Ordinul privind facilitățile fiscale acordate pentru importul mărfurilor necesare combaterii efectelor epidemiei de COVID-19, publicat în Monitorul Oficial

Ordinul privind facilitățile fiscale acordate pentru importul mărfurilor necesare combaterii efectelor epidemiei de COVID-19, publicat în Monitorul Oficial

Numărul 17-18, 5-18 mai 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Ordinul nr. 1926/2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020, emis de Ministerul Finanțelor Publice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 11 mai 2020. Formă aplicabilă la 12 mai 2020.

Principalele prevederi ale Ordinului:

1. Se aprobă Lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import și TVA conform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020 (lista este prezentată într-o anexă la ordin);

2. În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA, organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic depun o cerere în acest sens la:

  1. direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepția contribuabililor mijlocii și a contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București;
  2. administrațiile finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii, pentru contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora;
  3. administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepția contribuabililor mijlocii;
  4. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Administrației Județene a Finanțelor Publice Ilfov.

3. În urma analizei cererii, Comisia de autorizare emite Decizia privind aprobarea/ respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA.

4. Decizia privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA este valabilă pentru toate importurile care îndeplinesc condițiile pentru aplicarea scutirii, efectuate de titularul deciziei în perioada acoperită de Decizia (UE) 2020/491, respectiv 30 ianuarie-31 iulie 2020, și se acordă persoanei care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  1. este o organizație cu caracter caritabil sau filantropic;
  2. nu înregistrează la data depunerii cererii obligații fiscale restante administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării;
  3. declară că îndeplinește condițiile prevăzute de Decizia (UE) 2020/491 pentru aplicarea scutirii.

5. Organele cu atribuții de control din cadrul ANAF efectuează verificări la organizațiile care au obținut decizii privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA, asupra modului în care sunt respectate prevederile Deciziei (UE) 2020/491.

De reținut: În situația constatării de către organele cu atribuții de control din cadrul ANAF a nerespectării prevederilor prezentului ordin, organizațiilor li se anulează Decizia privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA de către autoritatea care a eliberat-o și care va înștiința autoritatea vamală în vederea încasării taxelor la import și a TVA aferente operațiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.