„Pregătim viitorul orientându-ne spre ceea ce se prefigurează a fi ziua de mâine”

„Pregătim viitorul orientându-ne spre ceea ce se prefigurează a fi ziua de mâine”

Numărul 38-39, 2-15 oct. 2018  »  Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu Anișoara Năsturescu, contabil autorizat, membru supleant în Consiliul Filialei CECCAR Giurgiu

Alexandra Rizea: Vă rugăm să vă referiți la principalele etape ale formării dvs. profesionale, pornind de la importanța pe care fiecare experiență personală o are în procesul complex de formare a specialiștilor din domeniul contabilității.

Anișoara Năsturescu: Am terminat liceul în anul 1981, însă atunci nu aveam o opțiune pentru viitoarea profesie. Dacă ar fi să mă refer la înclinații, mai degrabă mă simțeam atrasă spre disciplinele umaniste și mai puțin de cele ale științelor exacte. Dar viața m-a pus în fața unei situații în care se impunea să aleg. Mi s-a pus o întrebare simplă, dar cu subtext explicit, legată de posibilitatea de a deveni contabil: „Căutăm o persoană pentru compartimentul contabilitate. Vrei să lucrezi în acest domeniu?”. Nu m-am grăbit să răspund. Am dorit, înainte de toate, să știu ce va fi necesar să fac. Așa că am intrat în biroul care mi-a fost pus la dispoziție și am deschis primul dosar. Astfel, mi s-a dezvăluit o lume deosebit de interesantă, am pășit în lumea reală și, pe măsură ce îmi îmbogățeam cunoștințele, mă simțeam tot mai mult atrasă de profesia contabilă. Mi-am spus: aceasta este calea și nu aveam niciun motiv de îndoială că nu voi regreta alegerea mea. Am învățat „din mers”, cum se spune, ceea ce înseamnă o evidență contabilă, ceea ce trebuia să cunoască un contabil pentru a duce la bun sfârșit o raportare financiară.

Ce factori au contribuit la facilitarea acestui parcurs, la depășirea dificultăților inerente în afirmarea dvs. profesională?

Înainte de toate, încrederea oamenilor cu care am lucrat și lucrez, a colegilor care m-au inițiat în tainele profesiei, ceea ce mi-a permis să obțin calificarea în domeniul contabilității. Am dorit să nu-i dezamăgesc și am acționat în consecință. În procesul pe care-l evoc, momentul esențial l-a constituit hotărârea mea de a mă înscrie la examenul de acces la stagiul de contabil autorizat organizat de Filiala CECCAR Giurgiu. După trei ani, am absolvit stagiul, devenind contabil autorizat. Spiritul colegial m-a impulsionat, mi-a întărit dorința de a reuși. Am deținut funcții importante în diferite domenii, am fost angajată contabil în societăți din construcții industriale, chimie, agricultură, sistemul bancar, transporturi, comerț, asigurări; am deținut și funcții de conducere, între care cea de contabil-șef. Am dorit să mă formez ca un profesionist autentic, să demonstrez, prin exemplul personal, că această profesie, care îmbină armonios cunoștințele cu exigențele Codului etic al CECCAR, este una care deschide cele mai largi perspective celor care au îmbrățișat-o. Ca membru al Filialei CECCAR Giurgiu, mi-am îndeplinit întotdeauna obligațiile față de Corp și le voi îndeplini și respecta întotdeauna. Experiența acumulată mi-a permis și îmi permite să particip activ, să mă implic în acțiunile inițiate de Filiala CECCAR Giurgiu, între care dezbaterile și consultările referitoare la modificările aduse legislației în vigoare. Pe baza schimburilor de idei, luăm decizii și punem în practică tot ceea ce s-a dovedit a fi folositor clienților noștri și, implicit, dezvoltării economico-sociale a județului. De asemenea, am participat la cursurile organizate de filială pentru dezvoltarea profesională în diferite domenii, cum sunt contabilitatea, fiscalitatea, doctrina, deontologia.

Care este ecoul serviciilor de calitate oferite clienților și ce întreprinde Consiliul filialei din care faceți parte astfel încât rezultatele obținute să fie mai bine cunoscute de exponenții economiei reale, precum și de autoritățile care au tangență cu activitatea profesioniștilor contabili?

Este bine cunoscut că profesioniștii contabili au un rol vital în sistemul economico-social. Sunt principalii furnizori de servicii integrate, inclusiv servicii fiscale. Standardele elaborate de Federația Internațională de Contabilitate (IFAC), adaptate la condițiile din țara noastră, reprezintă un instrument de lucru care ne permite să găsim cele mai bune soluții, să-i ajutăm pe clienți să obțină rezultate economico-financiare tot mai bune, să se conformeze cerințelor de raportare, să acționeze exclusiv în spiritul și litera legii. Totodată, de un mare ajutor ne sunt cărțile și revistele editate de CECCAR în vederea obținerii de performanțe proprii, astfel încât să ne bucurăm, într-o măsură tot mai mare, de încrederea și prețuirea clienților.

În condițiile în care județul Giurgiu se află în plin proces de accelerare a dezvoltării economico-sociale, vă rugăm să vă exprimați opinia asupra modului în care filiala sprijină membrii în elaborarea și aplicarea politicilor contabile menite să determine creșterea continuă a performanțelor firmelor cărora dumneavoastră și colegii de profesie le oferiți servicii de tot mai bună calitate.

Acțiunile organizate de Filiala CECCAR Giurgiu țin seama, în cel mai înalt grad, de specificul firmelor care activează în județul nostru. Este vorba despre prestarea de servicii care urmăresc o mai bună valorificare a potențialului județului nostru, ceea ce are drept efect micșorarea decalajelor care ne despart de alte zone ale țării. Cursurile de perfecționare pun accentul pe elaborarea politicilor contabile la nivelul entităților economico-sociale, în așa fel încât să se pună mai bine în valoare resursele lor umane și financiar-materiale. Oferindu-le clienților o imagine fidelă a situației lor, fundamentăm soluțiile care permit tocmai o mai bună gestionare a patrimoniului lor. În același scop, Filiala CECCAR Giurgiu întărește colaborarea cu instituții precum ANAF, primăriile, Consiliul Județean, Poliția, precum și cu organizațiile profesionale care au tangență cu activitățile economico-sociale. Împreună, identificăm obiectivele comune și acționăm pentru îndeplinirea lor.

Care este punctul dumneavoastră de vedere referitor la legătura reciprocă dintre volumul și calitatea cunoștințelor dobândite prin programele de dezvoltare profesională continuă și exigențele impuse de tehnologiile și metodele specifice erei digitale?

Între volumul și calitatea cunoștintelor dobândite prin programele de dezvoltare profesională există, desigur, o legătură cauzală, influențe reciproce deoarece însăși realitatea impune un asemenea mod de abordare. Cantitatea cunoștințelor este potențată de elementele de ordin calitativ, mai ales de cele care vizează eficiența economică și socială. Or, tocmai necesitatea creșterii eficienței în aceste două ipostaze determină apelul tot mai larg și mai profund la noile tehnologii, la metodele specifice erei digitale. Conștientizarea acestor conexiuni se află în centrul atenției filialei noastre. Este vorba despre pregătirea viitorului în prezent prin orientarea întregii activități profesionale spre ceea ce se prefigurează a fi ziua de mâine. De aici, acțiunile care urmăresc să fim tot mai bine pregătiți pentru a face față oportunităților și provocărilor erei digitale.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.