Proiect de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți

Proiect de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți

Numărul 17, 9-15 mai 2017  »  Curier legislativ

Guvernul a adoptat un proiect de act normativ care va duce la creșterea nivelului de informare și protecție a consumatorilor la alegerea unui cont de plată, la schimbarea acestuia, precum și la deschiderea unui cont de plată cu servicii de bază. Este vorba despre un proiect de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază.

După ce va fi aprobat de Parlament, actul normativ se va aplica acelor conturi de plăți prin care consumatorii pot cel puțin să depună fonduri într-un cont de plăți, să retragă numerar dintr-un cont de plăți și să execute, respectiv să primească operațiuni de plată, inclusiv transferuri de credit către și de la terți. Documentul stipulează obligativitatea stabilirii unei liste a celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți. Lista va cuprinde termenii și definițiile pentru fiecare dintre serviciile identificate, utilizându-se un singur termen pentru fiecare serviciu pentru a se asigura utilizarea unei terminologii standardizate de către prestatorii de servicii de plată, astfel încât consumatorii să înțeleagă și să compare comisioanele percepute. De asemenea, lista va cuprinde cel puțin 10 și cel mult 20 dintre cele mai reprezentative servicii care fac obiectul unui comision, servicii oferite cel puțin de un prestator de servicii de plată la nivel național, va integra terminologia standardizată la nivelul Uniunii Europene și va fi adoptată prin hotărâre a Guvernului.

Alte prevederi ale ordonanței se referă la:

Un document de informare cu privire la comisioane și glosar – pentru a ajuta consumatorii să compare cu ușurință comisioanele aferente conturilor de plăți din piața internă în ansamblu, prestatorii de servicii de plată vor pune la dispoziția consumatorilor un document de informare cu privire la comisioane care să prezinte comisioanele aferente tuturor serviciilor cuprinse în lista celor mai reprezentative servicii legate de un cont de plăți la nivel național;

Situația comisioanelor suportate – prestatorii de servicii de plată vor informa consumatorii gratuit și cel puțin o dată pe an cu privire la toate comisioanele percepute pentru contul lor de plăți, inclusiv, dacă este cazul, cu privire la rata dobânzii pentru descoperitul de cont și rata dobânzii creditoare.

O pagină web de comparare a comisioanelor – pentru a oferi consumatorilor posibilitatea de a obține informații imparțiale cu privire la comisioanele percepute și ratele dobânzii aplicate în legătură cu conturile de plăți este necesară asigurarea existenței cel puțin a unui site de comparare independent din punct de vedere operațional de prestatorii de servicii de plată. Site-urile de comparare pot fi administrate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau de asociații de consumatori luate în evidență de ANPC care desfășoară activități în domeniul protecției consumatorilor;

Schimbarea conturilor – se prevede o procedură clară, rapidă și sigură prin care prestatorii de servicii de plată vor schimba conturile de plăți, inclusiv conturile de plăți cu servicii de bază;

Accesul la conturile de plăți cu servicii de bază – atunci când solicită sau accesează un cont de plăți, consumatorii rezidenți în UE nu fac obiectul discriminării de către instituțiile de credit din motive de naționalitate sau loc de reședință sau din alte motive, după cum se prevede la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Condițiile aplicabile deținerii unui cont de plăți cu servicii de bază nu trebuie să fie discriminatorii.

Potrivit actului normativ, ANPC este autoritate națională competentă abilitată să asigure aplicarea și respectarea actului normativ.

De asemenea, proiectul de lege cuprinde dispoziții referitoare la contravenții și sancțiuni, stabilind că reprezentanții împuterniciți ai ANPC sunt cei care constată contravențiile și aplică sancțiunile, la sesizarea consumatorilor, a asociațiilor de consumatori ori din oficiu, în cazul în care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.

Aspectele referitoare la comparabilitatea comisioanelor aferente unui cont de plăți și la schimbarea conturilor se aplică prestatorilor de servicii de plată, iar aspectele referitoare la asigurarea accesului la conturile de plăți se aplică instituțiilor de credit.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.