Proiectul Procedurii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate, în consultare publică pe site-ul MF

Proiectul Procedurii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate, în consultare publică pe site-ul MF

Telex » Știri 8 iulie, 21:15  

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat, în transparență decizională, proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate. Potrivit proiectului de act normativ, organul fiscal competent pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate este Ministerul Finanțelor. Procedura se aplică pentru emiterea de către organul fiscal competent a soluției fiscale individuale anticipate, privind reglementarea tratamentului fiscal aplicabil unei situații fiscale de fapt viitoare, în legătură cu impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal, cu excepția impozitelor și taxelor locale, a impozitului pe construcții și a impozitului pe reprezentanțe. Contribuabilii/plătitorii pot solicita organului fiscal competent emiterea unei soluții fiscale, prin depunerea unei cereri. Cererea, documentația și orice alte comunicări ulterioare se realizează exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Tranzacțiile propuse pentru care contribuabilul/plătitorul solicită reglementarea tratamentului fiscal aplicabil trebuie să fie efectuate ulterior depunerii cererii pentru emiterea soluției fiscale. Tratamentul fiscal reglementat va fi aplicabil exclusiv tranzacțiilor care nu sunt finalizate pană la data emiterii soluției fiscale.

Anterior depunerii cererii pentru emiterea soluției fiscale, contribuabilul/plătitorul poate solicita organului fiscal competent organizarea unei discuții preliminare. Cererea pentru organizarea discuției preliminare se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță și trebuie să conțină informații cu privire la datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului și ale reprezentantului legal, dacă este cazul, precum și o scurtă prezentare a obiectului discuției. Cererea pentru organizarea discuției preliminare depusă concomitent sau ulterior cererii pentru emiterea soluției fiscale nu va fi luată in considerare de organul fiscal competent. Discuția preliminară nu se mai organizează în situația în care, anterior datei stabilite pentru desfășurarea acesteia, contribuabilul/plătitorul depune o cerere pentru emiterea soluției fiscale.

Organul fiscal competent va comunica contribuabilului/plătitorului condițiile în care se organizează discuția preliminară. Anterior datei de desfășurare a discuției preliminare, organul fiscal competent poate solicita contribuabilului/plătitorului informații suplimentare in legătură cu aspectele care vor fi discutate. Discuția preliminară, inclusiv afirmațiile sau comentariile reprezentanților organului fiscal competent, participanți la discuție, nu sunt opozabile și nu constituie un angajament privind aprobarea/respingerea cererii pentru emiterea soluției fiscale.

Participarea la discuția preliminară nu echivalează cu inițierea procedurii privind emiterea soluției fiscale și nu afectează ordinea de soluționare a unei cereri care este depusă ulterior de contribuabil/plătitor.

În termen de 15 zile de la data înregistrării cererii pentru emiterea soluției fiscale, organul fiscal competent efectuează o analiză prealabilă pentru conformitate a cererii de emitere a soluției fiscale. Analiza prealabilă a cererii are ca obiect verificarea respectării condițiilor legale de formă, precum și confirmarea încasării tarifului pentru emiterea soluției fiscale.

Procedura reglementează situațiile în care, în cadrul analizei prealabile, cererile pentru emiterea soluției fiscale se resping. Organul fiscal competent va notifica contribuabilul/plătitorul, în termen de 15 zile de la finalizarea analizei prealabile, cu privire la faptul că cererea a fost respinsă și despre posibilitatea depunerii unei noi cereri.

Cererile pentru emiterea soluțiilor fiscale depuse de contribuabili/plătitori sunt analizate și, respectiv soluționate de organul fiscal competent, în ordine cronologică. La solicitarea organului fiscal, contribuabilul/plătitorul este obligat să furnizeze date, informații, clarificări și documente relevante pentru soluționarea cererii, în termenul prevăzut la art. 52 alin. (8) din Codul de procedură fiscală. Relevanța informațiilor oferite în raport cu solicitarea adresată se stabilește de către organul fiscal competent.

În scopul soluționării cererii, organul fiscal competent poate accesa bazele de date sau solicita instituțiilor subordonate, altor instituții din țară sau străinătate, precum și terților, date, informații, clarificări și documente care sunt relevante pentru soluționarea cererii.

Termenul pentru emiterea soluției fiscale se suspendă și se prelungește cu perioada cuprinsă între data transmiterii solicitării și data obținerii datelor, informațiilor, clarificărilor și documentelor potrivit dispozițiilor pct. 20 și pct. 21, cu respectarea prevederilor art. 77 din Codul de procedură fiscală.

Anterior emiterii soluției fiscale, organul fiscal competent comunică proiectul soluției fiscale contribuabilului/plătitorului în vederea formulării unui punct de vedere. Contribuabilul/plătitorul comunică punctul de vedere cu privire la proiectul de soluție fiscală sau notifică organul fiscal competent cu privire la renunțarea la acest drept, in termenul prevăzut la art.52 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.