Noutăți fiscale europene din cel mai recent buletin de știri ETAF

Noutăți fiscale europene din cel mai recent buletin de știri ETAF

Numărul 28-29, 30 iulie - 12 august 2019  »  Direct de la sursă

Pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna iulie

Marți, 25 iulie a.c., Comisia Europeană (CE) a publicat deciziile-cheie cu privire la pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna iulie. Printre altele, Comisia a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene(CJEU) cu privire la neaplicarea de către Germania a legislației UE în materie de TVA pentru produsele agricole,  susținând că un astfel de eșec generează denaturări ale concurenței în piața internă, în favoarea fermelor mari. Mai mult, Comisia a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJEU) în cazul Belgiei.  În aprilie 2018, Curtea constatase deja că prevederile legale din Belgia privind veniturile provenite din chirii sunt contrare legislației UE prin favorizarea investițiilor în anumite proprietăți situate în Belgia și penalizarea contribuabililor care aleg să investească în proprietăți similare în alte state membre ale UE. Comisia Europeană face apel la Curtea de Justiție a Uniunii Europene să impună sancțiuni financiare Belgiei. De asemenea, Comisia Europeană a luat două inițiative diferite pentru a pune capăt reducerilor fiscale ilegale în industria yachturilor din Italia și Cipru: (i) CE a decis să sesizeze CJUE în privința Italiei pentru incapacitatea de a gestiona un sistem ilegal de scutiri pentru combustibilul utilizat pentru alimentarea iahturilor în apele UE; (ii) în același timp, Comisia a trimis avize motivate Italiei și Ciprului pentru neperceperea unei valori corecte a TVA pentru leasingul de iahturi. De asemenea, un aviz motivat a fost trimis Belgiei pentru a-și alinia legislația privind deductibilitatea fiscală a plăților cu titlu de pensie alimentară în conformitate cu legislația UE, CE amenințând cu trimiterea Belgiei în fața Curții de Justiție a UE dacă nu acționează în următoarele două luni. Mai mult, Germania a primit o scrisoare de punere în întârziere din partea Comisiei Europene prin care aceasta solicită Germaniei recunoașterea acordului privind transferul de profit și pierderi încheiat cu corporațiile înființate în conformitate cu legile unui alt stat membru UE/Spațiul Economic European (SEE). Dacă Germania nu acționează în termen de două luni, CE poate trimite un aviz motivat autorităților germane. În cele din urmă, CE a închis procedura de infrigement împotriva Belgiei și Franței deoarece aceste state și-au îndeplinit obligațiile de a comunica Comisiei normele anti-fraudă, implementând astfel Directiva.

Consorțiul internațional pentru jurnalism de investigație a publicat rezultatele referitoare la Mauritius Leaks 

Marți, 23 iulie a.c., Consorțiul internațional pentru jurnalism de investigație (ICIJ) a dat publicității rezultatele Mauritius Leakso anchetă care dezvăluie modul în care unele grupuri multinaționale au exploatat tratatele fiscale dintre Republica Mauritius și unele țări africane pentru a plăti impozitele la o cota efectivă de impozitare mai scăzută de 3%. Europarlamentarul S&D Jonás Fernandez (Spania) a reacționat în acest nou scandal solicitând crearea unei subcomisii pentru probleme fiscale în cadrul Comisiei ECON, în timp ce eurodeputatul Manon Aubry (GUE / NGL, Franța) a cerut ca Republica Mauritius să fie introdusă pe lista neagră a paradisurilor fiscale a UE.

Comitetul Economic și Social European (CESE) solicită votul cu majoritatea calificată în politica fiscală

În timpul sesiunii plenare din 17 iulie a.c., CESE a adoptat o opinie cu privire la comunicatul Comisiei Europene prin care se propune schimbarea procedurii de vot pentru anumite domenii din politica fiscală comună a Uniunii Europene de la votul în unanimitate la votul cu majoritate calificată în cadrul Consiliului. În special, avizul CESE susține dezbaterea privind trecerea treptată la votul cu majoritate calificată și procedura legislativă ordinară în materie fiscală. Comitetul a declarat că procesul va fi unul de lungă durată și ar trebui să fie, de asemenea, în conformitate cu alte inițiative politice, inclusiv cu ideea unui buget puternic al UE, o politică economică mai bine coordonată și o evaluare a măsurii în care prevederile fiscale actuale au fost insuficiente.

