Potențialul individual este totdeauna valorificat superior în echipă, prin unitate și solidaritate

Potențialul individual este totdeauna valorificat superior în echipă, prin unitate și solidaritate

Numărul 13-14, 11-24 aprilie 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu ec. Radu Mihai Faghiean, președinte al Filialei CECCAR Bacău în mandatul 2018-2022, în prezent vicepreședinte al filialei

Alexandra Rizea: Adresându-vă felicitări cu prilejul alegerii în funcția de președinte al Filialei CECCAR Bacău pentru mandatul 2018-2022, vă rugăm să situați acest moment pe un plan mai larg, și anume evoluția dvs. profesională și implicarea civică.

Radu Mihai Faghiean: Înainte de a vă răspunde, doresc să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a-mi expune punctele de vedere într-o revistă de specialitate de calibrul CECCAR Business Magazine. În ceea ce privește propria carieră, apreciez că a început odată cu înscrierea mea, în 1990, la cursurile Grupului Școlar Economic Administrativ și de Servicii – fostul liceu economic, actualul Colegiu Economic „Ion Ghica” din Bacău –, la profilul informatică. Tocmai acest profil și-a pus amprenta în mod decisiv asupra tânărului de atunci, astfel încât, la finalizarea studiilor, în vara anului 1994,  m-am „ales” cu un mod de gândire specific, adică analitic, asemănător schemelor logice din domeniul informatic.

Prin urmare, într-un anumit sens, se poate spune că ați pus, încă de atunci, bazele pregătirii pentru satisfacerea rigorilor erei digitale.

Evident, a fost o opțiune de largă perspectivă. În dorința de a continua pregătirea în domeniul economic, în anul 1996 m-am înscris la cursurile Școlii Postliceale din cadrul aceluiași liceu, la specializarea Finanțe-Contabilitate, cursuri cu o durată de doi ani. În această perioadă am avut primele contacte cu domeniul contabilității financiare. Doresc să-i mulțumesc și pe această cale doamnei profesoare Anca Mocanu – în prezent, Oprea – care nu știu nici acum prin ce metode a reușit să acționeze acele resorturi ascunse în fiecare tânăr dornic de afirmare și care m-au propulsat ireversibil spre o carieră de succes în acest domeniu. Mai precizez că după satisfacerea stagiului militar, în anul 1998, am devenit student al Universității de Litere și Științe din Bacău – actuala Universitate „Vasile Alecsandri” – la profilul marketing. În al II-lea an de facultate am hotărât să rămân fidel profilului meu de suflet, contabilitate și informatică de gestiune, și, în consecință, m-am transferat la acest profil. De asemenea, dorind să împletesc teoria cu practica, în același an m-am angajat la o firmă pe postul de contabil. În anul 2002 am absolvit cursurile universitare și iată-mă pregătit să intru pe o piață a muncii puternic concurențială, în încercarea de a-mi croi un drum în viață și o carieră de succes.

În ce măsură treptele de pregătire pe care le-ați evocat, mai ales faptul că ele au coincis, în linii mari, cu etape importante ale procesului de tranziție la economia de piață, v-au influențat în exercitarea profesiei?

Dezvoltarea profesională în mediul privat, puternic concurențial, cum am mai remarcat, mi-a modelat caracterul și m-a transformat într-un „combatant” pe piața muncii de profil. Pasiunea pentru contabilitatea financiară, studiul individual asiduu, perseverența cu care mi-am urmărit obiectivele, disponibilitatea și deschiderea față de parteneri m-au „aruncat” imediat „în față” astfel că, în scurt timp, am ajuns să am peste 20 de colaborări în formă contractuală. Nefiind omul care să se oprească la jumătatea drumului, în anul 2005, după îndeplinirea condiției de vechime în profesie, am devenit stagiar al Filialei CECCAR Bacău, iar trei ani mai târziu, expert contabil cu drepturi depline. În același an am înființat firma Infinity Consulting SRL, firmă de contabilitate și expertiză acreditată CECCAR. După o perioadă de „incubație” de aproximativ 5-6 ani, firma – plecând de pe o poziție de „outsider” – a ajuns pe podium, în Topul local al celor mai bune societăți membre ale CECCAR, ocupând locul 3 în 2013 și tot locul 3 în 2015, alături de firme de tradiție, cu vechime în județul Bacău.

