„Profesia contabilă a fost, este și va fi pusă în slujba interesului public, spre binele public”

„Profesia contabilă a fost, este și va fi pusă în slujba interesului public, spre binele public”

Numărul 24, 13-19 septembrie 2016  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu ec. Maria Andor, președintele Filialei CECCAR Satu Mare

Alexandra Rizea: Vă propunem și dvs. – asemenea tuturor interlocutorilor noștri din interviurile de până acum – să evocați principalele etape ale carierei, punând accentul pe ceea ce considerați că are semnificații care depășesc experiența personală.

Maria Andor: În primul rând, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a acorda acest interviu. Referitor la întrebarea dvs., pornesc de la definiția cuvântului „carieră” – definiție dată de specialiști în materie –, potrivit căreia cariera reprezintă totalitatea profesiilor, meseriilor, ocupațiilor, rolurilor sociale, familiale, funcțiilor, experiențelor de muncă, timpului liber, hobby-urilor. Cu alte cuvinte, este viața însăși. Din această perspectivă voi evoca principalele etape ale devenirii mele profesionale, începând cu studiile liceale cu profil economic de la Reșița și cu studiile universitare, tot cu profil economic, din Timișoara. Am debutat în profesia de economist în anul 1981 la Întreprinderea Unio din Satu Mare, după care – până în anul 2002 – am ocupat diverse funcții de execuție și conducere în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Satu Mare și BNR – Sucursala Satu Mare. Întrucât am înființat, încă din 1994, o societate comercială de profil, am decis, în anul 2002, să-mi desfășor activitatea profesională pe cont propriu, la respectiva societate. În concluzie, etapele carierei mele au fost – dacă pot spune așa – eterogene, dar apreciez că tocmai acest fapt m-a ajutat să mă maturizez relativ repede în profesia contabilă.

Fără îndoială, orice „achiziție” în experiența de muncă și viață este prețioasă, iar parcursul dvs. profesional este încă un argument în acest sens. Sunt convinsă că aveți de comunicat cititorilor multe elemente din „lecțiile de viață” oferite de toate etapele la care v-ați referit.

Așa este. Remarca dvs. este oarecum o continuare a primei întrebări ținând cont și de definiția pe care am citat-o: cariera este viața însăși. În timp au apărut intersecții de drumuri, care m-au pus în fața unor opțiuni. Nu este ușor să alegi drumul corect, dar, atunci când îți asumi unele valori, dispui de o veritabilă busolă în parcursul profesional. Pot să spun – cu toată convingerea – că așa s-a întâmplat când am decis să mă prezint la examenul de expert contabil în anul 1996 și la examenul de auditor financiar în anul 2001 fără să anticipez că în 2002 voi părăsi o zonă de siguranță (de confort), cu un loc de muncă stabil și cu o remunerare a serviciilor suficient de mare (destul de mulțumitoare pentru acea perioadă față de alte sectoare de activitate), și voi păși spre ceva necunoscut la acea vreme. La prima vedere, se poate vorbi, deci, despre un orizont socioprofesional de maximă incertitudine. Acum pot să afirm că a fost o decizie îndrăzneață, prin asumarea de riscuri și responsabilități față de potențialii clienți, față de familie, în special față de fiul meu, pe care l-am încurajat să plecăm împreună spre acest „necunoscut”.

Pornind de la toate aceste fapte și date care vă definesc ca profesionist și ca militant pe tărâm civic (în funcția pe care o dețineți la Filiala CECCAR Satu Mare), vă rugăm să vă referiți în special la acțiunile care se desfășoară în zona dvs. de activitate în domeniul „dezvoltării personale” a membrilor.

În această privință identificăm o rețea de relații interpersonale, pe un fond economico-social specific, prin care se armonizează numeroase categorii de interese.

Este o idee care merită să fie aprofundată.

Aș sublinia, mai întâi, că în prezent lumea afacerilor este caracterizată de modificări din ce în ce mai dese, mai ales sub impactul tehnologiei informației, al mediului concurențial și, nu în ultimul rând, al cadrului legislativ de reglementare contabilă și fiscală. Dintr-un anumit punct de vedere, schimbarea începe să devină un element permanent în viața economică și socială. Astfel, profesionistul contabil se confruntă cu necesitatea de a fi, tot permanent, la curent cu ultimele evoluții în domeniile amintite.

În aceste circumstanțe, care ar fi raporturile dintre elementele de ordin obiectiv și cele de ordin subiectiv, care să asigure nu numai cunoașterea a ceea ce se întâmplă în mediul în care acționează profesionistul contabil, ci și o acțiune eficientă a acestuia?

Este exact motivarea imperativului de a ne adapta la schimbare, dezvoltarea personală jucând, astfel, un rol decisiv în furnizarea unor servicii de înaltă calitate. Mai pe scurt, se impune practicarea meseriei cu responsabilitate, cu profesionalism, în conformitate inclusiv cu principiile etice. De aceea Filiala CECCAR Satu Mare s-a preocupat și se preocupă permanent de dezvoltarea personală a membrilor săi.