OCDE a publicat rezultatele ultimei evaluări a jurisdicțiilor fiscale care aplică impozite mici

În data de 23 iulie a.c., OCDE a publicat Cadrul general de implementare a BEPS  cu privire la ultimele rezultate ale evaluării legislației interne a jurisdicțiilor  realizat de Forumul OCDE cu privire la Practicile fiscale dăunătoare (FHTP). În principal, FHTP a revizuit legislația fiscală a celor 12 jurisdicții „în care nu sunt impuse impozite sau sunt impuse impozite minime”. Pentru 11 din aceste jurisdicții (Anguilla, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bermuda, Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman, Guernsey, Insula Man, Jersey, Insulele Turks și Caicos), FHTP consideră cadrul legal intern a fi în conformitate cu standardul, „nefiind astfel dăunător”. Jurisdicția rămasă (Emiratele Arabe Unite) prezintă, încă, o problemă tehnică. În această privință, Emiratele Arabe Unite au obligația de a face modificări legislative, legea aflându-se acum „în curs de modificare”. Din 2020, Forumul OCDE cu privire la Practicile fiscale dăunătoare (FHTP) va începe un proces anual de monitorizare pentru a asigura conformitatea cu standardul în vigoare.

Statisticile Comisiei Europene privind APAs și MAPs în Uniunea Europeană

Pe 22 iulie a.c., Comisia Europeană a lansat statisticile cu privire la Acordurile prealabile referitoare la prețuri (APAs) și Procedurile de acord amiabil (MAPs).

APA este un acord între un contribuabil și autoritățile fiscale ale unui stat cu privire la determinarea în avans a metodologiei de stabilire a prețurilor de transfer pentru prețurile la tranzacțiile internaționale ale contribuabilului ce vor avea loc în anii viitori. Acesta simplifică sau evită examinările viitoare ale tranzacțiilor în joc. Statisticile publicate de Comisie cu privire la Acordurile prealabile referitoare la prețuri se referă la anul 2017 și 2018, furnizarea de informații despre numărul total de acorduri în vigoare până la finalul fiecărui an (acordurile aplicabile atât statelor UE cât și non-UE  divizate pe tip unilateral și bilateral/multilateral), numărul de cereri acordate, respinse și retrase în fiecare an și timpul mediu necesar pentru negocierea unui acord acordului.

În conformitate cu Convenția de arbitraj a UE, MAP este o procedură în cadrul căreia autoritățile competente încearcă să soluționeze litigiile privind prețurile de transfer care implică dubla impozitare care rezultă dintr-o ajustare ascendentă a profiturilor unei întreprinderi într-un stat membru care nu este urmată de o ajustare descendentă echivalentă în celălalt stat membru. Statisticile au fost publicate pentru anii 2017 și 2018 acoperind numai procedurile de acord amiabil între statele membre UE. Informațiile includ numărul de proceduri de acord amiabil restante la finalul fiecărui an, motivele pentru care cauzele sunt încă în curs de soluționare la 2 ani de la inițiere, motivele pentru respingere și durata de la data începerii procedurii de acord amiabil până la data în care are loc inițierea cazului.

UE lansează un proiect-pilot cu privire la hotărârile transfrontaliere în materie de TVA (CBR)

Mai multe state membre UE au convenit să participe la un proiect de testare privind cererile private de pronunțare a unei hotărâri în materie de TVA referitoare la situații transfrontaliere lansat de Comisia Europeană. Persoanele impozabile care planifică tranzacții transfrontaliere către unul sau mai multe dintre aceste state membre participante ar putea dori să ceară o astfel de pronunțare cu privire la tranzacțiile pe care le au în vedere. În acest caz, persoanele în cauză sunt invitate să introducă cererea lor de pronunțare a unei hotărâri transfrontaliere în statul membru participant în care sunt înregistrate în scopuri de TVA. Această cerere trebuie introdusă în conformitate cu condițiile care reglementează hotărârile naționale privind TVA în statul membru respectiv. Pe baza unei astfel de cereri, statele membre în cauză se vor consulta reciproc. Cu toate acestea, acest proces de pronunțare nu garantează faptul că statele membre vor cădea de acord asupra tratamentului în materie de TVA aplicat tranzacțiilor avute în vedere.

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul Greciei cu privire la ratele reduse ale accizelor la anumite băuturi spirtoase

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a publicat Hotărârea în cazul: Comisia vs Grecia cu privire la ratele reduse ale accizelor aplicate unor anumite băuturi spirtoase, afirmând că legislația elenă care aplică o rată redusă a accizelor pentru anumite băuturi spirtoase (tsipouro și tsikoudia) fabricate de companii de distilare este contrară dreptului Uniunii. Legea elenă aplică accize băuturilor tsipouro și tsikoudia, fabricate de companiile de distilare, la o rată redusă cu 50% în comparație cu cea standard. Aceleași băuturi alcoolice, atunci când sunt produse de distilatorii mici sunt supuse unui impozit forfetar de 0,59 euro pe kilogram de produs finit. După ce Comisia a înaintat cazul în fața CJUE, aceasta din urmă a ajuns la concluzia că Grecia, adoptând o acciză redusă cu 50% din rata normală pentru unele băuturi spirtoase, a acționat împotriva Directivei 92/83/CEE – privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice. În plus, aplicând o rată semnificativ redusă băuturilor alcoolice produse de distilatori mici ocazionali, Grecia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în baza aceleiași directive coroborate cu Directiva 92/84/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea ratelor accizelor la alcool și băuturi alcoolice.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.