Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal unic

Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal unic

Numărul 33, 15-21 noiembrie 2016  »  Curier legislativ

Despre actualizarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal unic am vorbit într-un material publicat anterior în CECCAR Business Magazine, în care se citau și motivele pentru care a fost necesară. În completarea informațiilor publicate anterior, prezentăm pe larg procedura amintită.

Grupul fiscal unic este definit la art. 269 alin. (9) al Codul fiscal astfel: este considerat grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relații strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar și economic. În acest sens, trebuie îndeplinite cumulativ mai multe condiții: o persoană impozabilă nu poate face parte decât dintr-un singur grup fiscal, opțiunea trebuie să se refere la o perioadă de cel puțin 2 ani, iar toate persoanele impozabile din grup trebuie să aplice aceeași perioadă fiscală. Grupul se poate constitui din minimum două persoane impozabile. Conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se consideră în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic și organizatoric persoanele impozabile al căror capital este deținut direct sau indirect în proporție de mai mult de 50% de către aceiași asociați.

Prin normele amintite a fost eliminată condiția ca din grupul fiscal unic să facă parte doar contribuabili administrați de același organ fiscal. Totodată, prin OPANAF nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central, cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit că organul fiscal competent pentru administrarea reprezentantului grupului fiscal unic este competent să administreze obligațiile fiscale datorate de toți membrii grupului, se menționează într-un comunicat al ANAF. De asemenea, s-au modificat și regulile de întocmire a primului decont de TVA de către membrii grupului fiscal după ieșirea acestora din grup, respectiv la operațiunile care se înscriu în decont. Prin urmare, instituția fiscală a procedat la actualizarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal unic.

Conform procedurii, termenul de soluționare a cererii privind grupul fiscal unic este de 60 de zile de la data primirii documentației complete.

În cazul aprobării cererii de către organul fiscal, implementarea grupului fiscal intră în vigoare:
– în prima zi din luna următoare datei comunicării deciziei de aprobare emise de organul fiscal, în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică;
– în prima zi a perioadei fiscale următoare datei comunicării deciziei de către organul fiscal, în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică.

De la data implementării grupului fiscal unic, fiecare membru al grupului completează Decontul de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile proprii și îl transmite reprezentantului desemnat al grupului fiscal unic, în vederea întocmirii Decontului consolidat de taxă pe valoarea adăugată (modelul formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”). Pentru celelalte declarații fiscale sau informative, membrii grupului se comportă ca persoane impozabile independente, păstrându-și obligațiile individuale de declarare prevăzute de lege.

În cazul părăsirii unui grup fiscal care nu încetează, persoanele impozabile care au făcut parte din grupul fiscal unic întocmesc primul decont de taxă pe valoarea adăugată doar pe baza operațiunilor efectuate în perioada ulterioară părăsirii grupului, fără preluarea soldului din decontul aferent perioadei fiscale anterioare, depus în vederea întocmirii decontului consolidat.

Prin OPANAF nr. 3.006/2016, care conține procedura amintită, se aprobă și modelul și conținutul unor formulare, respectiv „Cerere privind grupul fiscal unic”, „Decizie privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic”, „Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic” și „Înștiințare privind schimbarea competenței de administrare, în cazul grupului fiscal unic”.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.