Ce anume întreprindeți în sensul menționat?

S-au organizat întâlniri între reprezentanți ai organelor administrației locale, directori de entități economico-sociale și membrii activi ai Corpului, prin care s-au identificat problemele care fac obiectul profesiei contabile, pe baza cărora se asigură analiza, interpretarea și aplicarea corespunzătoare a legislației fiscale și a reglementărilor specifice domeniului nostru de activitate. Am întreprins, de asemenea, acțiuni pentru încurajarea mediului de afaceri local în ceea ce privește necesitatea consultării profesioniștilor contabili pentru protejarea propriilor afaceri, inclusiv prin furnizarea de informații financiar-contabile de calitate. După cum rezultă din aceste exemple, astfel am contribuit și contribuim la creșterea prestigiului CECCAR, al membrilor filialei noastre în mediul economic și social și de la nivelul județului. Aș aminti, în acest sens, contactele directe cu parlamentari, cu oameni de afaceri, cu mass-media. Acesta este cadrul în care a avut loc și evenimentul „EXPO 2016 – Fabricat în Satu Mare”, desfășurat în zilele de 24 și 25 iunie a.c., la care filiala noastră a avut un stand unde a expus materiale promoționale și reviste de specialitate. S-au oferit, astfel, vizitatorilor informații despre CECCAR, despre activitățile profesionale ale membrilor filialei, iar tinerilor interesați li s-au pus la dispoziție flyere care conțineau condițiile de participare la examenul de admitere la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil.

Pentru că ați amintit și de autoritățile locale, vă rugăm să completați informațiile cu alte date și fapte, extinzând aria preocupărilor și cu întărirea colaborării cu alte organizații profesionale din județ.

Acționăm pe multiple planuri pentru intensificarea relațiilor filialei cu mediul economic, de afaceri și cu organe ale administrației locale, precum Primăria Satu Mare și Consiliul Județean. Desfășurăm un dialog amplu, centrat pe preocupări comune, cu instituții județene, dintre care aș menționa: DGFP, Judecătoria, Tribunalul, Poliția, ONRC, Casa Județeană de Pensii, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dinamizăm acțiunile prevăzute în protocoalele de colaborare încheiate cu UGIR, CNIPMMR, CCIA și ITM prin organizarea de întâlniri, consfătuiri, mese rotunde și alte activități care au drept scop schimbul de experiență între membrii filialei și reprezentanții acestor instituții și organizații locale. Intenționăm să încheiem acorduri de colaborare și cu alte instituții și organizații din județ în vederea inițierii de acțiuni de interes comun pentru profesioniștii contabili și pentru comunitățile locale de afaceri. În acest context dorim să intensificăm și să îmbunătățim colaborarea cu beneficiarii expertizelor judiciare.

Înțeleg că diversitatea, complexitatea acțiunilor pe care le desfășurați au impus și impun anumite priorități.

Da, prioritară este dezvoltarea personală, care include îmbogățirea și diversificarea continuă a abilităților și competențelor, îmbunătățirea calității informațiilor furnizate tuturor utilizatorilor interesați. În acest scop sunt organizate cursuri, seminare, întâlniri pentru informări periodice, acțiuni de interes pentru membri și comunitățile locale de afaceri, acțiuni de parteneriat în plan local inclusiv cu organismele intermediare de gestionare a fondurilor europene – ADR, OIR, POS, DRU –, precum și cu oficiile, agențiile guvernamentale teritoriale de implementare a programelor subvenționate din aceste fonduri pentru diverse domenii – AIPPIMM, APIA. Acordăm, totodată, o importanță deosebită colaborării cu mediul liceal și universitar în vederea informării elevilor și studenților cu privire la organismul nostru profesional și rolul pe care îl au experții contabili și contabilii autorizați în economie și, în general, în întreaga noastră societate.

Cu aceste precizări ați oferit și deschiderea necesară pentru caracterizarea modului în care membrii Filialei CECCAR Satu Mare se integrează în procesele de dezvoltare durabilă a județului.

După cum este cunoscut, situat în partea de nord-vest a României, județul Satu Mare are o poziție strategică în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest și al Euroregiunii Carpatica. Prin urmare, dezvoltarea durabilă la care vă referiți are și o componentă mai largă, regională, ceea ce implică și o colaborare cu statele vecine – Ungaria și Ucraina. Problemele de mediu, esența dezvoltării durabile, au căpătat un caracter global și, deși sunt rezolvate la nivel local, ele impun o abordare continentală și mondială. Programele adoptate la nivelul județului oferă și filialei noastre condițiile necesare unei implicări active, competente. Iată încă un argument al faptului că profesia contabilă a fost, este și va fi pusă în slujba interesului public, spre binele public; aceasta nu reprezintă o lozincă, ci o realitate pe care o confirmă și reconfirmă acțiunile pe care le desfășurăm în vederea asigurării unei cât mai mari vizibilități a expertului contabil și contabilului autorizat, premisă a unei percepții corecte a profesioniștilor contabili de către utilizatorii, respectiv beneficiarii serviciilor pe care le furnizăm.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.