„Profesia de expert contabil este diametral opusă plafonării, rutinei, fiind fundamental inovativă”

„Profesia de expert contabil este diametral opusă plafonării, rutinei, fiind fundamental inovativă”

Numărul 23, 19-25 iunie 2018  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Mihaela Bărbulescu, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Teleorman

Alexandra Rizea: O retrospectivă asupra propriei cariere permite fiecărui expert contabil să evalueze etapele devenirii sale profesionale și să desprindă concluzii pentru activitatea viitoare. Din această perspectivă, care ar fi, în opinia dvs., momentele cele mai importante care au deschis drumul spre performanțele din prezent?

Mihaela Bărbulescu: Parcursul meu profesional nu a fost unul obișnuit. Nu am terminat un liceu cu profil economic și nici o facultate de contabilitate. Mai mult chiar, profesia de contabil nici nu intra în calculele mele când am început serios să mă gândesc, prin ultimii ani de liceu, ce vreau sa fac în viață. Așa se face că, în urmă cu mai bine de 30 de ani, am ales să urmez Facultatea de Comerț de la ASE București. În primii ani de stagiu am lucrat în cooperația de consum și, apoi, la ANAF, ca inspector TVA. Întrucât ceea ce făceam în postura de ,,controlor” nu mă mulțumea, am ales să lucrez într-o firmă privată, unde m-am aflat și în situația de a învăța și de a aplica elemente ale contabilității primare.

De fapt, din ceea ce ați relatat, se desprinde o idee esențială, și anume aceea că viața însăși este un „educator”, un „profesor” de neînlocuit…

Exact. Aceasta este ideea pe care doresc să o subliniez tocmai prin fapte de viață. La firma privată unde lucram, încet-încet, sub îndrumarea unui expert contabil cu multă experiență și căruia îi datorez formarea mea în această profesie, am ajuns să întocmesc și bilanțul anual. De aici și până la ,,acreditarea” mea  ca expert contabil au mai fost câțiva pași importanți, dar acum îmi dau seama că aici trebuia să ajung. Nu este ușor să fii tot timpul la curent cu ceea ce se schimbă în legislație, să aplici mereu doar un raționament profesional bazat pe cunoștințe și pe experiență, să înțelegi fenomenele economice și să le transpui în înscrisuri care să ofere celor interesați o imagine clară asupra unei afaceri. De unul singur nu poți îndeplini aceste deziderate, ci numai făcând parte din comunitatea profesioniștilor contabili, care alcătuim, pe întreg teritoriul țării, prestigioasa noastră organizație – CECCAR. Am avut, astfel, posibilitatea să învăț atât de la colegi, cât și de la clienți, pe măsură ce le-am cunoscut  afacerile cu scopul de a le înțelege nevoile și pentru a le oferi serviciile solicitate. Profesia de expert contabil este diametral opusă plafonării, rutinei, fiind fundamental inovativă. Este o profesie în care te simți mereu ca un student, care, însă, nu învață pentru a lua un examen, o notă, ci pentru a deveni din ce în ce mai bun și mai apreciat în profesia sa.

În ordinea de idei conturată în răspunsul dvs., vă rugăm să vă referiți și la acțiunile Filialei CECCAR Teleorman, menite să faciliteze accesul profesioniștilor contabili din județ la oportunitățile și resursele de dezvoltare continuă.

Educația și dezvoltarea profesională continuă sunt cele care conduc la îmbogățirea – tot continuă – a calității serviciilor prestate de membri, iar un expert contabil are datoria permanentă să-și mențină cunoștințele și aptitudinile la nivelul exigențelor fiecărei etape de dezvoltare a profesiei și, evident, să poată răspunde exigențelor clienților, totul fiind  într-o mișcare neîntreruptă. Faptul că fiecare client sau angajator primește servicii profesionale competente bazate pe cele mai noi evoluții din practică, din legislație, din aria tehnologiei, a determinat și determină filiala noastră să se preocupe permanent de organizarea cursurilor, seminarelor și întâlnirilor profesionale cu membri și reprezentanți ai instituțiilor locale, în principal ANAF, ITM, Tribunalul local. Tehnicile de predare și învățare sunt conforme cu cerințele membrilor și adaptate erei digitale. Se asigură, prin modalități diverse, flexibile, o pregătire complexă și în cele mai bune condiții, cu lectori profesioniști.

Cum apreciați, pe baza experienței pe care ați acumulat-o, modalitățile practice prin care, atât la nivel individual, cât și la nivelul filialei, se asigură îndeplinirea standardelor de competență și cum contribuie aceste preocupări la îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate clienților?

