Norme metodologice pentru guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Norme metodologice pentru guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Numărul 27, 4-10 octombrie 2016  »  Curier legislativ

Guvernul a aprobat miercuri, 28 septembrie, prin hotărâre, Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, se arată într-un comunicat al Executivului.

În termen de 50 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice, autoritățile publice tutelare urmează să declanșeze procedura de selecție pentru întreprinderile publice pentru care nu au fost aplicate prevederile OUG nr. 109/2011, se mai precizează în comunicatul amintit.

Potrivit reprezentanților Executivului, aplicarea noii legislații are scopul să contribuie la îmbunătățirea calității guvernanței corporative, prin creșterea nivelului de profesionalism și performanță a managementului în întreprinderile publice și asigurarea unei performanțe financiare și operaționale a acestora. 180 de întreprinderi publice de stat intră sub incidența regulilor guvernanței corporative, însă doar 35 se supun în prezent acestora.

Normele stabilesc criteriile de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post de administrator, clasamentul acestora, procedura privind numirile finale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere.

De asemenea, sunt stabilite regulile generale pentru redactarea scrisorii de așteptare și a declarației de intenție, precum și elementele ce trebuie cuprinse în contractele de mandat încheiate de autoritățile publice tutelare cu administratorii întreprinderilor publice.

Potrivit hotărârii, Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu autoritățile publice tutelare care îndeplinesc atribuții de ministere de resort, va stabili, prin ordin comun, și alte măsuri în scopul implementării unitare a prevederilor OUG nr. 109/2011, precum și publicarea de ghiduri în care să se prezinte bunele practici în domeniul guvernanței corporative.

Normele pentru stabilirea criteriilor de selecție stabilesc data declanșării procedurii de selecție a noilor organe de administrare a întreprinderilor publice, responsabilitățile ce revin în inițierea și organizarea procedurii de selecție, atribuțiile comisiei de selecție înființate de autoritatea publică tutelară, cerințele minime care trebuie îndeplinite de fiecare administrator cu scopul de a constitui profilul personalizat al fiecărui membru al consiliului de administrație și al consiliului ca organ colectiv de conducere.

Potrivit noilor prevederi, autoritatea publică tutelară este doar reprezentantul acționarului stat, iar în situația în care statul este acționar majoritar, prin autoritatea publică tutelară poate face propuneri către adunarea generală a acționarilor în vederea numirii de către aceasta a administratorilor, cu respectarea principiilor de drept societar și a drepturilor acționarilor minoritari.

În ceea ce privește metodologia de stabilire a indicatorilor financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației administratorilor, normele stabilesc responsabilitățile membrilor consiliului de administrație avute în vedere la stabilirea componentei variabile a remunerației diferențiate pe administratori neexecutivi și executivi.

De asemenea, se reglementează cadrul general de stabilire a obiectivelor relevante pentru întreprinderile publice și responsabilitatea autorității publice tutelare, fiind prevăzute, totodată, reglementări privind măsurarea performanței, clasificarea indicatorilor de performanță și reglementarea posibilității pentru autoritățile publice tutelare de a stabili indicatori suplimentari.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.