Proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an: deficitul bugetului general consolidat se menține la 7,13% din PIB

Proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an: deficitul bugetului general consolidat se menține la 7,13% din PIB

Telex » Știri 25 noiembrie, 9:16  

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției proiectul de OUG cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021. Documentul prevede că veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 4.324,2 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 5.429,1 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 1.104,9 milioane lei.

În ceea ce privește modificarea veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2021, potrivit proiectului de rectificare, veniturile bugetului de stat pe anul 2021, se majorează pe sold cu suma de 1,112 miliarde lei. Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri: ▪ Impozit pe profit: +1.747,3 milioane lei, ca urmare a evoluției încasărilor în primele 10 luni ale anului 2021 și a recuperării unor sume amânate la plată din impozitul aferent anului 2020; ▪ Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: +220,0 milioane lei; ▪ Taxa pe valoarea adăugată: +4.909,5 milioane lei, ca urmare a evoluției încasărilor în primele 10 luni ale anului 2021 și a recuperării unor sume din taxa pe valoare adăugată amânată la plată aferentă anului 2020; ▪ Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii:+136,9 milioane lei; ▪ Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: -2.251,5 milioane lei. Influența se datorează scăderii veniturilor din taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare (venituri aferente valorificării frecvențelor radio în noile benzi de frecvențe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicații mobile terestre de bandă largă 5G de -2,5 miliarde lei), compensată parțial de majorarea veniturilor din taxe pentru jocurile de noroc  cu (+0,2 miliarde lei); ▪ Impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale: +205,8 milioane lei; ▪ Alte impozite și taxe fiscale: +14,8 milioane lei; ▪ Contribuții de asigurări sociale: +39,9 milioane lei; ▪ Venituri nefiscale: -815,1 milioane lei. Diminuarea veniturilor se datorează în principal scăderii veniturilor din dividende și a vărsămintelor din profitul net al Regiilor Autonome (-1,7 miliarde lei) atenuată parțial de majorarea veniturilor din concesiuni și închirieri, amenzi penalități și confiscări; ▪ Venituri din capital: +105,5 milioane lei; ▪ Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: -2.667,2 milioane lei.

Potrivit Notei de fundamentare a proiectului, „majorarea veniturilor bugetului de stat este influențată, în principal de evoluția  indicatorilor macroeconomici pe anul 2021 și a încasărilor la bugetul de stat (inclusiv veniturile recuperate parțial din obligații fiscale declarate și amânate la plată în anul 2020, prin efectul legii)”.

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2021, se majorează, pe sold, cu suma de 5.943,3 milioane lei. Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel: ▪ Cheltuielile de personal se majorează cu 1.029,1 milioane lei (din care 1.122,5 milioane lei, drepturi de natura salarială stabilite prin hotărâri judecătorești pentru personalul din sistemul judiciar); ▪ Cheltuielile cu bunuri și servicii se majorează cu 442,1 milioane lei; ▪ Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 1.263,1 milioane lei; ▪ Cheltuielile cu subvențiile cresc cu 167,0 milioane lei; ▪ Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 2.770,0   milioane lei; ▪ Alte transferuri se majorează cu 153,7 milioane lei; ▪ Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 2.442,1 milioane lei; ▪ Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se diminuează cu 3.458,3 milioane lei; ▪ Alte cheltuieli cresc cu 503,4 milioane lei; ▪ Fondurile de rezervă se majorează cu 727,3 milioane lei; ▪ Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 99,2 milioane lei; ▪ Cheltuielile de capital se majorează cu 13,6 milioane lei.

Potrivit Notei de fundamentare, deficitul bugetului general consolidat, în sumă absolută, calculat potrivit metodologiei naționale (cash) crește la 84.905,1 milioane lei, acesta menținându-se la 7,13% din PIB.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.