Standardele de competență sunt pentru profesioniștii contabili ghiduri fundamentale. Numai aplicarea lor corectă – ceea ce presupune atenție maximă și abilități specifice – este de natură a insufla clienților sau patronului încredere în competența profesionistului contabil și de a-l determina să manifeste aceeași preocupare pentru aplicarea lor. În ceea ce ne privește, noi trebuie să fim la înălțimea „probei de foc”, reprezentată de criteriile integrității, obiectivității, legalității și, în cazul liber-profesioniștilor, independenței. Filiala CECCAR Teleorman a urmărit și urmărește permanent ca membrii să fie informați despre modificările în materie de legislație financiar-contabilă pentru ca toate lucrările și serviciile executate de ei să se ridice la cele mai înalte standarde. În acest sens au fost organizate și comisiile tehnice pe diverse domenii, au loc întâlniri de lucru lunare cu reprezentanți ai diverselor instituții din județ și sunt desfășurate cursurile de pregătire profesională continuă, ținându-se cont în cea mai mare măsură și de solicitările membrilor. Suntem informați cu promptitudine asupra modificărilor legislative, suntem consultați când se emit proiecte care privesc activitatea noastră și primim suport la orice solicitare. Este important ca un profesionist contabil să fie bine orientat și informat pentru a oferi servicii de calitate și pentru a menține la cote tot mai înalte prestigiul unei profesii care, de aproape un secol, s-a dovedit a fi conectată puternic la realități, deschisă inovării, ceea ce i-a permis să se situeze totdeauna în slujba economiei naționale, a mediului de afaceri din România.

Pornind de la cele relatate, vă propunem să abordați și o altă temă, și anume legătura dintre competențele profesionale și îndeplinirea prevederilor Codului etic național al CECCAR, așa cum se reflectă în activitatea nemijlocită, de zi cu zi.

Competența implică – așa cum am mai amintit – dobândirea de cunoștințe și aptitudini profesionale, menținerea acestora la un nivel care să permită furnizarea de servicii bazate pe judecăți solide, pe cunoașterea legislației în materie contabilă și fiscală. Evident că toate acestea includ comportamente consonante cu principiile etice pe care CECCAR le promovează cu consecvență. Se conștientizează, astfel, faptul că profesionistului contabil îi revine marea responsabilitate de a acționa în interes public, deci responsabilitatea sa nu se limitează la satisfacerea interesului clientului sau angajatorului său. Acționând în interes public, profesionistul contabil se conformează Codului etic național. El are în vedere – la acceptarea unui angajament și pe tot parcursul derulării acestuia – respectarea prevederilor Codului, dezvoltându-și, astfel, permanent competența și dobândind cunoștințele necesare unui raționament economico-financiar solid asupra tuturor problemelor pe care trebuie să le rezolve.

În condițiile lărgirii permanente a ariei de cuprindere a conceptului de perfecționare profesională continuă, pe ce anume trebuie să se pună accentul în vederea folosirii tot mai eficiente a noilor tehnologii specifice erei digitale?

Este mai mult decât evident că tehnologia se integrează și domină tot mai mult viața noastră; în prezent, fiecare dintre noi deține un mini laptop chiar în buzunar – telefonul mobil. Așadar, noile tehnologii trebuie tratate cu real interes și înglobate în permanență în profesia contabilă. Trăim și muncim într-o societate în care primirea și prelucrarea informației, precum și transmiterea rezultatelor către beneficiari reprezintă cel mai de preț avantaj în piața noastră specifică. Fără tehnologie, informația nu poate fi procesată în timp util. Pe de altă parte, un utilizator important al informațiilor contabile, statul, facilitează și solicită transmiterea acestora electronic, înglobate în PDF-uri inteligente. Analizele economice pot fi elaborate cu o mai mare acuratețe și cu un mai mare câștig de timp prin folosirea diverselor programe. Țin să mai subliniez că perfecționarea continuă, bazată pe cursurile online, accesarea unor platforme care conțin actualizări ale legislației, existența comunităților online de profesioniști care fac schimb de experiență se constituie – toate – în premise ale creșterii eficienței activității noastre. Accesul la informațiile necesare unui profesionist contabil, posibil 24 de ore din 24, din orice loc și cu minimum de dotare tehnică, devine extrem de facil, noi, cu toții, câștigând mai mult timp pentru cunoașterea, înțelegerea și încadrarea proceselor și informațiilor economice pe care le prelucrăm. Consider că, spre deosebire de alte activități în care oamenii sunt tot mai mult înlocuiți cu roboți, în profesia noastră experiența și progresele în aplicarea raționamentului profesional aparțin doar omului.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.