„Profesionistul contabil, artizan al performanțelor economico-sociale ale firmelor și instituțiilor”

„Profesionistul contabil, artizan al performanțelor economico-sociale ale firmelor și instituțiilor”

Numărul 41, 29 oct. - 4 nov. 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Marcel Gheorghe Bulinschi, expert contabil, președintele Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Bacău   

Alexandra Rizea: Ne exprimăm satisfacția de a vă avea, din nou, stimate domnule Marcel Gheorghe Bulinschi, interlocutor al publicației noastre, la rubrica rezervată carierelor profesionale ale colegilor de breaslă, de această dată în calitate de președinte al Comsiei de disciplină a Filialei CECCAR Bacău. Tocmai pe această temă de interes major vă rugăm să vă pronunțați, punctând principalele etape ale parcursului dvs. profesional.

Marcel Gheorghe Bulinschi: În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația de a acorda un interviu pentru publicația CECCAR Business Magazine. În ceea ce mă privește, vă pot spune ca sunt absolvent al ASE București –  Facultatea Finanțe Contabilitate, promoția 1979. Expert contabil am devenit din octombrie 1984, în urma examenului susținut la Botoșani, unde au participat mai mulți colegi din județele Moldovei. Practic, luna aceasta împlinesc trei decenii și jumătate de activitate – fără nicio întrerupere – în domeniul serviciilor profesionale aferente experților financiari-contabili. În Filiala CECCAR Bacău, al cărui membru sunt, am parcurs mai multe etape, respectiv membru în Consiliu, auditor de calitate, președinte al Comisiei de disciplină, președinte al Consilului Filialei, în perioada 2010-2018, și, din nou, președinte al Comisiei de disciplină, din 2018 și până în prezent. Am activat în economia reală, parcurgând drumul de la economist până la cel de contabil-șef și de director. Din 1999, sunt administratorul unei societăți de expertiză contabilă, membră a CECCAR, și reprezentantul legal al unui cabinet individual în domeniul financiar contabil și evaluări patrimoniale, fiind, totodată, și membru al ANEVAR. De-a lungul anilor de exercitare a profesiei, am întocmit peste 1.000 de lucrări de specialitate – expertize contabile judiciare și extrajudiciare, proiecte de fuziune și de divizare, rapoarte de evaluare de întreprinderi, proprietăți imobiliare, bunuri mobile, rapoarte de consultanță financiar-contabilă.

Suntem convinși că cititorii noștri, marea majoritate cunoscându-vă personal, ar dori să le supuneți atenției punctele dvs. de vedere privind factorii care determină, în mod esențial, performanța în profesie.

În această privință, vă rog să-mi permiteți o sistematizare a cerințelor care reprezintă repere respectate cu convingere în întreaga activitate profesională a membrilor CECCAR:

  1. Integritatea, respectiv onestitatea și simțul dreptății în toate relațiile profesionale și de afaceri;
  2. Obiectivitatea, adică respectarea fără derogări a datelor realității, eliminarea prejudecăților, confuziilor, conflictelor de interese, a tuturor influențelor negative care pot afecta calitatea raționamentelor profesionale;
  3. Competența reflectată de îndeplinirea necondiționată a datoriei permanente de a menține cunoștințele și aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau oricare alt angajator beneficiază de servicii la nivel înalt calitativ, bazate pe cele mai noi evoluții din viața economico-socială, din practica nemijlocită, din legislație și din progresele științifico-tehnice. Bineînțeles, este vorba de a acționa cu prudență, în conformitate cu standardele naționale și internaționale care vizează furnizarea de servicii profesionale;
  4. Confidențialitatea, care privește, desigur, obligația de a nu divulga informațiile dobândite în cursul exercitării profesiei unei terțe părți fără o autorizație specifică, cu excepția cazului în care există un drept sau o obligație legală sau profesională de a transmite datele respective. Rezultă de aici, cu claritate, că astfel de informații nu trebuie utilizate în avantaj personal sau al unor terțe părți;
  5. Comportamentul profesional include toate elementele la care m-am referit, concepute ca un tot unitar, fără niciun fel de abateri, astfel încât să determine creșterea continuă a prestigiului și autorității profesioniștilor contabili, ca fundament al încrederii în calitatea acestora de principali consilieri ai întreprinzătorilor și managerilor. Nimic trainic nu se poate dobândi fără încrederea între parteneri;
  6. Respectul față de normele tehnice și profesionale, care se manifestă în absolut toate serviciile pe care le prestează. În acest fel, se reliefează o serie de obligații, între care executarea cu grijă și abilitate a instrucțiunilor clientului sau ale patronului, în măsura în care sunt compatibile cu cerințele de integritate și obiectivitate, ca o consecință a unei bune cunoașteri a realităților și a dorinței sincere de a ajuta efectiv la îmbunătățirea indicatorilor economico-financiari ai firmelor și instituțiilor. În această ordine de idei, menționez că ne adaptăm la evoluțiile respectivilor indicatori, manifestând cea mai mare răspundere în respectarea conformității, în promovarea principiilor fundamentale, a normelor tehnice și profesionale. Este imposibil de definit fiecare situație care lasă loc unor derapaje, dar, ceea ce este esențial, privește faptul că profesionistul contabil desfășoară o activitate preventivă, menită să identifice, să evalueze și să răspundă unor posibile comportamente arbitrare, voluntariste, care afectează interesul public. Dacă amenințările identificate sunt semnificative, profesionistul contabil recurge la măsuri de protecție pentru a reduce și a elimina riscurile la care m-am referit.

