Normele de implementare a programului „Noua Casă”, publicate în Monitorul Oficial

Normele de implementare a programului „Noua Casă”, publicate în Monitorul Oficial

Telex » Știri 24 august 2020  

HG nr. 695/2020 pentru modificarea HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“ a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 21 august 2020. Prin actul normativ se realizează adaptarea legislației secundare ca urmare a modificărilor efectuate asupra legislației primare aferente acestui Program. Astfel, în ceea ce privește persoanele fizice, la achiziția unei locuințe noi în cadrul Programului sau la alte categorii de locuințe, beneficiază de garanții de stat pentru una dintre următoarele categorii de finanțări:

Valoarea finanțării destinate achiziției oricărei categorii de locuințe poate fi de maximum 70.000 euro, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 euro și avansul plătit de beneficiar. Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în cotă de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate și acoperă maximum 95% din prețul de achiziție a locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței.

În cazul în care se achiziționează o locuință nouă sau consolidată, valoarea finanțării poate fi cuprinsă între 70.001 euro și maximum 140.000 euro, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 euro și maximum 119.000 euro, la care se adaugă avansul plătit de beneficiar. Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în cotă de maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate și acoperă maximum 85% din prețul de achiziție a locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței.

Totodată, ca urmare a intervenției legislative efectuată la nivelul OUG nr.60/2009 prin care au fost individualizate procentele de garantare corespunzătoare fiecărui tip de tranzacție, prin noul act normativ procentajele de garantare sunt stabilite la maximum 50%  pentru oricare tip de locuință, în cazul în care valoarea finanțării este până 70.000 euro, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare și de maximum 60% pentru locuințele noi sau consolidate la care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 și 140.000 euro echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare.

De asemenea, se modifică și avansul pe care beneficiarul Programului trebuie să îl plătească la achiziția locuinței, în funcție de valoarea locuinței și de tipul de locuință. Astfel, pentru achiziționarea oricărei categorii de locuințe, în cazul în care valoarea finanțării este de maximum 70.000 euro, echivalent lei, la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, inclusiv avansul plătit de beneficiar, se menține un avans de minimum 5%, acesta reprezentând diferența dintre prețul de achiziție a locuinței rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare și finanțarea garantată, iar pentru achiziționarea de locuințe noi și locuințe supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, în cazul în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 euro și 140.000 euro, echivalent lei, la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare inclusiv avansul plătit de beneficiar, avansul care se plătește de beneficiar va fi de minimum 15%, acesta reprezentând diferența dintre prețul de achiziție a locuinței rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare și finanțarea garantată. 

Totodată, avându-se în vedere modificările și completările recent aduse OUG nr.60/2009, au fost corelate normele de aplicare a acesteia. În acest sens, au fost modificate definițiile în ceea ce privește finanțarea garantată pentru cele trei tipuri de locuințe care se pot achiziționa prin Program și corelate cu modificările aduse la avansul plătit de beneficiar.

Totodată, prin OUG nr.129/2020, pentru resistematizarea mecanismului de finanțare-garantare, s-a aprobat eliminarea a două subcomponente ale Programului: cea privind finanțarea și garantarea construcției de locuințe de către persoane fizice eligibile (construcția fiind realizată în condițiile legii) și cea privind upgradarea condițiilor de locuit, prin achiziționarea unei locuințe cu suprafețe sau valori mai mari. Prin urmare, prin noul act normativ au fost abrogate din cuprinsul normelor de implementare articolele privind subcomponenta de construcție de locuințe de către beneficiarii Programului în regim propriu și asociativ și cele privind trecerea la o locuință mai mare ca suprafață sau valoare în cadrul Programului.

Totodată, avându-se în vedere că prin OUG nr.129/2020  denumirea programului „Prima Casă” a fost schimbată în „Noua Casă”, a fost modificat titlul Anexei 1 la normele  de implementare în NORME de implementare a programului „Noua casă” pentru achiziția de locuințe.

Prin excepție, pentru reglementarea unor aspecte de ordin practic, textul de lege a fost modificat astfel: „În situația finalizării executării silite imobiliare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanției plătite Finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice și a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situația recuperării integrale a creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției, Ministerul Finanțelor Publice emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, a interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării garantate, la solicitarea organelor competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanțării garantate”. De asemenea, s-a introdus o normă tranzitorie referitoare la diferența alocată și rămasă neutilizată din plafonul total alocat pentru anul 2020 la data intrării în vigoare a prevederilor HG nr. 695/2020 care se utilizează în condițiile acestei hotărâri.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.