăzut în legislația Uniunii Europene, pentru prejudicii care rezultă din încălcări ale legislației Uniunii și ale legislației naționale în materie de concurență. Totodată, sunt transpuse în legislația națională obiectivele enunțate în Directiva 2014/104/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a Uniunii Europene. „Pentru a facilita aplicarea uniformă a dreptului Uniunii Europene pe teritoriul României, un instrument util în cuantificarea prejudiciilor rezultate din încălcări ale normelor de concurență îl reprezintă Comunicarea Comisiei privind cuantificarea prejudiciilor în acțiunile în despăgubire întemeiate pe încălcarea articolului 101 sau 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (publicată în JOUE C 167/19 din 13.6.2013)”, precizează inițiatorii.

Potrivit Notei de fundamentare a actului normativ, „implementarea unui sistem eficient privind acțiunile în despăgubire va avea un impact macroeconomic benefic, un astfel de demers având capacitatea de a influența pozitiv variabile precum: competitivitatea, creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovația. Aceste efecte apar în condițiile în care un astfel de sistem poate juca un rol important în descurajarea comportamentelor anticoncurențiale, deci în asigurarea unui mediu concurențial normal la nivelul piețelor, fapt ce conduce la reducerea ineficiențelor alocative (prin creșterea producției, reducerea prețurilor și îmbunătățirea calității produselor și a serviciilor), cu impact pozitiv asupra variabilelor macroeconomice menționate anterior”.

Măsurile propuse prin OUG nr. 170/2020 vizează, între altele:

Stabilirea competenței instanțelor judecătorești

Deciziile Consiliului Concurenței prin care se constată încălcarea legislației în materie de concurență se atacă la Curtea de Apel București – secția contencios administrativ și fiscal. Împotriva deciziei Curții de Apel se poate declara recurs la Înalta Curte de Casație. În privința căilor de atac, pentru a se asigura o abordare unitară a cererilor de despăgubire subsecvente unei încălcări a legislației în materie de concurență, se propune ca cererile de reparare a prejudiciului cauzat de întreprinderi ca urmare a unei încălcări a legislației în materie de concurență să se judece, în primă instanță la Tribunalul București, fiind prevăzute și căile de atac ce pot fi formulate.

În materie de concurență legiuitorul a aplicat deja principiul specializării, stabilind competența exclusivă a Curții de Apel București de a soluționa acțiunile în anulare a deciziilor prin care Consiliul Concurenței constată și sancționează săvârșirea unor practici anticoncurențiale. Sentința se pronunță fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Totodată, un studiu publicat relativ recent de către Comisia Europeană (Study on judges’ training needs in the field of European competition law, publicat pe site-ul Comisiei Europene în ianuarie 2016), evidențiază necesitatea de a se asigura o pregătire specifică a judecătorilor care instrumentează cazuri întemeiate pe încălcarea normelor europene de concurență. O astfel de pregătire ar fi dificil de realizat în situația în care, pentru acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a regulilor europene de concurență, instanța competentă ar fi stabilită potrivit dreptului comun.

„Prin urmare, principiul specializării ar trebui aplicat și în privința acțiunilor în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor de concurență”, spun inițiatorii.

Divulgarea mijloacelor de probă

Cazurile de concurență necesită o analiză faptică și economică foarte complexă, de multe ori mijloacele de probă cruciale fiind inaccesibile sau ascunse de către pârâți, ceea ce creează pentru reclamanți o balanță nefavorabilă între risc și despăgubiri. Grupurile de consumatori și întreprinderile mici și mijlocii sunt cele mai afectate de această asimetrie informațională. Pentru aceste motive, au fost introduse norme speciale prin care reclamanților li se acordă dreptul de a obține divulgarea probelor relevante pentru cererea lor, iar instanțele pot dispune divulgarea probelor de către terți, inclusiv de către autoritățile publice. De asemenea, instanțele naționale au posibilitatea ca, sub controlul lor strict, mai ales în ceea ce privește necesitatea și proporționalitatea măsurilor de divulgare, de a dispune divulgarea unor elemente de probă sau a unor categorii de probe specificate la cererea unei părți.

