„Onestitatea, responsabilitatea și competența alcătuiesc «cartea de vizită» a profesionistului contabil”

„Onestitatea, responsabilitatea și competența alcătuiesc «cartea de vizită» a profesionistului contabil”

Numărul 6, 18-24 feb. 2020  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Ludovica Breban, expert contabil, director executiv al Filialei CECCAR Sălaj

Alexandra Rizea: Vă rugăm să evocați principalele momente ale carierei dvs., începând, firește, cu opțiunea pentru profesia contabilă și până la performanțele din prezent. 

Ludovica Breban: Aș dori să încep cu precizarea că unul dintre secretele carierelor de succes constă în deținerea unui set complet de realizări, calități și studii care fac dintr-o persoană un candidat cât mai bun pentru domeniul respectiv de activitate. În ceea ce mă privește, încă din clasele mici m-au atras cifrele, ceea ce m-a marcat în evoluția mea. Drept dovadă stă faptul că, în momentul în care a trebuit să-mi aleg o profesie, am optat pentru cea de economist. Astfel, în 1988 am absolvit Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Realitățile, propria experiență m-au determinat să mă îndrept spre un domeniu de specializare, respectiv cel contabil, care mi-a oferit șansa de a îmbina vocația cu cerințele pieței de profil, mai ales după ce a început tranziția spre economia de piață. Așa se face că, în 2005, am promovat examenul de aptitudini în vederea obținerii calificării de expert contabil, devenind astfel membru al CECCAR – Filiala Sălaj. Tot din vara anului 2005 și până în prezent sunt director executiv al acestei filiale, funcție care m-a onorat și mă onorează în continuare.

Pornind de la această autoevaluare, ce fapte și date considerați că ar fi cele mai interesante pentru a fi prezentate cititorilor?

Am intrat în marea familie a CECCAR după o experiență profesională de 17 ani la Arhivele Naționale Sălaj, în firme private cu diverse obiecte de activitate. Dar momentul de vârf din punctul de vedere al complexității activității contabile a fost în perioada de la RNP Romsilva – Direcția Județeană Sălaj – Ocolul Silvic Zalău. Aceste circumstanțe m-au determinat să urmez, din anul 2004, studiile doctorale din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Catedra de contabilitate și audit. Prin consecvență, prin studii și cercetări, am obținut, în anul 2007, titlul de doctor în economie, domeniul de excelență contabilitate, cu teza Managementul contabilității în economia forestieră din România. Ar mai fi de adăugat aici absolvirea unor cursuri postuniversitare în domeniile economic și managerial, precum și un masterat în administrarea afacerilor. Cum se vede, de-a lungul carierei mele profesionale nu au lipsit provocările, și aici m-aș referi în special la faptul că, încă din anul 2007, am fost cooptată în echipa managerială de coordonare a unor proiecte cu fonduri europene nerambursabile. Astfel, de atunci și până în prezent am participat la elaborarea acestora, în colaborare cu beneficiarii, în calitate de expert financiar, lector formator, expert coordonator în materie de formare profesională. O altă provocare a fost cea din perioada 2006-2012, când am predat în învățământul universitar în calitate de cadru didactic asociat la specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, unde, alături de alți colegi cadre didactice, am pregătit mai multe generații de specialiști, unii dintre ei fiind acum membri ai CECCAR – Filiala Sălaj. Am știut încă de la început că nimic nu se realizează ușor, că „secretul” constă în capacitatea de a depăși obstacolele și de a merge înainte spre atingerea țelului propus. De aici, liniștea, calmul, onestitatea, bunul simț, care mi-au dat bucuria de a trăi, de a învăța, de a aprecia corect realitățile, de a spera și de a face cât mai mult bine în tot ceea ce am întreprins. Aș vrea să închei prin a spune că profesia contabilă este viața mea, un domeniu în care cred că am dovedit că mă pricep, că rămâne ceva în urma mea și toate acestea îmi dau o stare de mulțumire, de satisfacție. În esență pot afirma că sunt mândră de meseria mea. Prin tot ceea ce voi face în continuare doresc să transmit mai departe tinerei generații de profesioniști contabili un mesaj însoțit de faptele și datele la care m-am referit.

Dincolo de elementele concrete ale biografiei dvs. profesionale, se conturează, desigur, contextul în care, împreună cu colegii din filială, vă desfășurați activitatea, respectiv modul în care cerințele pieței serviciilor contabile își regăsesc corespondentul în creșterea volumului și a calității procesului de formare continuă. Ce anume puteți releva în acest sens?

Filiala Sălaj, proporțional cu dimensiunile activităților economico-sociale, are peste 300 de membri activi, experți contabili și contabili autorizați, precum și peste 70 de societăți de profil avizate CECCAR. În prim-plan se situează conștientizarea faptului că la baza profesiei contabile stau principiile și practicile confirmate ca valabile și viabile de practica economico-socială. De aici rezultă importanța unor componente esențiale precum onestitatea, responsabilitatea, competența, toate acestea alcătuind „cartea de vizită” a profesionistului contabil. Sunt definite, astfel, și reperele activităților desfășurate de filială în vederea creșterii performanțelor activității fiecăruia și a tuturor prin organizarea și dezvoltarea unor acțiuni cum sunt cursurile de pregătire profesională din cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă, ca element central în toate demersurile în care viața personală și activitatea colectivă impun apelul la ceea ce numim educația permanentă. În același timp, un rol important îl au întâlnirile organizate cu prilejul unor evenimente cum sunt Ziua Națională a Contabilului Român, Săptămâna Antreprenoriatului – CECCAR etc. Astfel, printr-un ansamblu de acțiuni urmărim promovarea celor mai bune metode de sprijinire a mediului de afaceri, mai ales printr-o bună cunoaștere a legislației, inclusiv prin evitarea conflictelor de interese și a incompatibilităților, contribuția experților contabili și a contabililor autorizați depășind limitele tehnicilor profesionale prin includerea unor componente de ordin etic, precum și a bucuriei de a trăi, a simțului umorului, ceea ce înseamnă, după părerea mea, a învăța de la semenii noștri, a-i avea mereu aproape pentru împlinirea aspirațiilor comune.