Pentru că în răspunsurile dvs. ați pus accentul pe formarea profesională, ce anume ați întreprins pentru a vă perfecționa, în continuare, în acest domeniu?

În anul 2010 am revenit pe „băncile școlii” și am frecventat cursurile Universității „George Bacovia” din Bacău în calitate de masterand la specializarea Management financiar-contabil, iar în 2014 am absolvit și masteratul. În încercarea mea de a acoperi cât mai bine aria financiar-contabilă, în 2014 am devenit stagiar al Camerei Auditorilor Financiari din România, fiind în prezent în anul al III-lea.

Ce loc ocupă în parcursul dvs. profesional calitatea de membru al CECCAR?

Este elementul prin care se coagulează individualul cu breasla, comunitatea noastră profesională. Ca membru al CECCAR, am conștientizat în scurt timp importanța, valoarea deosebită a apartenenței la o colectivitate de elită, de prestigiu, care implică manifestarea, în acțiune, a unității, a responsabilității, precum și o pregătire profesională permanentă pentru a asigura, din partea clienților, încredere în serviciile de calitate pe care le oferim. Eforturile, implicările în cadrul activității curente a CECCAR nu au rămas „invizibile”, astfel că, în anul 2012, am devenit membru al Consiliului filialei Bacău, iar din 2014 – vicepreședinte al filialei. În ultimii ani, în filiala noastră au intrat tot mai mulți tineri experți dornici să își afirme identitatea, să-și împlinească o carieră profesională de succes. Simțind că pot face mai mult pentru profesia contabilă, în special pentru colegii de profesie, în acest an am candidat și am obținut sprijinul colegilor pentru mandatul 2018-2022 ca președinte al Filialei Bacău a CECCAR. Îmi voi exercita mandatul de președinte, de reprezentant al tuturor experților contabili și contabililor autorizați din filiala noastră în egală măsură, voi promova egalitatea și unitatea membrilor și profit de această ocazie pentru a adresa un îndemn tuturor colegilor de a asigura în acest spirit o activitate de echipă, în care fiecare membru să contribuie la bunul mers al activității noastre comune.  

Întrucât cititorii noștri s-au arătat interesați de cunoașterea unui număr cât mai mare de „studii de caz”, de „povești de succes”, vă propunem să sintetizați câteva „lecții de viață” desprinse de dvs. de-a lungul exercitării profesiei.

După o experiență de numai 17 ani nu mă consider chiar cel mai potrivit să dau „lecții de viață”. „Lecția” trebuie învățată, însușită, iar mie nu mi-a plăcut niciodată să „impun” ceva cuiva. Eu le-aș numi mai degrabă „păreri personale” sau „recomandări personale” despre tratarea anumitor situații de viață cu care m-am confruntat de-a lungul timpului. Modul în care am ales să le depășesc are un caracter personal.

Evident, fiecare parcurs profesional se caracterizează și prin elemente specifice, inconfundabile, dar dvs. ați vorbit și despre experiențe colective și, implicit, despre valoarea modelelor în profesie...

