„Numai în calitate de membri ai CECCAR am reușit să fructificăm aptitudinile, cunoștințele, deprinderile practice, într-o viziune unitară”

„Numai în calitate de membri ai CECCAR am reușit să fructificăm aptitudinile, cunoștințele, deprinderile practice, într-o viziune unitară”

Numărul 21, 11-17 iunie 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Gheorghe Ivașcu, expert contabil, președintele Filialei CECCAR Constanța

Alexandra Rizea: Vă rugăm să vă referiți, înainte de toate, la parcursul dvs. profesional, începând cu opțiunea pentru „meseria” de contabil și până în prezent, din perspectiva preluării celui de-al doilea mandat de președinte al filialei, reales în acest an. 

Gheorghe Ivașcu: Am absolvit, în 1983, Facultatea de Științe Economice, secția Finanțe-Contabilitate, iar în anul 1991 am devenit expert contabil. Am îmbinat tot timpul preocupările profesionale propriu-zise cu implicarea în acțiunile menite să asigure dezvoltarea continuă a profesiei noastre, potrivit orientărilor strategice ale CECCAR, care au vizat și vizează adaptarea continuă a comunității noastre profesionale la cerințele fiecărei etape de dezvoltare economico-socială la scară națională și locală, în contextul schimbărilor profunde și neîntrerupte care au loc pe plan internațional. În ceea ce mă privește, din anul 1991 și până în prezent am deținut diferite funcții în cadrul Filialei CECCAR Constanța, respectiv de vicepreședinte, președinte al Comisiei de disciplină și președinte al filialei. În perioada 2012-2015, în funcția de președinte al Comisiei de disciplină, am militat consecvent pentru respectarea normelor și regulamentelor CECCAR, pentru stabilirea adevărului în cazul reclamațiilor și plângerilor la adresa unor colegi, astfel încât, în toate împrejurările, principiile etice care călăuzesc activitatea noastră profesională să constituie factori de coeziune, de comportament care să întărească autoritatea noastră în rândurile clienților, pe ansamblul societății. Din anul 2016 sunt președinte al Filialei CECCAR Constanța și, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi îndeplini această funcție până în anul 2023. În acest an, am fost reales pentru preluarea celui de-al doilea mandat. Scopul principal este acela de a fi tot timpul în slujba experților contabili și contabililor autorizați din cadrul filialei, ceea ce presupune și preocuparea permanentă pentru ridicarea nivelului de pregătire a colegilor, garanție a consolidării și extinderii pieței de profil tot sub semnul comandamentelor generale care definesc activitatea CECCAR.

În ce măsură experiențele personale îmbogățesc conceptul de profesie contabilă, mai ales în ceea ce privește raportul dintre competență și etică?

Așa cum am precizat, sunt expert contabil din anul 1991, am lucrat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în cadrul Direcției de control fiscal, ceea ce mi-a permis atât cunoașterea de ansamblu a modului în care se concep și se aplică politicile fiscal-contabile, cât și aprofundarea acelor elemente de experiență personală care asigură prestarea de servicii integrate, de înaltă calitate. Am constatat și constat, prin tot ceea ce întreprind, că există o corelație strânsă între competență, pregătire și disciplină, fiecare dintre aceste componente ale profesiei influențându-le pe celelalte două, de unde rezultă un întreg care reprezintă însăși definiția profesiei noastre, atât în plan teoretic, cât și în practica de zi cu zi.

Pornind de la considerentele pe care le-ați expus, vă rugăm să vă referiți la modul în care calitatea de membru al CECCAR potențează profilul profesional al experților contabili și contabililor autorizați.

