Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației privind acordarea unor zile libere pentru părinți în cazul suspendării cursurilor, publicată în Monitorul Oficial

Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației privind acordarea unor zile libere pentru părinți în cazul suspendării cursurilor, publicată în Monitorul Oficial

Telex » Știri 12 septembrie 2020  

Ordinul nr. 593/2020 al ANOFM privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 836 din 11 septembrie 2020.

Astfel, conform actului normativ, pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată, angajatorii depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județenă, respectiv a municipiului București în a căror rază teritorială aceștia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora, după caz, își desfășoară activitatea, o cerere, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la actul normativ, care va fi datată și semnată de reprezentantul legal. Cererea va fi însoțită de următoarele documente justificative: a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la procedură; b) copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației pentru fiecare zi liberă; c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de ordonanța de urgență, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta procedură; d) dovada plății impozitului și contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și a contribuției asiguratorie pentru muncă aferente indemnizației pentru fiecare zi liberă.

Cererea și documentele justificative menționate se transmit de către angajatori electronic sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în termenul de 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

În situația identificării unor inadvertențe în documentele transmise, precum și în cazul în care informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor legale pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, sau, după caz, a municipiului București solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare.

Verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), (4) și (5) din OUG nr. 147/2020 se face pe baza listelor nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidențiate pe unități de educație timpurie antepreșcolară, de învățământ sau servicii de zi, întocmite conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4 la prezenta procedură, transmise de către instituțiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ sau serviciile de zi în termenul de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a activităților din serviciile de zi prevăzut de OUG nr. 147/2020.

Potrivit Ordinului, stabilirea sau, după caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se face în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București. Dreptul angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se respinge în situația în care cererea și documentele justificative se transmit după împlinirea termenului prevăzut de art. 5 alin. (2) din OUG nr. 147/2020, precum și în situația în care se constată de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, neîndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.

Decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, în termenul de 15 zile calendaristice prevăzut de art. 5 alin. (3) din OUG nr. 147/2020, care curge de la data înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a cererii și documentelor justificative.

În actul normativ se precizează că debitele rezultate în urma constatării de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, a nerespectării condițiilor de decontare a indemnizației pentru fiecare zi liberă se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.