Performanța în profesie se măsoară cu rezultatele clienților

Performanța în profesie se măsoară cu rezultatele clienților

Numărul 10, 19-25 martie 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Victoria Minuț, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Neamț

Alexandra Rizea: Vă rugăm să vă referiți la experiența dumneavoastră, deoarece, în acest mod, evoluția profesională capătă mai multă concretețe, ca fapt de viață, ca demersuri practice pentru realizarea de obiective esențiale în procesul de autoperfecționare.

Victoria Minuț: Nu cred că în timpul liceului am știut foarte clar ce implică științele economice. Îmi doream să urmez o altă carieră, dar nu acest fapt este important. După terminarea liceului de cultură generală, la profilul real, orientarea către Institutul de Științe Economice a apărut ca o alternativă. Pentru evoluția mea viitoare, alternativa a fost una benefică și am ajuns să îndrăgesc ceea ce fac. În anul întâi de facultate, după ce am trecut de perioada de acomodare și de studiere a istoriei contabilității, am trecut la partea practică. M-am confruntat cu elemente care priveau funcțiunea conturilor, a simbolurilor acestora și a planului de conturi. Pentru prima sesiune, am găsit sprijin la o colegă care absolvise liceul economic și așa am reușit să înțeleg, în bună măsură, mecanismul contabil.

A fost, probabil, punctul de inflexiune care v-a deschis drumul spre maturizarea dvs. profesională.

Exact. A fost un moment determinant care a marcat opțiunea mea definitivă pentru profesia contabilă. După terminarea studiilor, a urmat stagiatura, care m-a ajutat să aprofundez specificul activității desfășurate de întreprinderea unde eram angajată și să realizez lucrări de evidență contabilă, conform cerințelor legale și ale fișei postului. Am considerat întotdeauna că pentru a reuși să întocmești o evidență contabilă trebuie să știi, în primul rând, câte ceva din fluxul tehnologic specific fiecărei entități. Chiar și acum, consider necesar că un profesionist contabil trebuie să cunoască, din interior, entitatea respectivă, inclusiv în ceea ce privește tehnologia, organizarea, obiectivele pe termen scurt, mediu și lung. Pornind de la asemenea considerente, în mai 1990, împreună cu soțul meu, am înființat o societate mică de transporturi auto și o școală de șoferi amatori. Bineînțeles, de partea contabilă m-am ocupat eu și am organizat-o așa cum învățasem la întreprinderea la care fusesem angajată. Se știe că, după 1989, în România a fost o perioadă de insecuritate, plină de schimbări legislative, economice și chiar de schimbări de gândire și de percepere a economicului. În perioada imediat următoare, a fost o explozie de schimbări tehnologice. Astfel, am fost stimulată să fiu în permanență informată și să accesez tehnică de calcul performantă. Trebuia să găsesc mereu surse de instruire pentru a putea ține pasul cu cerințele oricărui control fiscal, dar mai ales cu cerințele specifice procesului de tranziție spre economia de piață. Adunasem bibliorafturi întregi cu publicații de specialitate, astfel încât să îmi fie mai ușor să mă descurc în noianul de noutăți. Am alcătuit un opis în care treceam doar legislația care era mai importantă pentru ținerea contabilității. Abia mai târziu au apărut programele informatice pe teme de legislație. A trebuit să învăț limbaje de programare ca să pot să utilizez tehnica de calcul nouă. Am reușit ca, împreună cu un analist, să realizez un program informatic pentru ținerea contabilităților diferitelor activități desfășurate de firmele la care eram asociată. Dar momentul calitativ superior a intervenit atunci când am devenit membră a CECCAR, ceea ce mi-a permis să beneficiez de cursuri sistematice, de însușirea modalităților de lucru în condițiile specifice perioadei la care mă refer. Astfel, am ajuns să aspir la titlul de expert contabil, obiectiv pe care l-am realizat tot cu sprijinul Filialei CECCAR Neamț. Mai mult, în aceeași perioadă, am devenit practician în insolvență, iar mai târziu am reușit să obțin și diploma de mediator. Atunci când am devenit expert contabil s-a împlinit dorința mea de a evolua din punct de vedere profesional, pe linia promovată, cu viziune și coerență, de CECCAR.

Cum se regăsește evoluția pe care ați evocat-o la timpul prezent?

Acum, când administrez propria firmă de contabilitate, încerc în permanență să transmit echipei pe care o conduc toate cunoștințele mele și să rezolv orice provocare apărută în activitatea zilnică împreună cu aceeași echipă. Consider că lucrul în echipă conduce la luarea celor mai bune decizii, la creșterea performanțelor profesionale, a gradului de satisfacere a cerințelor clienților noștri. Pentru mine, cea mai mare provocare a unui expert contabil o reprezintă realizarea unui raport de expertiză, acolo unde trebuie să dai dovadă de un înalt profesionalism – de discernământ, meticulozitate, stăpânire de sine, imparțialitate, onestitate, adică toate componentele competenței și responsabilității.

Pe baza unei asemenea experiențe, cu certitudine, aveți de împărtășit colegilor aflați la început de carieră concluzii care le-ar putea fi utile în drumul lor spre performanțe profesionale. Ce anume ați reliefa, cu precădere?