Așa este. Consider că experiențele personale devin un bun colectiv sintetizat prin îndemnul pe care aș dori să-l adresez cititorilor, colegilor de profesie, de a folosi în construcția carierei lor „materiale de calitate”, precum principii morale, profesionale, valorizate prin cinste, onoare, responsabilitate, corectitudine, solidaritate, toleranță față de semeni. Poate pentru unii sunt doar simple vorbe, dar, din punctul meu de vedere, toate acestea sunt „chei sigure” pentru succes, pentru dezvoltarea profesională și constituie o garanție a calității serviciilor oferite de noi. Trebuie să mai precizez că în activitatea desfășurată în cadrul filialei am intrat în contact cu mulți tineri experți, aflați la început de carieră, care, pe de-o parte, sunt dornici să se afirme și să se implice în diverse activități antreprenoriale, iar, pe de altă parte, ezită de teama nereușitei. Îmi permit un îndemn colegial: să îndrăznească, să se implice în accesarea de fonduri pentru dezvoltarea cabinetelor lor, momentul este foarte bun și nu au ce pierde. Să folosească experiența celor din jur, să analizeze și să aprofundeze specificul activității lor și, astfel, succesul le va fi asigurat. Dacă vor fi și nereușite, tinerețea le va asigura atuul optimismului și le vor depăși cu ușurință. Este păcat ca oportunitățile acestei perioade să nu fie fructificate.

În noua dvs. funcție, cum intenționați să valorificați experiențele acumulate în acțiunile desfășurate de filială pentru dezvoltarea economico-socială a județului Bacău?

Județul Bacău reprezenta în trecut un adevărat pol al industriei în zona Moldovei, dar în ultimii ani asistăm, din păcate, la o diminuare semnificativă a volumului de activitate din acest domeniu. Cauzele sunt diverse – financiare, în cele mai multe situații. Filiala noastră nu este nici mică, dar nici foarte mare, numărând aproximativ 1.100 de membri – cabinete individuale și societăți de profil acreditate CECCAR. Principalul mod de susținere, de implicare în dezvoltarea economico-socială a județului se realizează prin intermediul membrilor – profesioniștii contabili, care permanent acționează pentru oferirea de servicii agenților economici privați și de stat, de la ținerea contabilității, expertize judiciare și extrajudiciare, cenzorate până la servicii integrate. Un alt demers important în aceeași direcție îl constituie încheierea de protocoale de colaborare profesională cu diverse instituții și organizații din județ. În momentul de față, filiala are încheiate protocoale în acest sens cu Camera locală de Comerț și Industrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău, Patronatul Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cu Primăriile Bacău și Moinești. Menținerea și încheierea de protocoale privind activitatea profesională și cu alte instituții și organizații din județ rămân un obiectiv permanent al filialei noastre.

Ce intenționați să întreprindeți pentru întărirea și diversificarea relațiilor cu autoritățile locale, cu alte organizații profesionale, în vederea conceperii și realizării de programe menite să valorifice pe trepte superioare potențialul județului?

Apreciez că relațiile filialei cu autoritățile locale sunt fructuoase. Bineînțeles, totdeauna este loc și de mai bine. În cadrul programului de activitate, filiala a inițiat numeroase mese rotunde cu participarea autorităților locale, evenimente care s-au bucurat de un larg ecou în rândul membrilor noștri. Consider că sunt necesare și alte acțiuni comune, mese rotunde în parteneriat și cu Baroul local de avocați, pentru oferirea către public a unor servicii profesionale de calitate în ceea ce privește expertiza contabilă și pentru intensificarea colaborării dintre cele două organisme profesionale. Un alt demers important, după părerea mea, constă în întărirea relațiilor cu aleșii județului în Parlamentul României în vederea promovării unor inițiative legislative privind: desfășurarea cenzoratelor la asociațiile de proprietari și societăți comerciale; obligația înscrierii în actele constitutive la înființarea firmelor a profesioniștilor contabili care asigură acest serviciu; diverse alte măsuri cu impact asupra profesiei contabile – ținerea evidențelor contabile și certificarea situațiilor financiare, certificări, studii de fezabilitate etc.

Ce rol atribuiți, în demersurile evocate, acțiunilor filialei menite să contribuie la îmbunătățirea continuă a pregătirii profesionale a experților contabili și contabililor autorizați din județ?

