„Nu poți fi împlinit ca om dacă nu ești un bun profesionist”

„Nu poți fi împlinit ca om dacă nu ești un bun profesionist”

Numărul 18-19, 16-29 mai 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Mariana Anghel, membru al Filialei CECCAR Gorj

Alexandra Rizea: Pornind de la interesul manifestat de cititorii noștri față de carierele de succes ale colegilor de breaslă, vă rugăm să evocați propriul dvs. parcurs profesional.

Mariana Anghel: Parcursul la care vă referiți a fost legat de profesia tatălui meu, care, de la începutul carierei și până la sfârșit, a lucrat în acest domeniu. Eu, cu toate că am terminat liceul la profilul „uman” – cum era, în trecut, „real” și „uman” –, am ales contabilitatea, deoarece îl vedeam pe tatăl meu cu câtă repeziciune aduna și scădea fără mașină de calcul sau calculator. De fapt, el a fost idolul meu în viață; din păcate, nu mai este printre noi. 

Prin urmare, în cazul dvs., ca și în cel al altor colegi, se poate vorbi despre o tradiție de familie în alegerea și exercitarea profesiei.

Bineînțeles, părinții au un rol decisiv, alături de școală, în formarea personalității, cu accent pe opțiunea pentru o anumită profesie. În ceea ce mă privește, în primii ani de muncă – până la Revoluție – am lucrat în domeniul contabilității și în serviciul plan-personal, cum era în timpul acela, astăzi fiind denumit „resurse umane”. A fost o experiență care m-a ajutat ca, odată cu înființarea primelor firme private și în județul nostru, la insistențele unui fost coleg de serviciu devenit un prosper om de afaceri într-o perioadă scurtă, să părăsesc munca la întreprinderea de stat și să mă îndrept spre sectorul privat. Se întâmpla în anul 1991. Începea o experiență nouă pentru mine, dar foarte plăcută și mult mai motivantă. De la o singură firmă, am continuat cu alta, și cu alta... până se strânseseră câteva, ceea ce m-a determinat, în 1996, să-mi înființez propriul cabinet. 

Vă propunem să stăruiți asupra acestei decizii, inclusiv prin accentuarea acelor elemente care integrează experiența personală în procesul mai larg al tranziției spre economia de piață.

Când am luat decizia, am fost foarte sigură pe mine că o să și reușesc. Așa că am părăsit vechiul loc de muncă și am hotărât să-mi urmez propriul drum. Am absolvit cursuri de specialitate, am susținut examene și, chiar în acel an, 1996, am devenit membră a CECCAR. Ca în orice început, m-am confruntat cu dificultăți, cu tot ceea ce aduce după sine noul. Pot afirma că a fost un test foarte palpitant. Munceam uneori și 10-12 ore pe zi, dar merita. Efortul nu era în zadar. În anul 2003, am transformat cabinetul în SC Avimcont Company SRL în municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj. Fiind o societate comercială, am început să avem o mai mare credibilitate pe piață, iar clienții au devenit tot mai numeroși.

Credibilitatea se asigură mai ales prin proba competenței, mi-aș permite să remarc…

Sigur, ca în orice profesie, dacă ești corect, demn, integru, serios, rezultatele sunt pe măsură. Parcursul profesional este foarte anevoios dacă nu știi să-ți menții echilibrul, dacă nu ești „la zi” cu toate modificările de ordin legislativ și metodologic, dacă nu ești într-o luptă permanentă cu tine însuți. Nu neg că au fost și momente când am vrut să pun punct și să fac altceva, dar veneam a doua zi și o luam de la capăt. Este o profesie extrem de solicitantă, cu foarte multe responsabilități. Pentru a reuși trebuie să ai forța, curajul de a lua deciziile cele mai bune, de a investi în ceea ce faci multă muncă și pasiune. Am fost convinsă că succesul nu vine peste noapte, ci trebuie să depui mult efort, să exersezi capacitatea de a gândi logic, de a deveni mai bun azi decât ieri. 

Ceea ce ați realizat până în prezent în plan profesional oferă, desigur, numeroase teme de reflecție privind modul în care este posibil să se împlinească obiective ale conceptului complex de „dezvoltare personală”. Din acest unghi de vedere, ce considerați că se desprinde drept concluzii cu valoare de generalizare?

