Noi reglementări privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor

Noi reglementări privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor

Telex » Știri 21 decembrie 2020  

În Monitorul Oficial nr. 1.264 din 21 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 6.974/C/2020 al ministrului Justiției pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C/2008. Actul normativ este o primă etapă în demersul ce precede și pregătește reforma legislativă prin care se va transpune, în legea română, Directiva Digitalizare și care va permite constituirea și înregistrarea, în integralitate pe cale electronică, fără a fi necesară prezența la ghișeu în nicio etapă a procesului de înființare a unei societăți. Astfel, noul Ordin elimină din procesul de înregistrare în registrul comerțului o serie de formalități care nu mai prezintă utilitate, în condițiile în care datele pot fi obținute din baza de date a registrului comerțului sau prin mecanisme de colaborare interinstituțională, unele dintre acestea putând constitui și impedimente în transpunerea Directivei Digitalizare.  Nu vor mai fi astfel necesar a fi prezentate la înregistrare:

dovada rezervării denumirii - obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului oficiului registrului comerțului, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia;

actele de înregistrare a fondatorilor, administratorilor, cenzorilor/auditorilor persoane juridice, pentru persoanele juridice române, pentru care datele pot fi verificate în sistemul informatic integrat al ONRC;

documentele care atestă efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, în cazul declarării patrimoniului de afectațiune, pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale;

hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societății a fondatorilor persoane juridice – informație disponibilă deja în registrul comerțului și care poate fi preluată, la momentul verificării dosarului de înregistrare, prin grija personalului oficiului registrul comerțului;

certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăți, emis de o bancă sau de camera de comerț competentă din țara de naționalitate;

orice documente care au fost anterior depuse și menționate în registrul comerțului, pentru care s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege;

documente emise anterior de ORCT, solicitate a fi depuse în susținerea unor cereri de înregistrare (certificate de înregistrare, certificate constatatoare privind autorizarea funcționării);

copii certificate de pe certificatele de înregistrare a persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociați pentru persoanele juridice române;

actul de înregistrare a persoanelor juridice române care dețin calitatea de administrator/director/membru al directoratului;

dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui, la dizolvarea și lichidarea simultană a unei societăți;

certificatul de deces, în cazul dobândirii de părți sociale prin succesiune, în situația în care s-a prevăzut clauza continuării societății cu moștenitorii.

Pe de altă parte, prin acest act normativ inițiatorii au vizat o asanare a legislației prin actualizarea normei terțiare, inclusiv sub aspect terminologic, în raport cu modificările intervenite la nivelul reglementărilor de nivel primar, prin diferite acte normative, care, direct sau incidental, au impactat și asupra procedurii de înregistrare în registrul comerțului (OUG nr.116/2009, prin care competența de soluționare a cererilor de înregistrare în registrul comerțului și, după caz, a altor cereri aflate în competența judecătorului delegate s-a prevăzut că aparține, până la reglementarea activității de înregistrare în registrul comerțului efectuată de registratori comerciali, directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoanei ori persoanelor desemnate de către directorul general al ONRC, Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, actele modificatoare ale Legii societăților, Legii registrului comerțului, reglementării persoanelor juridice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale s.a.).

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)



Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.