Pactul ecologic european: investiții anuale suplimentare de 260 miliarde euro în vederea atingerii obiectivelor pentru 2030 privind clima și energia

Pactul ecologic european: investiții anuale suplimentare de 260 miliarde euro în vederea atingerii obiectivelor pentru 2030 privind clima și energia

Numărul 48-49, 17 dec. 2019 - 13 ian. 2020  »  Lumea în care trăim

Comisia Europeană (CE) a prezentat zilele trecute Pactul ecologic european – o foaie de parcurs menită să asigure durabilitatea economiei UE, prin transformarea provocărilor legate de climă și de mediu în oportunități în toate domeniile de politică și prin garantarea unei tranziții care să fie echitabilă pentru toți și favorabilă incluziunii tuturor. „Ne aflăm într-o situație de urgență climatică și de mediu. Pactul ecologic european este o ocazie de a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea cetățenilor, prin transformarea modelului nostru economic. Planul nostru stabilește ce avem de făcut pentru a reduce emisiile, a restabili sănătatea mediului, a proteja fauna și flora sălbatică, a crea noi oportunități economice și a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor. Cu toții, avem un rol important de jucat și toate industriile și toate țările vor participa la această transformare. În plus, ne revine responsabilitatea să ne asigurăm că această tranziție este echitabilă și că nimeni nu este lăsat în urmă, pe măsură ce punem în practică Pactul ecologic european”, a declarat vicepreședintele executiv al CE, Frans Timmermans.  

În proiect, primul „act legislativ european privind clima”

Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, pactul ecologic european oferă o foaie de parcurs care conține acțiuni menite să încurajeze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie circulară curată și să pună capăt schimbărilor climatice, să inverseze declinul biodiversității și să reducă poluarea. Acest pact prezintă investițiile necesare și instrumentele de finanțare disponibile și explică modul în care se va asigura o tranziție justă și favorabilă incluziunii.

Pactul ecologic european acoperă toate sectoarele economiei, în special transporturile, energia, agricultura, clădirile și sectoarele industriale, de exemplu cele ale siderurgiei, cimentului, TIC, textilelor și produselor chimice.

Pentru a consacra în legislație ambiția politică de a deveni, până în 2050, primul continent neutru din punct de vedere climatic, Comisia va prezenta, în termen de 100 de zile, primul „act legislativ european privind clima”. „Pentru a atinge obiectivele în materie de climă și mediu, Comisia va prezenta, de asemenea, Strategia privind biodiversitatea pentru 2030, noul Plan de acțiune privind strategia industrială și economia circulară, Strategia «de la fermă la consumator» pentru o alimentație durabilă și propuneri pentru o Europă lipsită de poluare. Vor începe neîntârziat lucrările în vederea majorării obiectivelor Europei în materie de emisii pentru 2030, stabilind o traiectorie realistă de îndeplinire a obiectivului pentru 2050.

Minimum 25% din bugetul pe termen lung al UE ar trebui să fie alocat acțiunilor climatice

Îndeplinirea obiectivelor Pactului ecologic european va necesita investiții semnificative. Se estimează că atingerea obiectivelor actuale pentru 2030 privind clima și energia va necesita investiții anuale suplimentare în valoare de 260 miliarde euro, reprezentând aproximativ 1,5% din PIB-ul din 2018. Aceste investiții vor necesita mobilizarea sectorului public și a celui privat. Comisia va prezenta, la începutul anului 2020, Planul de investiții pentru o Europă durabilă, menit să răspundă nevoilor de investiții. Cel puțin 25% din bugetul pe termen lung al UE ar trebui să fie alocat acțiunilor climatice, iar Banca Europeană de Investiții, în calitate de bancă a Europei în domeniul climei, va oferi un sprijin suplimentar. Pentru ca sectorul privat să contribuie la finanțarea tranziției către o economie verde, Comisia va prezenta, în 2020, o strategie de finanțare verde.

Lupta împotriva schimbărilor climatice și a degradării mediului este un efort comun, dar nu toate regiunile și statele membre pornesc din același punct. Mecanismul de tranziție echitabilă va sprijini regiunile care se bazează în mare măsură pe activități cu intensitate mare a emisiilor de dioxid de carbon. Acest mecanism îi va sprijini pe cetățenii cei mai vulnerabili pe parcursul tranziției, oferindu-le acces la programe de recalificare și la oportunități de angajare în noi sectoare economice.

În martie 2020, Comisia va lansa un „Pact climatic”, menit să facă auzită vocea cetățenilor și să le confere un rol în conceperea noilor acțiuni, în schimbul de informații, în lansarea de activități la nivel local și în promovarea soluțiilor care pot fi reproduse și în alte locuri.

Emisiile de gaze cu efect de seră s-au redus cu 23%, din 1990

Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă o amenințare la adresa existenței Europei și a întregii lumi. Pentru a depăși această provocare, Europa are nevoie de o nouă strategie de creștere care să transforme Uniunea într-o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, în care să nu mai existe emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050, în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor și în care nicio regiune și niciun cetățean să nu fie lăsați în urmă.

UE a obținut deja rezultate solide în ceea ce privește reducerea emisiilor sale de gaze cu efect de seră, menținând totodată creșterea economică. În 2018, emisiile au fost cu 23% mai mici decât în 1990, PIB-ul Uniunii crescând cu 61% în aceeași perioadă. Însă – spun liderii UE – este nevoie să se depună mai multe eforturi.

Comunicarea privind Pactul ecologic stabilește calea de acțiune pentru lunile și anii care urmează. Activitatea viitoare a Comisiei va fi ghidată de măsurile cerute de opinia publică și de dovezile științifice incontestabile, astfel cum s-a demonstrat în modul cel mai cuprinzător în rapoartele elaborate de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice și de Platforma interguvernamentală științifico-politică privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice, în raportul referitor la perspectivele resurselor mondiale și în raportul din 2019 privind situația actuală și perspectiva asupra mediului, elaborat de Agenția Europeană de Mediu.

Rezultatele sondajului Eurobarometru privind atitudinile în materie de mediu ale cetățenilor UE confirmă sprijinul larg al publicului pentru legislația de mediu la nivelul UE și finanțarea activităților ecologice din fonduri europene: o majoritate covârșitoare a europenilor consideră că protecția mediului este importantă (95%), iar aproape 8 din 10 europeni (77%) afirmă că protecția mediului poate dinamiza creșterea economică.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.