Cum am mai remarcat, dezvoltarea profesională înseamnă muncă, muncă și iar muncă. Îmi aduc aminte că în primii mei ani de serviciu nu prea știam ce este aceea contabilitate. Auzeam zilnic de la colegele mai în vârstă cuvinte precum „încărcat” și „descărcat”. La momentul respectiv, nu prea înțelegeam ce înseamnă. Pe parcurs, am deslușit că este vorba despre „debit” și „credit”. Mărturisesc că așteptam să plece toată lumea acasă și „furam” actele, iar noaptea stăteam să învăț, să pot face față obligațiilor profesionale, pentru că nu prea se găseau cei dispuși să-ți îndrume pașii. A fost foarte greu, dar am vrut mai mult și am reușit. Precizez, din nou: contabilitatea înseamnă muncă, stres, perseverență, dorința de a te apropia de perfecțiune, de a face totul „ca la carte”. De cele mai multe ori reușim, dar avem și zile când o luăm de la capăt, pentru că suntem oameni și „numai cine nu muncește nu greșește”. Nu poți fi împlinit ca om dacă nu ești un bun profesionist. În esență consider că, pentru a te dezvolta profesional, trebuie să te pregătești continuu, să fii la curent cu toate noutățile legislative. În acest sens, Filiala CECCAR Gorj ne stă la dispoziție în permanență. Bineînțeles, de calitatea muncii tale depind reușitele. Fără obiective precise și visuri împlinite, eforturile tale nu au finalitatea dorită. Mereu trebuie să fii într-o competiție cu tine însuți, să ai permanent încredere în ceea ce faci, iar cel mai important lucru constă într-o bună comunicare. Fără toate acestea, o carieră „de succes”, cum ne place nouă să o numim, nu se materializează. Fără falsă modestie apreciez că, împreună cu echipa mea, am făcut față, până în prezent, „cu brio” exigențelor amintite și sper că și de acum înainte ne vom menține pe același drum. De-a lungul timpului, am obținut un număr important de diplome de merit, de medalii, am participat la numeroase conferințe, congrese. Și totuși, fără lucrul în echipă nu se poate reuși. Așa că le mulțumesc celor din echipa mea și le urez rezultate și mai bune în continuare. 

Vă propunem, în continuare, să vă referiți la impactul pe care-l are calitatea de membru al CECCAR în procesul perfecționării profesionale, dar și al ridicării permanente a prestigiului experților contabili și contabililor autorizați.

În cadrul Filialei CRCCAR Gorj am deținut diverse funcții. În ceea ce mă privește, am considerat totdeauna că este de datoria noastră, a celor care aparținem unei anumite generații, să-i ajutăm pe tineri să se afirme, să avanseze în profesie. În filiala din care fac parte, perfecționarea profesioniștilor contabili, pregătirea celor angajați sau liber-profesioniști se desfășoară prin seminare, cursuri de profil, dezbateri în domeniul contabilității financiare și de gestiune, evaluării economice și financiare ale întreprinderii, controlului financiar, eticii profesionale, precum și în alte domenii necesare unei bune desfășurări a activității noastre. Pot spune că Filiala CECCAR Gorj este a doua familie a profesioniștilor contabili, ceea ce reflectă chiar caracteristicile unei familii în care ești format pentru muncă și viață. Practic, pașii pe care îi urmăm, la început în calitate de contabili autorizați și apoi de experți contabili, sunt marcați de ceea ce s-a întreprins și se întreprinde în Corpul nostru profesional pentru a ne perfecționa continuu în profesie, în activitatea civică. 

Potrivit propriei experiențe, care ar fi factorii principali meniți să asigure consolidarea rolului profesiei contabile în relațiile cu clienții?

Cum bine se știe, contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, prin măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, prin rezultatele obținute în activitatea persoanelor fizice și juridice. Cele două elemente – metodele și rezultatele, adică raportul dintre cauză și efect –  reprezintă criterii esențiale de evaluare. Nu întâmplător se afirmă că, prin serviciile pe care le oferim, profesionistul contabil a devenit cel mai apropiat și mai valoros colaborator al întreprinzătorului/managerului, aș putea chiar să spun că este un confident al conducerii firmei. Reflectarea fidelă a realității economico-financiare și a consecințelor ei sociale, umane, instituționale, este un atribut definitoriu al contabilității, iar pentru împlinirea acestor exigențe „ne batem”, muncim noi, toți cei care ne considerăm cei mai redutabili specialiști în știința conturilor. Preocupați de standarde, de convergență, de reflectarea contabilă a realității, suntem implicați, de fapt, în tot ceea ce înseamnă economie, instituții, colectivități umane. Este, în opinia mea, cea mai frumoasă parte a profesiei contabile. 