Măsuri de protecție a secretelor de afaceri sau informațiilor confidențiale de alt tip

În cazul în care probele relevante conțin secrete de afaceri sau informații confidențiale de alt tip, trebuie să fie protejate corespunzător. Actul normativ prevede că instanțele naționale pot dispune de măsuri prin care se evită divulgarea informațiilor confidențiale în cursul procedurilor specifice acțiunilor în despăgubire, cum ar fi redactarea pasajelor sensibile ale documentelor, desfășurarea ședințelor de judecată în ședințe care nu sunt publice, restricționarea cercului de persoane care au dreptul să vadă probele, instrucțiuni către experți privind prezentarea de sinteze ale informațiilor sub formă agregată sau într-o altă formă neconfidențială. „Oricum, măsurile de protecție a secretelor de afaceri și a informațiilor confidențiale de alt tip nu trebuie să împiedice exercitarea efectivă a dreptului la despăgubiri”, spun reprezentanții Consiliului Concurenței, instituția care a elaborat actul normativ.

Probele incluse în dosarul unei autorități de concurență

OUG 170/2020 reglementează și condițiile în care pot fi divulgate probele incluse în dosarul unei autorități de concurență, precum și valoarea probatorie a acestora. O astfel de divulgare poate avea loc, în principal, atunci când acestea nu pot fi obținute în mod rezonabil de la o altă parte sau de la un terț, având grijă, însă, ca o asemenea divulgare să nu diminueze în mod nejustificat eficacitatea aplicării publice a regulilor de concurență.

Aplicarea publică și aplicarea privată ar trebui să se coordoneze în mod optim, acestea completându-se reciproc. Coordonarea aplicării publice și private implică, în mod special, coordonarea între acțiunile în des păgubiri, pe de o parte, și politica de clemență și procedurile de încheiere a unei tranzacții, pe de altă parte, acestea din urmă fiind instrumente importante, deoarece contribuie la detectarea, cercetarea eficace și impunerea de sancțiuni pentru cele mai grave încălcări ale legislației în materie de concurență. Întreprinderile ar fi descurajate să coopereze cu autoritățile în materie de concurență dacă s-ar divulga declarații autoincriminatoare, precum declarațiile de clemență și propunerile de încheiere a unei tranzacții, furnizate în exclusivitate în scopul cooperării cu autoritățile în materie de concurență. Această divulgare ar prezenta riscul expunerii întreprinderilor cooperante sau a personalului de conducere al acestora la acțiuni civile sau penale în condiții mai nefavorabile decât cele pentru coautorii încălcării care nu cooperează cu autoritățile în materie de concurență.

Efectul deciziilor definitive ale autorităților de concurență

Pentru a spori securitatea juridică și pentru a crește eficacitatea și eficiența procedurală a acțiunilor în despăgubire, constatarea unei încălcări a regulilor de concurență printr-o decizie definitivă a unei autorități naționale în materie de concurență sau a unei instanțe de control judiciar nu ar trebui să fie repusă în discuție în acțiuni în despăgubire ulterioare. Actul normativ reglementează efectul unei astfel de constatări, după cum acțiunea în despăgubiri este subsecventă, pe de o parte, unei decizii sau hotărâri definitive pronunțată de Consiliul Concurenței, de Comisia Europeană sau de instanța de control judiciar a acestora, ori este subsecventă, pe de altă parte, unei decizii sau hotărâri definitive pronunțată într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Alte aspecte specifice

Reglementări specifice sunt consacrate în privința termenelor de prescripție în materia acțiunii în despăgubire, respectiv în ceea ce privește începerea, curgerea, suspendarea sau întreruperea acestora. Evident, particularitățile specifice au fost consacrate cu luarea în considerare a principiului echivalenței și a principiul efectivității, așa încât termenele astfel stabilite să nu fie mai puțin favorabile decât cele prevăzute pentru aplicarea publică a regulilor de concurență în statele membre și să nu facă imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea, de către victimele încălcării, a dreptului la reparație pentru prejudiciile suferite.

Totodată, în cazul beneficiarilor de clemență și al IMM-urilor pentru care sunt prevazute norme specifice îm privința răspunderii solidare, sunt stabilite termene de prescripție rezonabile și suficiente, astfel încât părțile prejudiciate să aibă posibilitatea de a obține, în cele din urmă, despăgubiri chiar și de la aceste categorii de întreprinderi.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.