OG nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial

OG nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial

Numărul 4, 4-10 feb. 2020  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 72/2020 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

În principal, conform notei de fundamentare, actul normativ transpune în legislația națională prevederile următoarelor directive ale Consiliului Uniunii Europene:

În domeniul impozitului pe profit, prevederile referitoare la tratamentul neuniform al elementelor hibride din Directiva (UE) 2016/1.164 a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, Directiva (UE) 2017/952 a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/1.164 în ceea ce privește tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe.

Prin transpunerea Directivei (UE) 2016/1.164, modificată prin Directiva 2017/952, sunt reglementate norme împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale utilizate de anumite grupuri de societăți implicate în aranjamente de tip hibrid, care exploatează diferențele de tratament fiscal aplicabil unei entități hibrid/instrument financiar hibrid în baza legilor uneia sau mai multor jurisdicții fiscale, fiind astfel favorabil mediului de afaceri prin promovarea unor sisteme fiscale echitabile la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene și în raport cu țările terțe.

În domeniul TVA, Directiva (UE) 2018/1.910 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre.

Transpunerea Directivei (UE) 2018/1.910, prin care se stabilesc reguli clare la nivelul UE pentru stocurile la dispoziția clientului și tranzacțiile în lanț, are un impact favorabil asupra mediului de afaceri deoarece reprezintă o simplificare pentru operatorii economici care desfășoară astfel de tranzacții, față de situația actuală în care fiecare membru și-a creat propriile reguli de impozitare a acestor tranzacții.

În domeniile TVA și accize, Directiva (UE) 2019/475 a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește includerea comunei italiene Campione d'Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii și în domeniul de aplicare teritorială al Directivei 2008/118/CE.

Transpunerea Directivei (UE) 2019/475 în domeniul TVA nu va avea impact asupra mediului de afaceri, deoarece aceste teritorii vor rămâne în continuare excluse din teritoriul Uniunii Europene din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată.

De asemenea, actul normativ modifică OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. Astfel, în scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenței, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și a unităților administrativ-teritoriale, aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

Potrivit noilor prevederi, debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare conform capitolului I din OG nr. 6/2019 are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 1 februarie – 31 martie 2020, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.

Totodată, prin OG nr. 6/2020 sunt prorogate următoarele termene în anul 2020:

  • pentru depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – termenul de 15 martie se prorogă până la 25 mai 2020 inclusiv;
  • pentru depunerea Formularului 230 Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii / Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, după caz – termenul de 15 martie se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv;
  • pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situațiile reglementate de Codul fiscal – termenul de 15 martie se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.