Proiectul procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară, în consultare publică pe site-ul MF

Proiectul procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară, în consultare publică pe site-ul MF

Numărul 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională proiectul de Ordin privind stabilirea procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară. După cum este cunoscut, potrivit prevederilor Legii nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru activitatea desfășurată în România, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, în sectorul agricol și în industria alimentară, beneficiază de facilități fiscale dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal. Facilitățile fiscale pentru sectorul agricol și industria alimentară constau în: a) scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor; b) reducerea cotei de contribuție de asigurări sociale, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor; c) exceptarea de la plata contribuției de sănătate, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor; d) reducerea cotei contribuției asiguratorie pentru muncă, la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare; e) scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condițiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă.

Proiectul de Ordin lansat în consultare publică stabilește procedura de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară potrivit prevederilor Legii nr. 135/2022. Astfel, proiectul de ordin reglementează următoarele:

♦ Mecanismul de calcul al indicatorilor „Cifra de afaceri totală” și „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară” care stau la baza determinării procentajului de 80% din cifra de afaceri totală ce reprezintă o condiție pentru acordarea facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară. Cei doi indicatori menționați sunt indicatori specifici, diferiți de cifra de afaceri raportată în documentele contabile, pentru stabilirea cărora nu se utilizează o informație standard din contabilitate ci se determină potrivit art.4 din proiectul de Ordin al ministrului finanțelor privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară. Pentru calculul indicatorilor specifici raportarea se face la anul calendaristic.

♦ Procedura de determinare a procentajului de cel puțin 80% din cifra de afaceri prevăzut la art.60 pct.7 lit b) din Codul fiscal în cazul: angajatorilor/plătitorilor de venituri existenți la data de 1 ianuarie al fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022; angajatorilor/plătitorilor de venituri nou înființați, înregistrați la registrul comerțului/înregistrați fiscal începând cu luna iunie 2022; angajatorilor/plătitorilor de venituri existenți la 1 iunie 2022;

♦ Modalitatea de raportare la salariul brut de încadrare/venitul brut lunar, pentru îndeplinirea condiției prevăzută la art. 60 pct.7 lit. c) din Codul fiscal, respectiv: în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă, veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar. Salariul minim brut pe țară de 3.000 de lei lunar este stabilit proporțional cu câștigul salarial brut de bază pentru un program de lucru în medie de 167,333 de ore pe lună. Pentru salariații care au încheiate contracte de muncă cu timp parțial, facilitățile fiscale se acordă numai dacă câștigul salarial brut de bază este stabilit proporțional cu câștigul brut de bază pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi; în cazul raporturilor juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, altele decât contractele individuale de muncă (contract de administrare, de mandat și altele asemenea), pentru care venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca venitul brut lunar realizat să fie cel puțin egal cu 3.000 de lei.

De asemenea, proiectul clarifică aspecte privind: posibilitatea persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor la angajatori care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 de a opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat. Astfel, opțiunea se depune în scris, la angajator, acesta reținând contribuția aferentă potrivit prevederilor legale începând cu veniturile lunii următoare celei în care s-a înregistrat opțiunea; determinarea procentajului de 80% prevăzut la art.60 pct.7 lit.b) din Codul fiscal, în situația în care angajatorii/plătitorii desfășoară activitate în sectorul agricol și în industria alimentară, atât în România cât și în afara teritoriului României.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.