Ordinul ANAF privind noile modele ale formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și tipurile de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial

Ordinul ANAF privind noile modele ale formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și tipurile de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial

Telex » Știri 4 noiembrie 2021  

În Monitorul Oficial nr. 1.056 din 4 noiembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.699/2021 al ANAF pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Inițiatorii precizează că, până la apariția acestui act normativ, înregistrarea fiscală inițială a contribuabililor se putea realiza numai prin depunerea declarației, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori prin transmiterea acesteia prin poștă cu scrisoare recomandată. Mențiunile ulterioare înregistrării fiscale puteau fi transmise prin mijloace electronice, prin completarea formularului 700 „Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale”.

Pentru a sprijini activitatea de conformare voluntară a contribuabililor în vederea îndeplinirii obligației de înregistrare fiscală și pentru eficientizarea administrării fiscale, prin OPANAF nr. 1699/2021 se reglementează extinderea modalității de depunere a declarațiilor de înregistrare fiscală/de radiere a înregistrării fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Totodată, în vederea simplificării procesului declarativ, prin reducerea numărului de formulare necesar a fi depuse de către contribuabili pentru înregistrarea fiscală/declararea mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale și radierea înregistrării fiscale a acestora, se prevede renunțarea la 11 formulare utilizate de contribuabili pentru declararea unor mențiuni sau situații prevăzute de legislația în vigoare și cuprinderea informațiilor din aceste formulare în declarațiile de înregistrare fiscală. Aceste formularele sunt: 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit”; 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal”; 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”; 061„Declarație privind sediile secundare”; 085 „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”; 087 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”; 091 „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri”; 092 „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România”; 094 „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent”; 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”; 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

Astfel, prin depunerea formularelor de înregistrare fiscală contribuabilii vor avea posibilitatea:

a) să solicite înregistrarea în scopuri de TVA/anularea înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispozițiilor art. 317 din Codul fiscal (rubricile au fost preluate din formularul 091);

b) să exercite opțiunea privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică) (rubricile au fost preluate din formularul 085);

c) să notifice organul fiscal cu privire la aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori (rubricile au fost preluate din formularul 087);

d) să efectueze mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România (rubricile au fost preluate din formularul 092);

e) să efectueze mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (rubricile au fost preluate din formularul 094);

f) să efectueze mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (rubricile au fost preluate din formularul 097);

g) să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, după anularea înregistrării, potrivit dispozițiilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal (rubricile au fost preluate din formularul 099);

h) să solicite înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului (rubricile au fost preluate din formularul 050), cât și modificarea sediului social/sediului/sediului activității, în cazul contribuabililor care sunt supuși înregistrării la organele fiscale;

i) să declare sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligația înregistrării fiscale (rubricile au fost preluate din formularul 061);

j) să solicite modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, precum și modificarea anului fiscal (rubricile au fost preluate din formularul 012 și formularul 014).

De asemenea, în funcție de categoria contribuabilului căruia i se adresează formularul, în formularele de înregistrare fiscală a fost introdusă secțiunea „Date privind vectorul fiscal pentru alți plătitori de venit”, care se completează de către plătitorii de venit, în vederea declarării impozitului pe venit și contribuțiilor sociale pentru veniturile realizate de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală, precum și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care aceștia au obligația reținerii la sursă.

ANAF precizează, totodată, că formularele de înregistrare fiscală au fost corelate și cu modificările aduse Codului fiscal prin OG nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Avându-se în vedere introducerea la art.316 din Codul fiscal, a unui nou alineat, alin.(21), potrivit căruia persoana impozabilă care are sediul activității economice în afara României, dar care este stabilită în România printr-un sediu fix trebuie să solicite înregistrarea normală în scopuri de TVA dacă optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315, în cuprinsul formularelor 013 și 700, au fost introduse rânduri pentru această situație.

De asemenea, având în vedere modificările aduse art.317 din Codul fiscal, prin introducerea unui nou alineat, alin.(21) privind dreptul de a se înregistra special în scopuri de TVA acordat și persoanei impozabile care are sediul activității economice în România, în cazul în care optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315, au fost adaptate, în cuprinsul formularelor 010, 016, 020, 040, 070 și 700, rubricile prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau mențiuni în cazul altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri, conform art.317 din Codul fiscal. Astfel, prin noul act normativ au fost reglementate modelul și conținutul formularelor de înregistrare fiscală (010, 013, 015, 016, 020, 030, 040, 060, 070 și 700) și instrucțiunile de completare a acestora.  

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.