Proiect: Modificări aduse unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene

Numărul 10, 21-27 martie 2017  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect legislativ ce urmează să modifice unele acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene. Actele normative vizate de propunerea legislativă sunt OUG nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007, cu modificările și completările ulterioare, și OUG nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit expunerii de motive ce însoțește proiectul legislativ, prin modificările și completările aduse actelor normative amintite se reglementează, în principal, faptul că:

– se utilizează veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA pentru fondurile transferate de CE pentru compensarea cheltuielilor neeligibile stabilite prin acte emise de autoritatea de management ex-ISPA, aferente fondurilor ex-ISPA și care revin în sarcina beneficiarilor proiectelor respective;

– sumele reprezentând cheltuieli finanțate din fondul de indisponibilități temporare și care ar putea fi reîntregit în baza acordurilor prealabile emise în aplicarea prevederilor OUG nr. 135/2007, cu modificările și completările ulterioare, rămân cheltuieli definitive la bugetul de stat;

– în poziția bugetară din cadrul MFP – Acțiuni Generale, se cuprind sumele necesare achitării CE a debitelor față de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, în cazul în care sumele datorate nu pot fi recuperate, în vederea achitării acestora la timp de la structurile de implementare din administrația publică sau alte entități debitoare către bugetul UE în cazul programelor ISPA și SAPARD; modificarea prevederilor necesare pentru programele PHARE și ISPA a generat influențe și asupra programului SAPARD, program căruia îi erau deja incidente dispozițiile din OUG nr. 63/1999, cu modificările și completările ulterioare;

– în situația epuizării veniturilor încasate din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE în vederea achitării debitelor față de UE care sunt nerecuperate de la beneficiari/contractori, sunt cuprinse sume în bugetul structurilor de implementare. În documentul citat se face precizarea că această propunere are în vedere plata debitelor față de bugetul UE din sume alocate în bugetul de stat, în situația epuizării fondurilor din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE, începând cu programul PHARE Național 2003. În prezent, în conturile aferente programelor PHARE sunt disponibile numai dobânzi acumulate la fondurile PHARE transferate de CE în cadrul programelor PHARE Național 2005 și PHARE Național 2006, insuficiente pentru plata debitelor față de bugetul UE până la închiderea acestor programe de către serviciile CE;

– în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de structuri de implementare se cuprind sume necesare achitării debitelor față de UE și a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul neachitării la termen de către contractori/beneficiari a sumelor plătite necuvenit, pentru programele ex-ISPA și SAPARD;

– în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de structuri de implementare se cuprind sume necesare achitării debitelor față de UE și a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul în care acestea nu sunt imputabile contractorilor/beneficiarilor sau structurile de implementare nu au constituit debite în cazul programului PHARE și ex-ISPA;

– alocarea sumelor în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de structuri de implementare se realizează cu ocazia legii bugetare anuale sau, dacă este necesar, prin virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole în cursul întregului an, și sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinații.

Potrivit reprezentanților ministerului, neadoptarea acestui act normativ ar conduce la imposibilitatea achitării la termen a debitelor față de bugetul Uniunii Europene și implicit la aplicarea de penalități, cu consecințe negative asupra bugetului de stat.

Proiectul normativ poate fi consultat pe site-ul MFP, la rubrica Transparență decizională. Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea acestei propuneri legislative pot fi transmise la adresa publicinfo@mfinante.ro în termen de 10 zile de la data publicării documentului pe site (16 martie a.c.).
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.