Proiectul de rectificare bugetară, în dezbatere publică

Proiectul de rectificare bugetară, în dezbatere publică

Telex » Știri 12 august 2022  

Ministerele Muncii, Investițiilor și Proiectelor Europene, Sănătății și Energiei primesc cele mai mari sume la rectificare

Veniturile bugetului general consolidat se vor majora, pe sold, cu suma de 29,941 miliarde de lei, cheltuielile cu 32,591 miliarde de lei, în timp ce deficitul bugetului general consolidat în termeni cash va crește cu suma de 2,649 miliarde de lei, conform proiectului de Ordonanță cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF), relatează Agerpres. Veniturile bugetului de stat pe anul 2022 se vor majora pe sold cu suma de 21,493 miliarde de lei, iar cheltuielile bugetului de stat pe anul 2022 vor crește pe sold cu 26,447 miliarde de lei.

Conform Notei de fundamentare, influențele se reflectă, în principal, pe mai multe categorii de venituri, respectiv impozit pe profit (+4,018 miliarde lei), alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane fizice (+126 milioane lei), Taxa pe Valoarea Adăugată (+5,541 miliarde de lei, din care 2,069 miliarde lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale), accize (-1,97 miliarde lei).

„Scăderea accizelor încasate în primul semestru al anului 2022 este atenuată de efectul pozitiv al măsurii de majorare a nivelului accizelor la produsele din tutun (țigarete, tutun încălzit și lichide cu conținut de nicotine destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic) și alcool (OG nr. 16/2022)”, precizează ministerul de resort.

De asemenea, majorarea veniturilor bugetului de stat se va datora altor impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (+11,300 miliarde de lei, ca urmare a evoluției impozitului pe veniturile suplimentare obținute din dereglementarea prețurilor în sectorul gazelor naturale, de +8,1 miliarde lei, și a impozitului aplicat asupra venitului suplimentar realizat de producătorii de energie electrică în conformitate cu Legea nr.259/2021 - de +3,2 miliarde lei).

În același timp, taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități vor avea un plus de 920,4 milioane lei, influențate de evoluția veniturilor din taxele pentru jocurile de noroc și de menținerea estimărilor din Legea nr.317/2021 privind încasarea în anul 2022 a veniturilor aferente valorificării frecvențelor radio în noile benzi de frecvențe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicații mobile terestre de bandă largă 5G.

Potrivit sursei citate, veniturile rezultate din impozitul pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale vor crește cu 447 milioane lei, în timp ce veniturile nefiscale vor fi de +2,465 miliarde de lei.

„Majorarea veniturilor nefiscale cu 2,7 miliarde lei se datorează, în principal, evoluției redevențelor petroliere (efect al creșterii prețurilor la petrol și gaze naturale) și dividendelor aferente exercițiului financiar al anului 2019 și 2020 efectuate de către CEC Bank. Această majorare a veniturilor este atenuată cu 0,7 miliarde lei de compensația la carburanți pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină (OUG nr. 106/2022)”, se menționează în document.

Totodată, majorarea veniturilor bugetului de stat este influențată, în principal, de evoluția indicatorilor macroeconomici pe anul 2022, în care ritmul de creștere a PIB nominal a fost revizuit în creștere la 16,1%, a încasărilor la bugetul de stat, a ultimelor modificări legislative aprobate cu aplicare în anul curent, a veniturilor aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având caobiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului, devenite executorii (0,6 miliarde lei), precum și de măsurilor preconizate de îmbunătățire a colectării taxelor și impozitelor (ținta de 3,5 miliarde lei, din care un miliard lei la TVA, un miliard lei la accize și un miliard lei la contribuții de asigurări).

În ceea ce privește cheltuielile bugetului de stat, preconizate a crește, pe sold, cu 26,447 miliarde de lei, proiectul de Ordonanță referitor la rectificarea bugetară pe anul 2022 menționează că influențele vor fi după cum urmează: cheltuielile de personal majorate cu 1,623 miliarde de lei, cheltuielile cu bunuri și servicii (-532 milioane lei), cheltuielile cu dobânzile (+3,999 miliarde de lei), cheltuielile cu subvențiile (+2,819 miliarde lei), transferurile între unități ale administrației publice (+2,559 miliarde lei), alte transferuri (+2,700 miliarde de lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (+70 milioane lei), cheltuielile cu asistența socială (+7,893 miliarde lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+1,659 miliarde lei), alte cheltuieli (+461,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (+34,8 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (1,820 miliarde lei), Fondurile de rezervă (un miliard de lei), cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-67,4 milioane lei), cheltuielile de capital (+194,4 milioane lei) și împrumuturile acordate (+200 milioane lei).

♦ Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Sănătății, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor, la acțiuni generale, vor primi cele mai mari sume la rectificarea bugetară din luna august, conform proiectului publicat pe site-ul MF. Pe de altă parte, vor avea diminuate creditele bugetare cu cele mai mari sume: Ministerul Afacerilor Interne (-559,3 milioane lei, per sold), Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (-434,4 milioane lei), Ministerul Culturii (-275 milioane lei) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (-151 milioane lei) per sold.

