Procedura de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din Revisal, în consultare publică pe site-ul MMSS

Procedura de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din Revisal, în consultare publică pe site-ul MMSS

Numărul 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022  »  Curier legislativ

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de HG privind Procedura de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate, potrivit dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Prin proiect se stabilește procedura prin care salariații/foștii salariați vor accesa online datele din registrul general de evidență a salariaților (Revisal), referitoare la activitatea prestată de către aceștia la diferiți angajatori, în baza unui contract individual de muncă. Astfel, se oferă posibilitatea valorificării rapide a datelor transmise de către angajator (i), prin vizualizarea directă, descărcarea și tipărirea unui extras din registru, cu care salariații/foștii salariați să poată dovedi perioadele lucrate, respectiv vechimea în muncă și specialitate, împreună cu alte documente existente în dosarul personal al fiecăruia.

În vederea asigurării accesului online al salariatului sau fostului salariat, la datele din Revisal, referitoare la activitatea desfășurată în baza unui contract individual de muncă, salariatul sau fostul salariat se poate prezenta personal la sediul inspectoratului teritorial de muncă sau prin împuternicit, în vederea obținerii numelui de utilizator și a parolei, astfel: a) la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul își are sediul sau domiciliul; b) la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își desfășoară/și-au desfășurat activitatea salariații unităților fără personalitate juridică care au primit delegare de competență pentru înființarea, completarea și transmiterea registrului; c) inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială salariatul/fostul salariat are domiciliul, în cazul în care sediul angajatorului a fost/se află în altă localitate decât localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat.

Salariații/foștii salariați care dețin semnătura electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, în vederea obținerii numelui de utilizator și a parolei se pot adresa prin email, utilizând această semnătură, inspectoratului teritorial de muncă.

Limitele accesului la informațiile din registru se stabilesc cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Vechimea în muncă sau în specialitate poate fi dovedită cu extrasul generat online din registru asumat de angajator prin semnătură, care atestă activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, conform documentelor deținute de angajator.

Până la data achiziționării noului sistem informatic care va permite salariaților/foștilor salariați accesul online la datele din registru, inspectoratele teritoriale de muncă au obligația să elibereze la solicitarea scrisă a acestora, un extras din registru în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării. Inspectoratele teritoriale de muncă vor percepe tariful reglementat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecției Muncii.

Prezenta Procedură intră în vigoare odată cu intrarea în exploatare a sistemului informatic aferent Registrului general de evidență a salariaților, a cărui implementare se derulează conform Planului Național de Redresare și Reziliență.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.