În primul rând, dragoste pentru ceea ce fac, voința de a învăța și perseverența. Eu sunt, să zicem, „de modă veche”, și consider că pentru a putea ajunge la performanțe profesionale, trebuie să existe o bază puternică, pe care să se spijinine construcția ulterioară a profesiei. Toți „juniorii” cu care am colaborat și pe care m-am străduit să îi inițiez în domeniul nostru de activitate au beneficiat de stagiul aferent. Ei au făcut cunoștință cu teoria contabilității și, din punct de vedere practic, au luat contact cu toate imprimatele specifice, cu modul de completare a acestora. Apoi, am încercat să îi fac să înțeleagă logica strategiei și practicii contabilității, cu regulile ei de bază. În acest mod, se pune o temelie solidă pentru fiecare evoluție profesională în drumul spre performanță.

În ce măsură implicarea dvs. în activitățile Filialei CECCAR Neamț vă oferă posibilitatea să conlucrați mai eficient cu colegii în vederea dezvoltării și consolidării pieței serviciilor contabile?

După ce am devenit membru al CECCAR, am trăit un real sentiment de siguranță. Știam că, dacă voi avea o dilemă, voi găsi un sprijin. Și așa a fost. Întâlnirile inițiate și organizate de Filiala CECCAR Neamț ne-au dat posibilitatea să ne cunoaștem mai bine între noi și, ceea ce este mai important, a creat posibilitatea să ne sprijinim reciproc în rezolvarea unor probleme strict profesionale și nu numai. Faptul că, atunci când apare o speță dificilă poți să apelezi la colegi sau aceștia să apeleze la tine, pentru a discuta și a alege soluția optimă, este un mare beneficiu al nostru, personal și colectiv.

În strânsă legătură cu elementele de ordin practic la care v-ați referit se situează, desigur, un alt obiectiv al filialei, și anume sporirea contribuției profesioniștilor contabili la accelerarea dezvoltării economico-sociale a județului Neamț. Cum se materializează acest obiectiv?

În opinia mea, cea mai eficientă modalitate de cunoaștere și analiză a căilor și mijloacelor care asigură conlucrarea cu instituțiile publice și cu alte organizații profesionale, cu exponenții lumii afacerilor, o reprezintă întâlnirile directe cu aceste entități, așa cum a intrat în practica de zi cu zi a filialei noastre. Schimbul direct de opinii, prezentarea problemelor apărute în activitatea cotidiană și căutarea, în comun, a unor soluții reprezintă garanția atingerii obiectivelor cantitative și calitative ale dezvoltării economico-sociale a județului și nu numai. Filiala CECCAR Neamț se preocupă, în mod constant, să organizeze întâlniri între membri și autoritățile locale, pentru realizarea unui climat/parteneriat local calm, constructiv, propice dezvoltării economico-sociale. Noi, cei care prestăm servicii profesionale care îi ajută pe exponenții lumii afacerilor să ia măsurile cele mai eficiente, suntem puntea de legătură dintre ei și autoritățile locale, cum ar fi Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Noi suntem cei care prezentăm și explicăm administratorilor de entități economice, și nu numai, noutățile legislative și îi ajutăm să le transpună în practică operativ și corect. Din această perspectivă, întâlnirile cu autoritățile locale sunt utile pentru toate părțile participante, inclusiv pentru autorități, care au posibilitatea să perceapă problemele agenților economici și ale organizațiilor non-profit și să le transmită factorilor decizionali de la nivel național. La fel de constructive sunt și întâlnirile cu alte organizații profesionale din județul nostru, precum și cele cu reprezentanții Ministerului Justiției, respectiv președinții Judecătoriilor și ai secțiilor civile și penale ale Tribunalului Neamț.

În încheiere, vă rugăm să vă referiți la proiectele personale și la programele de activitate ale Filialei pentru anul 2019, cu accent pe promovarea gândirii integrate și a tehnologiilor specifice erei digitale.

Pentru anul 2019, mi-am propus ca, împreună cu echipa de colaboratori „juniori”, să asigurăm creșterea calității și diversificarea serviciilor oferite clienților noștri și, de ce nu, sporirea numărului acestora. Îmi doresc să extind aria de desfășurare a activității și în alte zone din țară, în afară de cele de până acum, și anume județele Neamț și Prahova, precum și Municipiul București. Personal, îmi doresc să țin pasul cu exigențele tehnologiilor erei digitale, să mă acomodez din mers cu provocările și oportunitățile cu care ne confruntăm. Aceasta presupune și schimbarea modului de gândire și, tocmai de aceea, am apreciat în mod deosebit faptul că Filiala CECCAR Neamț a avut inițiativa de a organiza, între multe alte acțiuni, cursuri de perfectionare profesională cu tema Sisteme informatice. Informatică. TIC, care vor aborda, în mare, următoarele capitole: Procesarea de documente electronice prin utilizarea Microsoft Word; Calculul tabelar utilizând Microsoft Excel; Prezentari electronice cu ajutorul PowerPoint; Promovarea serviciilor financiar-contabile prin social-media. Mă voi implica și în viitor în realizarea obiectivelor menționate astfel încât, cu conștiința îndeplinirii obligațiilor mele profesionale să fac dovada solidarității cu colegii membri ai CECCAR din județ și din întreaga țară, în vederea realizării obiectivelor noastre comune, așa cum au fost ele definite în toamna anului trecut la Congresul profesiei contabile.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.