Potrivit Notei de fundamentare, la Ministerul Finanțelor - Acțiuni Generale este prevăzută o creștere cu peste 9,330 miliarde de lei, din care: 4 miliarde de lei dobânzi, un miliard de lei Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 866,8 milioane lei contribuția României la bugetul UE, peste 1,130 miliarde de lei Transferuri către întreprinderi în cazul schemelor de ajutor de stat, +2,283 miliarde de lei la Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene.

La Ministerul Muncii și Solidarității Sociale se propune o suplimentare cu 5,25 miliarde de lei per sold.

„S-a suplimentat titlul «Asistență socială» cu +7,3 miliarde lei destinate drepturilor de asistență socială pentru familii și copii, ajutoare pentru compensarea prețului la energie, indemnizații și drepturi cu caracter reparatoriu, ca efect al măsurilor aprobate în acest an, concomitent cu diminuarea în principal a transferurilor între unități ale administrației publice (-370 milioane lei) și a fondurilor pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020 (-171,3 milioane lei) urmare a economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului de rectificare bugetară.

De asemenea, creșterea veniturilor din contribuții de asigurări sociale ale bugetului asigurărilor sociale de stat față de estimarea inițială a determinat diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat cu 1,94 miliarde de lei concomitent cu majorarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de +418,7 milioane lei.

La Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este prevăzută o creștere cu 2,719 miliarde de lei, per sold, fiind asigurate fonduri la cheltuieli de personal (+20 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+1.850 milioane lei) și pentru derularea proiectelor cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+850 de milioane lei).

În ceea ce privește Ministerul Sănătății, suma prevăzută va crește cu 2,642 miliarde de lei per sold prin suplimentarea transferurilor acordate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate cu 3,277 miliarde de lei (din care 781,3 milioane lei pentru acoperirea deficitului în vederea asigurării serviciilor medicale și a medicamentelor și 2,496 miliarde de lei pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate) și a transferurilor între unități ale administrației publice (+200 de milioane lei), concomitent cu diminuarea în principal a fondurilor pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-542,0 milioane lei) și a cheltuielilor cu bunuri și servicii (-283,4 milioane lei) ca urmare a economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli.

De asemenea, Ministerul Energiei va avea în plus 2,482 miliarde de lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+5 milioane lei), pentru finanțarea schemei de sprijin de compensare/plafonare prețuri energie electrică/gaze naturale (+2,5 miliarde de lei). În proiect se menționează că s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,1 milioane lei), alte transferuri (-20 milioane lei) și cheltuieli de capital (-1,3 milioane lei).

Pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii se propune un plus de 2 miliarde de lei, per sold, în vederea asigurării de sume suplimentare pentru subvenții (+155,9 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (+264,5 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (+70 milioane lei), asistență socială (+100 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+49,1 milioane lei), alte cheltuieli (+2,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+950,9 milioane lei) și pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+411,3 milioane lei).

„Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la dobânzi (-0,6 milioane lei), la alte transferuri (-1,6 milioane lei), la active nefinanciare (-0,3 milioane lei), precum și la ratele aferente creditelor externe (-1,6 milioane lei)”, se arată în document.

Ministerul Justiției va primi la rectificare 864,4 milioane lei per sold, în principal pentru asigurarea de sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative (+1 miliard de lei) și pentru finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor (+60 milioane lei). Au fost identificate economii la bunuri și servicii (-17,6 milioane lei), proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 (-100 milioane lei), alte cheltuieli (-3 milioane lei) și cheltuieli de capital (-75 milioane lei).

Potrivit Notei de fundamentare, propunerea pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este de +716,3 milioane lei per sold, respectiv +450 de milioane lei pentru acordarea subvenției reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură aferentă anului 2022, +100 de milioane lei reprezentând transferuri între unități ale administrației publice, +200 de milioane lei în vederea garantării creditelor contractate de producătorii agricoli și +5,7 milioane lei cheltuieli de personal.

„Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului, s-au identificat economii la bunuri și servicii (-10 milioane lei), alte transferuri (-24,9 milioane lei) și cheltuieli de capital (-4,5 milioane lei)”, se menționează în document.

Propunerea pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este de 649,2 milioane lei, per sold, fiind astfel asigurate fonduri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală (+700 milioane lei), pentru derularea Programului național de construcții de interes public sau social (+700 milioane lei), pentru programele cu finanțare rambursabilă (+35 milioane lei) precum și pentru achitarea dobânzilor (+0,2 milioane lei). S-au identificat economii la bunuri și servicii (-1 milion lei), la subvenții (-280 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-500 milioane lei) precum și la active nefinanciare (-5 milioane lei).

La Ministerul Antreprenoriatului și Turismului este prevăzută o sumă în plus de 648,3 milioane lei, per sold, la Secretariatul General al Guvernului de 241,5 milioane lei per sold, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării +203,5 milioane lei, Ministerul Public +201 milioane lei, per sold, Ministerul Economiei +125,6 milioane lei.

Ministerul Educației va primi un plus de 57 de milioane lei, per sold, Ministerul Sportului 33,7 milioane lei, iar Academia Română o sumă de 13,9 milioane lei, pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului și pentru finanțarea cheltuielilor unităților medicale din subordine.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.