Procedurile de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară, precum și în domeniul construcțiilor, publicate în Monitorul Oficial

Procedurile de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară, precum și în domeniul construcțiilor, publicate în Monitorul Oficial

Numărul 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 661 din 1 iulie 2022 au fost publicate Ordinele ministrului Finanțelor nr. 1.525/2022 și nr. 1.528/2022  privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară și, respectiv, a  Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor.

Facilitățile fiscale pentru sectorul agricol și industria alimentară, precum și cele pentru domeniul construcțiilor, constau în: a) scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor; b) reducerea cotei de contribuție de asigurări sociale, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor; c) exceptarea de la plata contribuției de sănătate, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor; d) reducerea cotei contribuției asiguratorie pentru muncă, la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare; e) scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condițiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă.

OMF nr. 1.525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară reglementează următoarele:

Mecanismul de calcul al indicatorilor „Cifra de afaceri totală” și „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară” care stau la baza determinării procentajului de 80% din cifra de afaceri totală ce reprezintă o condiție pentru acordarea facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară. Cei doi indicatori menționați sunt indicatori specifici, diferiți de cifra de afaceri raportată în documentele contabile, pentru stabilirea cărora nu se utilizează o informație standard din contabilitate ci se determină potrivit art.4 din proiectul de Ordin al ministrului finanțelor privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară. Pentru calculul indicatorilor specifici raportarea se face la anul calendaristic.

Procedura de determinare a procentajului de cel puțin 80% din cifra de afaceri prevăzut la art.60 pct.7 lit b) din Codul fiscal în cazul: ● angajatorilor/plătitorilor de venituri existenți la data de 1 ianuarie al fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022; angajatorilor/plătitorilor de venituri nou înființați, înregistrați la registrul comerțului/înregistrați fiscal începând cu luna iunie 2022; angajatorilor/plătitorilor de venituri existenți la 1 iunie 2022;

Modalitatea de raportare la salariul brut de încadrare/venitul brut lunar, pentru îndeplinirea condiției prevăzută la art. 60 pct.7 lit. c) din Codul fiscal, respectiv: în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă, veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar. Salariul minim brut pe țară de 3.000 de lei lunar este stabilit proporțional cu câștigul salarial brut de bază pentru un program de lucru în medie de 167,333 de ore pe lună. Pentru salariații care au încheiate contracte de muncă cu timp parțial, facilitățile fiscale se acordă numai dacă câștigul salarial brut de bază este stabilit proporțional cu câștigul brut de bază pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi; în cazul raporturilor juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, altele decât contractele individuale de muncă (contract de administrare, de mandat și altele asemenea), pentru care venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca venitul brut lunar realizat să fie cel puțin egal cu 3.000 de lei.

De asemenea, OMF nr. 1.525/2022 clarifică aspecte privind: posibilitatea persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor la angajatori care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 de a opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat. Astfel, opțiunea se depune în scris, la angajator, acesta reținând contribuția aferentă potrivit prevederilor legale începând cu veniturile lunii următoare celei în care s-a înregistrat opțiunea; determinarea procentajului de 80% prevăzut la art.60 pct.7 lit.b) din Codul fiscal, în situația în care angajatorii/plătitorii desfășoară activitate în sectorul agricol și în industria alimentară, atât în România cât și în afara teritoriului României.

OMF nr. 1.528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor a fost promovat în contextul modificărilor legislative aduse Codului fiscal, adoptate de Parlament prin Legea nr. 135/2022, prin care prevederile art. 60 pct 5 lit.d) din Codul fiscal au fost modificate iar cele ale literei e) au fost abrogate. Astfel, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 135/2022, instrucțiunile privind acordarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor se regăseau în Anexa 6 la Ordinul comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății, prevăzut la art. 147 alin. (17) din Codul fiscal iar mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut la art.60 pct.5 lit. b), se stabilea potrivit prevederilor din Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr.239/24.07.2019 pentru aprobarea metodologiei privind mecanismul de calcul al cifrei de afaceri. Prin modificările aduse art.60 pct.5 s-a urmărit unificarea într-un singur act normativ subsecvent a informațiilor privind procedura de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor, pentru a veni în sprijinul angajatorilor în ceea ce privește facilitarea cunoașterii reglementărilor fiscale și o mai bună conformare voluntară a acestora.

Astfel, prevederile incluse în noul Ordin integrează într-un singur act normativ informațiile privind acordarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor care se regăsesc în actele normative menționate anterior. De asemenea, au fost efectuate unele modificări tehnice, care clarifică aspecte semnalate de unii angajatori în aplicarea facilităților fiscale. Prevederile ordinului privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale în domeniul construcțiilor se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.