Proiect normativ: Introducerea sistemului de plată defalcată a TVA

Proiect normativ: Introducerea sistemului de plată defalcată a TVA

Numărul 30-31, 8-21 august 2017  »  Curier legislativ

Recent, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a pus în dezbatere publică un proiect normativ potrivit căruia persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația de a deține și gestiona un cont de TVA pentru încasarea și plata taxei pe valoarea adăugată aferente operațiunilor taxabile.

Proiectul de ordonanță a Guvernului privind plata defalcată a TVA reglementează introducerea sistemului split payment și are în vedere creșterea gradului de colectare a taxei și combaterea evaziunii fiscale.

Potrivit notei de fundamentare ce însoțește proiectul de act normativ, mecanismul se va aplica de toate persoanele impozabile care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile.

Astfel, după cum se prevede în proiectul citat, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea și plata TVA. De asemenea, instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea taxei.

Plata defalcată a TVA ar urma să se aplice pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punctul de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul se consideră a fi în România, efectuate de persoanele menționate mai sus, cu excepția:
 • operațiunilor pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform Codului fiscal;
 • operațiunilor supuse regimurilor speciale prevăzute în Codul fiscal.

Totodată, conform proiectului de ordonanță a Guvernului, persoanele impozabile și instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, vor avea obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate într-un cont distinct deschis de furnizor/prestator. Prin excepție, persoanele fizice impozabile care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform Codului fiscal nu vor avea obligația de a achita contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor/prestator.

După cum se menționează în nota de fundamentare amintită, mecanismul privind plata defalcată a TVA propus de MFP presupune în principal:
 • deschiderea unui cont de TVA de către persoanele impozabile, inclusiv instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA;
 • plata de către beneficiari instituții publice, persoane impozabile, cu excepția persoanelor fizice neînregistrate și care nu au obligația de a se înregistra în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, a TVA aferente operațiunilor taxabile în contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului;
 • virarea/depunerea TVA aferente încasărilor în numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar de către furnizor/prestator în contul său de TVA în termen de 3 zile de la încasare;
 • utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de către furnizor/prestator a taxei aferente achizițiilor sale furnizorilor/prestatorilor săi, precum și a taxei datorate bugetului de stat;
 • posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont de către titular doar cu aprobarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF);
 • interzicerea retragerii în numerar a unor sume din contul de TVA.
De asemenea, conform notei de fundamentare citate, prin proiectul de act normativ au mai fost reglementate și următoarele aspecte:
 • includerea în categoria persoanelor care au obligația deschiderii de conturi de TVA și a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA aflate sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
 • stabilirea modului de determinare a TVA care trebuie virată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în cazul plăților parțiale;
 • stabilirea regulilor de decontare a TVA în cadrul grupurilor fiscale unice care depun decont centralizat de TVA;
 • regulile de deschidere și funcționare a conturilor de TVA, respectiv de debitare și de creditare a acestora;
 • situațiile în care este necesară aprobarea ANAF pentru debitarea conturilor de TVA;
 • obligațiile instituțiilor de credit/trezoreriei statului cu privire la conturile de TVA;
 • stabilirea unor reguli speciale de funcționare a conturilor de TVA în cazul instituțiilor publice;
 • limitarea executării silite a conturilor de TVA doar la sumele reprezentând TVA datorate bugetului de stat sau altor creditori;
 • stabilirea de contravenții și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor actului normativ.

Proiectul de ordonanță conține și prevederi referitoare la o perioadă de tranziție la mecanismul de plată defalcată a TVA, prin instituirea posibilității de aplicare opțională a acestuia, fără aplicarea de sancțiuni în această perioadă.

Astfel, potrivit proiectului de act normativ, noile prevederi ar urma să se aplice opțional de la 1 septembrie a.c., pentru facturile emise/avansurile încasate începând cu 1 septembrie 2017, și obligatoriu de la 1 octombrie a.c., pentru facturile emise/avansurile încasate începând cu această dată.

Proiectul de ordonanță mai prevede că până la 1 octombrie a.c. persoanele impozabile, inclusiv cele care se află sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA trebuie să deschidă cel puțin un cont distinct de TVA și să comunice acest cont tuturor furnizorilor/prestatorilor și beneficiarilor.

În ceea ce privește persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA potrivit Codului fiscal după 30 septembrie a.c., acestea vor avea obligația să deschidă cel puțin un cont distinct pentru încasarea și plata TVA, odată cu înregistrarea în scopuri de TVA. Același lucru se aplică și instituțiilor publice care se înregistrează în scopuri de TVA potrivit Codului fiscal după data de 30 septembrie a.c., fiind prevăzută obligația acestora de a deschide conturi distincte pentru încasarea taxei, odată cu înregistrarea în scopuri de TVA.

Proiectul de ordonanță a Guvernului privind plata defalcată a TVA și nota de fundamentare ce îl însoțește pot fi consultate pe site-ul MPF, rubrica Transparență decizională. Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului pot fi transmise în termen de 10 zile de la publicarea acestuia (a fost publicat vineri, 4 august a.c. – n. red.), la adresa publicinfo@mfinante.ro.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.