Marele profesor universitar, academicianul român Nicolae Iorga spunea că „învățat  se numește un om care mereu învață”. Așa cum am precizat și în declarația de candidatură, pregătirea profesională continuă a membrilor reprezintă „cheia succesului” în a „sădi” încrederea utilizatorilor serviciilor contabile că acestea sunt de înaltă calitate, conforme cu legislația în vigoare. Numai cu o pregătire ireproșabilă, profesionistul contabil poate face față tuturor provocărilor întâlnite în activitatea pe care o desfășoară, pregătire dublată de seriozitate în efectuarea misiunii contractate, de respectarea termenelor de depunere a declarațiilor și a situațiilor financiare, de corecta lor întocmire, toate acestea conferind prestigiu și credibilitate. De altfel, pregătirea profesională de care trebuie să dea dovadă fiecare membru din filială creează fundamentul unei coeziuni interne privind abordarea diverselor provocări în profesie; de aceea, consider drept obiectiv primordial ca unitatea noastră să determine realizarea, în cele mai bune condiții, a tuturor acțiunilor cuprinse în programul de activitate al filialei.

Tocmai pentru că acordați o atenție deosebită pregătirii de specialitate, vă rugăm să vă referiți în special la modalitățile în care Filiala CECCAR Bacău acționează pentru a veni în întâmpinarea cerințelor, a exigențelor erei digitale.

Pregătirea noastră profesională a reprezentat și reprezintă, cum s-a putut constata din răspunsurile anterioare, o preocupare prioritară. De aici decurge și locul pe care-l ocupă în lumina exigențelor erei digitale. Trebuie subliniat, din nou, că era digitală și-a pus deja amprenta asupra tuturor activităților din sfera contabilității, oferindu-ne posibilitatea de a ne „reinventa”, prin prisma profesiei. În condițiile erei digitale, pe baza relației privilegiate cu managerii entităților economico-sociale, profesionistul contabil are șansa de a fi simultan consilier, confident, analist, facilitator și educator pentru clienții săi. Potrivit acestor realități și exigențe, ne propunem să acționăm în următoarele direcții:
  • derularea online a cursurilor;
  • înființarea unor biblioteci legislative virtuale pe o platformă CECCAR;
  • crearea unei platforme online pentru pregătirea stagiarilor;
  • inițierea, la nivelul filialei, a unei competiții pe teme profesionale de specialitate la care să se poată înscrie toți cei interesați din filială, iar câștigătorii să fie recompensați pentru a stimula – și pe această cale – interesul membrilor față de îmbunătățirea propriei pregătiri profesionale;
  • organizarea de cursuri, eventual online, pe specialități conexe profesiei: drept, informatică, relații internaționale, dezvoltare personală, antreprenoriat etc.
Aș mai aminti alte acțiuni pe care filiala noastră intenționează să le deruleze, pentru a veni în întâmpinarea cerințelor, a exigențelor erei digitale:
  • creșterea vizibilității filialei în mediul online, realizarea unor schimburi de experiență și a altor acțiuni comune cu filialele din zona noastră geografică, sub semnul obiectivului comun de diminuare a disparităților teritoriale;
  • ridicarea nivelului de comunicare între președinte și membrii filialei, atât în mediul online, cât și fizic, prin întâlniri și deplasări programate în Bacău, precum și în celelalte localități din județ, pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, pentru soluționarea cu forțe comune a problemelor cu care se confruntă profesioniștii contabili, inclusiv în ceea ce privește activitatea cabinetelor individuale;
  • absorbția unui volum cât mai mare de fonduri europene pentru realizarea unor platforme online, care pot fi accesate de oriunde pe bază de user și parolă, de instruire și documentare, menite să vină în sprijinul membrilor;
  • extinderea gradului de informatizare a acțiunilor filialei.

În încheiere, profitând de apropierea Sărbătorilor Pascale, vă rog să îmi permiteți să le adresez tuturor profesioniștilor contabili și nu numai lor urarea „Paște fericit alături de cei dragi!”.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.