Dată fiind experiența dvs. în exercitarea unor funcții de conducere la nivelul unei filiale a CECCAR, vă propunem, în continuare, să vă referiți la modalitățile cele mai eficiente de implicare a membrilor în conceperea și materializarea programelor menite să determine o mai puternică dezvoltare economică la nivelul entităților administrativ-teritoriale.

Goethe spunea: „Contabilitatea este una dintre cele mai ingenioase creații ale spiritului uman”. Progresul uman duce la dezvoltarea piețelor, dar acestea nu pot avea o evoluție pozitivă fără contribuția noastră, a profesioniștilor contabili.  Bilanțul contabil și situațiile financiare, în ansamblul lor, constituie cea mai bună carte de vizită a unei entități economice. În această privință, se poate aprecia că profesionistul contabil este artizanul acesteia. Pornind de la un asemenea element conceptual și de la unele practici promovate în activitatea de zi cu zi, organismul nostru profesional, CECCAR, a adoptat și pune în aplicare măsuri îndreptate spre consolidarea continuă a pieței serviciilor de profil. Bineînțeles, ținem seama, în cel mai înalt grad, de diversificarea domeniilor de activitate din economie și, astfel, în sfera serviciilor pe care le prestăm, se îmbină organic lucrările de contabilitate și raportare financiară propriu-zise cu elementele care țin de management, fiscalitate, sisteme informatice, finanțe corporative, inteligența decidenților. Acționăm ca auditori interni sau externi în consultanță, în educație, în consolidarea relațiilor cu autoritățile de reglementare în vederea atingerii obiectivelor economice și sociale dezirabile, contribuind, astfel, direct, la obținerea performanțelor piețelor financiare. La nivelul județului Bacău, filiala CECCAR colaborează activ și sistematic cu autoritățile locale, cu alte organizații profesionale, astfel încât mediul de afaceri să devină tot mai favorabil realizării obiectivelor de interes general. De asemenea, un număr însemnat de profesioniști contabili, membri ai filialei noastre, participă la actul decizional, făcând parte din consiliile de administrație și conducerea executivă a unor importante societăți comerciale din județ.

În prezent, în calitate de președinte al Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Bacău, ce anume considerați că este mai important în acțiunea practică de promovare a unei conduite etice în deplină consonanță cu principiile care călăuzesc întreaga activitate a organizației profesionale a contabililor români?

Conform prevederilor legale și statutare, Comisia de disciplină a Filialei CECCAR Bacău veghează permanent la respectarea Codului etic și a Regulamentului și normelor Corpului. Cum am mai subliniat, centrul de greutate al activității noastre îl constituie măsurile de ordin educativ și preventiv. Bineînțeles, atunci când este cazul, sancțiunile se aplică în funcție de abaterile disciplinare, de gravitatea încălcării normelor amintite și urmările acestora, în contextul în care ținem seama de întreaga activitate profesională a celui vizat. Astfel, se creează o atmosferă exigentă, absolut necesară pentru a conștientiza, de către fiecare membru al filialei noastre, obligațiile pe care le avem pe toate planurile – profesional, etic, civic. În fond, este vorba despre comportamentul la care m-am referit, cel care generează încredere, spirit de echipă, solidaritate în numele obiectivelor comune.

Dorim, în încheiere, să vă cunoaștem opiniile privind cele mai importante direcții de acțiune, la nivelul filialei, în vederea adaptării pregătirii profesionale și a practicilor contabile la cerințele noilor tehnologii, specifice erei digitale.

În calitate de profesioniști contabili, acționăm cu diligență, în conformitate cu cele mai înalte exigențe conținute în standardele care ne ghidează întreaga activitate. În acest sens, menționez că dezvoltarea profesională continuă este metoda prin care ne îndeplinim obligațiile prin care ne autoperfecționăm și, totodată, transformăm cunoștințele noastre într-o pârghie a progresului economico-social la nivel de entitate, de județ și la scară națională. Acesta este fundamentul care ne permite să elaborăm programele de activitate cu precădere în direcțiile indicate de ceea ce numim „comandă socială”. Or, în prezent, punctul central al acestei „comenzi” îl constituie adaptarea la procesele și fenomenele specifice erei digitale. Cunoașterea a ceea ce se întâmplă în sfera noilor tehnologii reprezintă, astfel, premisa adoptării de soluții la nivel individual, de echipă, care să ne permită obținerea de noi performanțe, în principal cu ajutorul celor mai noi și mai avansate achiziții științifico-tehnice. Bineînțeles, în programele filialei își găsesc locul potrivit toate celelalte preocupări care au asigurat până acum și vor asigura și în viitor creșterea contribuției profesioniștilor contabili la progresul economico-social al României, prin folosirea tot mai eficientă a potențialului de care dispunem, a avantajelor noastre competitive și comparative, într-o lume în continuă schimbare.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.