Fiecare dintre noi poate oferi nenumărate fapte și date din care rezultă că numai în calitate de membri ai CECCAR am reușit să fructificăm aptitudinile, cunoștințele pe care le acumulăm, deprinderile practice, într-o viziune unitară. Pe fond, tot ceea ce ține de calitatea muncii noastre am dobândit prin intermediul acțiunilor inițiate și desfășurate de CECCAR pentru a asigura fiecăruia dintre noi o pregătire financiar-contabilă adecvată, dezvoltarea și aprofundarea unui stil de acțiune caracterizat prin competență, responsabilitate, independență, cinste. Am fost și suntem formați în spiritul fermității în procesul de adoptare a deciziilor, pentru capacitatea de adaptare la realitățile în permanentă schimbare, de a fi imparțiali, prudenți, să operăm cu raționamente temeinice, să „vizualizăm” dacă se poate spune așa – atât problemele cu care ne confruntăm, cât și soluționarea lor cu precizie, operativitate și simț de răspundere. Nu mai puțin importante sunt relațiile interpersonale bazate pe cordialitate și solidaritate. Acționăm astfel încât să păstrăm discreția, să furnizăm exclusiv informații corecte, să ne manifestăm profesionalismul, empatia, eleganța în raporturile dintre noi, cu clienții noștri, cu exponenții instituțiilor cu care venim în contact, evitând situațiile în care soluțiile propuse să nu fie însoțite de o argumentare puternică, neostentativă, ci într-o manieră colocvială, „pe picior de egalitate”. Aceste calități sunt printre cele mai importante în formarea și menținerea unei cariere fructuoase în profesia pe care ne-am ales-o să o practicăm cu întreaga noastră determinare.

Din perspectiva exigențelor pe care le-ați formulat, ce anume aveți în vedere, în calitate de președinte al Filialei CECCAR Constanța, pentru extinderea și consolidarea pozițiilor profesioniștilor contabili pe piața de profil?

Sunt permanent atent și receptiv la toate problemele semnalate de colegii noștri, astfel încât să putem dispune de un mediu cât mai propice pentru dezvoltarea și extinderea profesiei noastre. Tocmai acest contact permanent cu colegii mi-a permis să contribui direct la elaborarea unor programe, a unor cursuri, la inițierea unor dezbateri, a unor întâlniri menite toate să întărească legăturile noastre cu exponenții economiei reale, ai instituțiilor de reglementare, cu alte organizații profesionale, ceea ce a fost și este esențial pentru ancorarea noastră în realitățile locale, influențându-le prin participarea noastră activă la dezvoltarea județului nostru. În calitatea pe care o am, am inițiat mai multe evenimente la care participă, alături de membrii Filialei CECCAR Constanța, instituțiile și organizațiile cu care colaborăm. În acest fel, identificăm problemele comune și ne armonizăm pozițiile în numele scopului comun, și anume fructificarea oportunităților de dezvoltare, pe cele mai diverse planuri, a județului Constanța…

…Județ care, cum bine se știe, are o serie de particularități comparativ cu alte zone ale țării, în special cele legate de deschiderea spre lume, de legăturile strânse cu țări situate pe toate continentele.

Desigur, acesta este elementul specific care se cere permanent subliniat. Această deschidere spre lume include, firește, activitățile multora dintre clienții noștri care desfășoară operațiuni de comerț internațional, dar, în același timp, constituie un cadru favorabil pentru cunoașterea și asimilarea progreselor înregistrate de partenerii externi, mai ales în privința noilor tehnologii, pe fondul proceselor de integrare și globalizare. Un element important îl constituie consolidarea bazei logistice necesare pentru fructificarea oportunităților evocate. În acest sens, menționez modernizarea sălii de curs a filialei, care ne permite să oferim colegilor cele mai bune condiții în vederea ridicării nivelului lor de pregătire, cu accent pe cerințele erei digitale. Ne preocupăm permanent de implementarea noilor tehnologii, inclusiv în pregătirea viitorilor experți contabili, ceea ce se reflectă și în creșterea performanțelor lor profesionale. Deschiderea spre lume la care v-ați referit reprezintă un mare avantaj pentru noi, deoarece oferă posibilități tot mai largi de colaborare internațională, ca sursă a propriei noastre dezvoltări în cât mai multe ramuri ale branșei noastre. Cu alte cuvinte, sutem mereu „pe fază”, receptăm un flux bogat de informații pe care le interpretăm cu instrumentele profesiei noastre, iar această orientare este apreciată în cel mai înalt grad de colegii noștri dornici să-și îmbogățească permanent cunoștințele, să aplice noile tehnologii care ne permit să avem mai mult timp pentru oferirea de servicii mai complexe, mai diversificate, cu o eficiență mereu sporită. Pot aprecia că, în acest mod, avem acel stâlp de susținere care ne asigură continuitate și stabilitate în condițiile în care schimbările din mediul în care ne exercităm profesia impun, într-o măsură tot mai mare, nu numai lărgirea capacității de adaptare, ci și anticiparea măsurilor pe care trebuie să le luăm pentru a face față noilor provocări și oportunități.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.