OUG nr. 156/2020 referitoare la măsuri pentru dezvoltarea teritorială cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial

OUG nr. 156/2020 referitoare la măsuri pentru dezvoltarea teritorială cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial

Telex » Știri 8 septembrie 2020  

OUG nr. 156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 820 din 7 septembrie 2020. Potrivit actului normativ, începând cu perioada de programare 2021-2027, unitățile administrativ teritoriale urbane, respectiv municipiile reședințe de județ, municipiile, sectoarele municipiului București și orașele care au în structura administrativ teritorială sate aparținătoare pot include aria teritorială a acestora pentru finanțarea din fonduri externe nerambursabile a următoarelor categorii de intervenții: a) mobilitate urbană; b) regenerare urbană; c) alimentare cu apă și canalizare; d) gestionarea deșeurilor; e) infrastructură de drumuri de interes local și conectivitatea acestora la rețeaua rutieră județeană; f) soluții inteligente de conectare la utilități; g) soluții de tip sat inteligent, denumit în continuare ”smart village” și oraș inteligent („smart city”); h) transport public de călători.

Comunele care fac parte din zonele urbane funcționale (ZUF), definite conform documentațiilor de amenajare a teritoriului sau conform strategiilor integrate de dezvoltare urbană, pot derula în parteneriat cu unitățile administrativ teritoriale urbane menționate anterior proiecte de mobilitate pentru dezvoltarea transportului public de călători, precum și alte tipuri de proiecte de mobilitate.

În situația în care strategia de dezvoltare locală conține elemente referitoare la implementarea de soluții tip „smart village”, comunele din cadrul ZUF pot depune proiecte pentru finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programelor Operaționale Regionale pentru implementarea unor astfel de soluții.

Potrivit acestei OUG, prin conceptul de „smart village” se înțelege ansamblul de activități și proiecte implementate la nivelul comunelor care respectă cerințele cumulative de: specializare inteligentă, tranziție spre o economie cu emisii reduse de carbon, digitalizare și au ca obiectiv asigurarea de servicii publice inteligente destinate populației precum și creșterea nivelului de trai al populației.

Proiectele de tip „smart village” sunt proiecte care se pot dezvolta de către autoritățile publice locale cel puțin în următoarele domenii: a) rețele inteligente de iluminat public cu infrastructura aferentă; b) rețele inteligente de alimentare cu apă potabilă și industrială și rețele de canalizare, cu infrastructura aferentă, cu condiția ca după finalizarea proiectelor să existe operatori de servicii care preiau operaționalizarea rețelelor inteligente de alimentare cu apă și canalizare; c) rețele inteligente de colectare și transport al deșeurilor, cu condiția ca acestea să facă parte dintr-un sistem integrat de management al deșeurilor (SMID) și să existe un operator specializat în prestarea acestor servicii; d) rețele inteligente de management al traficului auto, indicatoare de circulație, stații de încărcare electrice pentru mijloacele de transport auto, stații de autobuz, precum și alte elemente de infrastructură necesare traficului auto; e) unități școlare inteligente, conectate la surse de energii regenerabile pentru asigurarea alimentării cu apă, alimentării cu energie termică, energie electrică inclusiv dotări inteligente independente pentru activitatea educațională; f) dotarea gospodăriilor cu rețele inteligente de asigurare a utilităților: panouri solare pentru încălzire și apă caldă menajeră, racordarea la rețeaua de internet, racordarea la pompe de căldură și altele asemenea; g) rețele inteligente de avertizare timpurie pentru situații de risc climatic, meteorologie și de mediu.

De asemenea, începând cu perioada de programare 2021-2027 localitățile urbane din România cu statut de municipiu reședință de județ, municipii, sectoarele municipiului București și orașe pot depune proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pentru implementarea conceptului de „smart city” în cadrul programelor operaționale regionale.

Proiectele de tip „smart city” sunt proiecte care se pot dezvolta de către autoritățile publice locale cel puțin în următoarele domenii: a) rețele inteligente de iluminat public cu infrastructura aferentă; b) rețele inteligente de alimentare cu apă potabilă și industrială și rețele de canalizare cu infrastructura aferentă, cu condiția ca după finalizarea proiectelor, administrarea și exploatarea acestora să fie date în delegare de gestiune la operatorii specializați de apă și canalizare; c) rețele inteligente de transport și distribuție a energiei termice cu condiția ca după finalizarea proiectelor, administrarea și exploatarea acestora să fie date în delegare de gestiune la operatorii specializați în furnizarea de căldură și apă caldă menajeră destinate populației; d) rețele inteligente de colectare și transport al deșeurilor cu condiția ca acestea să facă parte dintr-un SMID și să existe un operator specializat în prestarea acestor servicii; e) rețele inteligente de management al traficului auto, indicatoare de circulație, stații de încărcare electrice pentru mijloacele de transport auto, stații de autobuz precum și alte elemente de infrastructură inteligente necesare traficului auto; f) unități școlare inteligente, conectate la surse de energii regenerabile pentru asigurarea alimentării cu apă, alimentării cu energie termică, energie electrică inclusiv dotări inteligente independente pentru activitatea educațională; g) dotarea gospodăriilor inclusiv a blocurilor de locuințe cu rețele inteligente de asigurare a utilităților: panouri solare pentru încălzire și apă caldă menajeră, racordarea la rețeaua de internet, racordarea la pompe de căldură și altele asemenea; h) bănci de date urbane, sisteme informaționale geografice.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.