În ce măsură activitățile filialei, al cărei director executiv sunteți, se integrează preocupărilor generale care vizează accelerarea procesului de dezvoltare economico-socială a județului Sălaj? Ce s-a întreprins și se întreprinde pentru creșterea gradului de implicare a profesioniștilor contabili în conceperea și aplicarea unor planuri de afaceri și a unor programe la nivel județean menite să contribuie substanțial la reducerea decalajelor față de alte zone ale țării? 

Principalul mod de implicare constă în elaborarea de lucrări, de studii, de analize destinate clienților atât din mediul privat, cât din cel public, astfel încât accentul să cadă pe elementele cele mai importante care permit adoptarea unor decizii eficiente. Accentul se pune pe furnizarea unor servicii integrate prin care să fie oferite beneficiarilor cele mai puternice argumente în favoarea măsurilor care duc la performanțe economico-sociale. Aceluiași scop i se subsumează protocoalele de colaborare profesională încheiate de CECCAR cu instituții descentralizate din județ, cum sunt Oficiul Registrului Comerțului, Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă. Țin să includ aici și obținerea, de către CECCAR, a autorizației privind organizarea programului de calificare pentru administrator de condominii. În aceeași ordine de idei, menționez că întâlnirile cu autoritățile locale ne-au permis o mai bună cunoaștere reciprocă și corelarea unor acțiuni cu obiective comune îndreptate spre accelerarea ritmului de dezvoltare economico-socială a județului Sălaj. Prin astfel de întâlniri între reprezentanții instituțiilor publice și ai mediului de afaceri cu membrii filialei, vocea profesioniștilor contabili se face tot mai auzită, bucurându-se de apreciere și susținere.

În continuarea celor relevate de dvs., vă rugăm să relatați despre modul în care se acționează, la nivelul filialei, pentru consolidarea pieței serviciilor contabile din județ și despre cum vă implicați în acest demers profesional-civic.

Ei bine, un antreprenor de succes știe că este important să lucrezi cu o firmă de contabilitate care înțelege direcția de business pe care vrei să o urmezi în vederea obținerii unui rezultat cât mai bun. Apreciază, de asemenea, atunci când cifrele prezentate în bilanț sunt redate clar, în conformitate cu legislația în vigoare și cu datele realității. De aici este lesne de înțeles că profesionistul contabil este stâlpul asigurării securității unei afaceri, încă de la înființarea acesteia. Pe temeiul unei asemenea realități, filiala noastră contribuie la consolidarea pieței serviciilor contabile. Aș menționa, în mod deosebit, pe lângă faptele conținute în răspunsurile precedente, că beneficiarii noștri renunță la a mai ține contabilitatea „in-house”, care nu aduce în mod direct plusvaloare, și optează tot mai mult pentru serviciile oferite de firmele de contabilitate în consonanță cu cerințele prezentului și viitorului. Remarca este valabilă deopotrivă pentru IMM-uri și pentru companiile mari.

În ceea ce privește perspectiva, vă propunem să vă referiți la modalitățile practice promovate de filială în vederea adaptării cât mai rapide și mai profunde la exigențele proceselor și fenomenelor specifice erei digitale. Cum influențează acestea evoluția profesiei contabile?

Oportunitățile și provocările cu care se confruntă profesia contabilă sunt teme de actualitate, care ne preocupă. Însuși progresul contabilității este condiționat de informatizarea firmelor. Internetul a devenit un mediu global de comunicare. Informarea, în timp real, pentru luarea deciziilor, prin realizarea unor sisteme integrate informatice la nivelul fiecărei firme, reprezintă o realitate imposibil de ignorat. Pornind de aici, CECCAR – Filiala Sălaj acționează pe multiple planuri, inclusiv prin derularea online a cursurilor de pregătire profesională, consolidarea și extinderea gradului de informatizare a acțiunilor proprii, comunicarea permanentă cu membrii pe acest domeniu. În concluzie, tindem să ne înscriem organic în tendințele evocate, astfel încât transmiterea declarațiilor în sistem electronic direct din Spațiul Privat Virtual să ne permită simultan să exercităm funcții esențiale ale profesiei contabile, să oferim o viziune clară asupra situațiilor financiare pentru a asigura premisele succesului în afaceri al beneficiarilor noștri. În continuare, filiala este decisă să contribuie tot mai mult pentru menținerea la un nivel ridicat a calității serviciilor prestate de membrii noștri, ceea ce este de natură a determina și accelerarea dezvoltării economico-sociale a județului, progresul țării. În încheiere, doresc să afirm că viața noastră, a profesioniștilor contabili, nu este o sărbătoare continuă, dar avem capacitatea de a alege din ea lucrurile frumoase, de a le aprofunda și de a le perpetua.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.