Deoarece v-ați referit la gradul tot mai înalt de implicare a profesionistului contabil în procesul de adoptare a deciziilor la nivelul firmelor, vă rugăm să detaliați această temă.

Există un concept căruia îi subordonăm întreaga noastră activitate: interesul public. Firește, respectăm secretul profesional, care are o arie largă de cuprindere, care include nu doar informațiile privind clienții, ci și pe cele care privesc lucrările efectuate de noi. Dar toate aceste cerințe sunt evaluate de noi prin prisma interesului public. Ceea ce urmărim este să atingem performanța profesională, care să slujească deopotrivă clienților, economiei țării, societății românești în ansamblul ei. De aici, preocuparea continuă, prioritară pentru ridicarea nivelului calitativ al serviciilor prestate. În acest sens, subliniez că obiectivul menționat este deosebit de important, din mai multe motive: nu numai clienții sunt mai exigenți, ci și concurența între firme se manifestă într-un mod din ce în ce mai dur; satisfacerea exigențelor clienților are un impact considerabil asupra rezultatelor economice ale firmei, asupra viabilității acesteia; vânzarea serviciilor reprezintă un element dinamic al activităților economice – suntem în era serviciilor; atitudinea utilizatorilor serviciilor publice este identică cu cea care caracterizează clientul în general – necesitatea respectului reciproc. 

Este și o temă din sfera evoluției mentalităților…

Desigur. Mentalitățile nu reprezintă un concept static; ele evoluează mai ales în funcție de scopurile propuse. Conștientizarea faptului că noi, prin exercitarea profesiei, slujim simultan clientul și interesul public este de natură să influențeze comportamentul fiecăruia, să potențeze capacitățile noastre de a face față cu succes noilor provocări și oportunități. Întrucât  descentralizarea economiei a determinat apariția și dezvoltarea liberei inițiative – care solicită agentului economic să-și asume riscuri specifice economiei de piață – mentalitățile cunosc o evoluție specifică mediului concurențial. Pentru a se menține, pentru a rezista în acest mediu – ceea ce înseamnă, într-un cuvânt, „luptă” – agentul economic trebuie sa-și cunoască rezultatele activității sale, astfel încât, din venituri, să-și acopere cheltuielile și să obțină profit. În acest context, profesioniștii contabili au un rol tot mai important în întreprindere, în activitatea economică, în general. Investitorii, creditorii, patronii și alți „actori” ai comunității financiare, autoritățile centrale și locale, publicul larg contează, într-o măsură tot mai mare, pe noi, profesioniștii contabili. Practicăm contabilitatea financiară și asigurăm raportări corecte, percutante în vederea promovării unui management financiar eficient, inclusiv prin sfaturile noastre competente referitoare la o mare varietate de aspecte legate de afaceri, de impozite, de raporturile complexe care se stabilesc pe piață. Atitudinea, comportamentul profesioniștilor contabili, atunci când prestează astfel de servicii, contribuie direct și indirect la evoluțiile pozitive din economie, cu efectele lor în plan social, în sfera calității vieții. Prin respectarea normelor profesionale, a standardelor internaționale de raportare financiară, a Codului etic al CECCAR emis în concordanță cu Codul etic IFAC, prin tot ceea ce definește activitatea Corpului nostru – organism profesional recunoscut și apreciat de Federația Internațională a Contabililor Autorizați și Federația Experților Contabili Europeni – noi, cu toții, ne îndeplinim menirea, astfel încât trăim sentimentul de neegalat al datoriei împlinite. 

Dacă luăm în considerare stările de fapt din economia județului Gorj, ce anume s-ar impune să facă filiala CECCAR pentru a contribui la accelerarea dezvoltării acestei zone a țării?

