Noul model al formularului 700 „Declarație pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, publicat în Monitorul Oficial

Noul model al formularului 700 „Declarație pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, publicat în Monitorul Oficial

Numărul 50-51, 22 dec. - 11 ian.  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 1.311 din 30 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4.136/2020 al președintelui ANAF privind modificarea OPANAF nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal

După cum se știe, prin formularul 700 „Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, aprobat prin OPANAF nr. 3.725/2017, contribuabilii puteau depune electronic declarația de mențiuni cu privire la înregistrarea fiscală numai pentru declararea înregistrării sau modificării categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, cu excepția solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

Pentru a sprijini activitatea de conformare voluntară a contribuabililor, prin noul act normativ se asigură posibilitatea de efectuare a tuturor mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale prin mijloace electronice pentru toate categoriile de contribuabili, prin completarea formularului 700, astfel încât, prin depunerea acestui formular, contribuabilii vor putea:

a) să solicite înregistrarea în scopuri de TVA;

b) să efectueze mențiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA (rubricile au fost preluate din formularele 010, 013, 015, 016, 020, 030 și 070);

c) să exercite opțiunea privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art.278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică) (rubricile au fost preluate din formularul 085 „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal”);

d) să efectueze mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România (rubricile au fost preluate din formularul 092 „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România”);

e) să efectueze mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (rubricile au fost preluate din formularul 094 „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent”);

f) să efectueze mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (rubricile au fost preluate din formularul 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”);

g) să solicite înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului (rubricile au fost preluate din formularul 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”), precum și modificarea sediului social/sediului/sediului activității, în cazul contribuabililor care sunt supuși înregistrării la organele fiscale;

h) să declare sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligația înregistrării fiscale (rubricile au fost preluate din formularul 061 „Declarație privind sediile secundare”);

i) să solicite modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, precum și modificarea anului fiscal (rubricile au fost preluate din formularul 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit” și formularul 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal”).

Astfel, conform noilor modificări, declarația 700 se depune pentru:

– înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabililor, cu excepția cazului în care contribuabilii își modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă și domiciliu fiscal, precum și cu excepția contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, care nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent desemnat.

– înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligații fiscale sau modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise inițial în vectorul fiscal;

– modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit;

– exercitarea opțiunii de modificare a anului fiscal;

– declararea sediilor secundare care nu au obligația înregistrării fiscale;

– înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

– efectuarea de mențiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA, ulterior înregistrării în scopuri de TVA;

– exercitarea opțiunii privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art.278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, cu privire la locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică;

– efectuarea de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România;

– efectuarea de mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent;

– efectuarea de mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare.

Declarația 700 se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

OPANAF nr. 4.136/2020 va intra în vigoare la 30 martie 2021.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.