În materie de management, de informatică, de etică profesională, urmărim să răspundem cât mai eficient exigențelor pieței, să ne adaptăm cerințelor actuale și de perspectivă, să găsim, împreună cu clienții noștri, noi surse de finanțare, oportunități de afaceri, posibilități de menținere pe piață. Filiala CECCAR Gorj întreprinde o serie de măsuri care vizează, în principal, încheierea de protocoale de colaborare cu instituțiile publice locale. Manifestăm totală deschidere spre cooperare și dialog, inclusiv prin organizarea de acțiuni comune, accentul punându-se pe aplicarea în bune condiții a legislației fiscale și a celei contabile. Referindu-mă la economia județului Gorj, țin să subliniez înființarea unui număr semnificativ de întreprinderi mici și mijlocii, care reprezintă și zona în care facem proba bunelor practici în profesia contabilă. De asemenea, se impune a sublinia că județul nostru a cunoscut din plin „efectele” tranziției, dispărând o serie de întreprinderi, precum fabricile de sticlă, de țigarete, de cărămidă, de confecții, de conserve. Din Fabrica de Ciment a mai rămas totuși ceva. Fabrica de Cauciuc încă mai funcționează. Cum este cunoscut, sunt mari și complicate probleme de rezolvat și în cazul celor două mari complexe energetice, Rovinari și Turceni. În aceste condiții, preocupările noastre se integrează celor ale economiștilor din întregul județ, ale factorilor decidenți, astfel încât potențialul acestei zone să fie cât mai bine valorificat prin extinderea ariei activităților productive, în special în industrie. De asemenea, avem un potențial turistic enorm, natura a fost darnică: Cheile Sohodolului, Valea Cernei, Peștera Muierii, Peștera Polovragi. Ca puncte turistice mai sunt Mănăstirea Tismana, Mănăstirea Lainici, Mănăstirea Polovragi. Nu mai vorbim de marele Brâncuși și operele sale, unice în lume: Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, Poarta Sărutului. 

Ce aveți în vedere, atât în calitate de membru al Filialei CECCAR Gorj, cât și în exercitarea directă a profesiei în firma pe care o administrați, pentru a face față cu succes exigențelor prezentului și viitorului, mai ales prin cerințele impuse de era digitală?

Ca membru al Filialei CECCAR Gorj, vă pot spune că ne străduim să facem față cerințelor la care v-ați referit, însă țin să subliniez că sistemele informatice nu vor înlocui niciodată gândirea și acțiunea umană. În ceea ce mă privește, am realizat, în colaborare cu un informatician de la o unitate de stat, primul program de contabilitate din orașul nostru, bazat pe IT. Pe baza înregistrărilor contabile pe care i le-am explicat, colegul informatician a realizat programul. Experiența acumulată ne permite ca acum să utilizăm un program de contabilitate integrat. La nivelul filialei, organizăm și vom organiza mese rotunde cu furnizorii de programe informatice și semnături digitale, noi, profesioniștii contabili, putând formula astfel idei, opinii, propuneri care să folosească celor care se ocupă de softuri. 

Trecând de la nivelul filialei la activitatea firmei, ce anume considerați că se cere subliniat cu precădere?

Suntem conștienți că fără utilizarea eficientă a canalelor de promovare, de înlocuire a metodelor convenționale cu cele noi, nu putem obține randamentul dorit. Am în vedere, în context, și noua abordare a comunicării în era digitală, accentul care se cere pus pe factorul uman, pe promovarea, în spațiul public, a capacității firmei noastre de a satisface cerințele clienților la nivel de performanță. Bineînțeles, contează foarte mult – așa cum am mai subliniat – sinceritatea, corectitudinea cu care acționăm, nivelul calitativ al serviciilor prestate. În acest mod transpunem la condițiile noastre locale orientările generale date cu prilejul recentului Congres al Profesiei Contabilei și recentei Conferințe Naționale a CECCAR, privirea noastră fiind îndreptată spre prezent și viitor. Nu există cale de întoarcere în trecut. Conștientizăm tot mai profund faptul că, în calitate de membri ai celei mai puternice organizații profesionale din România, avem datoria de a promova în rândul generațiilor viitoare de colegi standarde tot mai înalte de educație, etică, profesionalism, spiritul inovator fiind decisiv în atingerea mult doritelor și necesarelor performanțe. În acest sens, noile metode și tehnici informatice aduc un plus atât cantitativ, cât și calitativ, serviciilor noastre contabile, precum și o viteză de comunicare sporită. O impune chiar ritmul de extindere și perfecționare a internetului, astfel încât, anticipând viitoarele progrese în acest domeniu, să ne pregătim, încă de pe acum, pentru a face față schimbărilor profunde care vor interveni în exercitarea profesiei contabile.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.