„Promovăm o strategie profesională bazată pe servicii de calitate, potrivit exigențelor clienților, întregului proces de dezvoltare economico-socială la nivel local și național”

„Promovăm o strategie profesională bazată pe servicii de calitate, potrivit exigențelor clienților, întregului proces de dezvoltare economico-socială la nivel local și național”

Numărul 6, 20-26 feb. 2018  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu expertul contabil Bogdan Doru Popovici, membru al Filialei CECCAR Arad 

Alexandra Rizea: Vă rugăm să împărtășiți cititorilor motivația dvs. atunci când v-ați ales profesia și modul în care, treaptă cu treaptă, ați străbătut drumul până la stadiul atins în prezent.

Bogdan Doru Popovici: Îmi amintesc că, prin anii 1994-1995, am citit un articol despre organizația profesională a experților contabili. Mi-au atras atenția, printre altele, locul și rolul important al expertizelor contabile judiciare, care constituie probe esențiale în cauzele civile și penale aflate pe rolul instanțelor de judecată. Aveam șaptesprezece sau optsprezece ani, în acel moment. Înțelegeam, însă, că datele realității oferite de experții contabili contribuiau la stabilirea adevărului în așa fel încât să existe suficiente temeiuri să se facă dreptate. Acest element etic a fost receptat de mine atunci într-un mod cu totul și cu totul deosebit, contribuind, în mare măsură la decizia mea de a deveni expert contabil. Mă gândeam chiar mai departe că  voi avea propriul meu cabinet cu mulți angajați și cu mulți clienți, că voi întocmi expertize contabile judiciare în măsură să ajute, cum spuneam, la stabilirea adevărului. Am urmat cursurile Facultății de Științe Economice a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, pe care am absolvit-o în anul 2000. Timp de trei ani am profesat ca economist-contabil, iar în 2003 am devenit expert contabil  stagiar, ca urmare a promovării examenului de acces la profesie. Ulterior, după finalizarea stagiului, în anul 2006, am devenit expert contabil, prin promovarea examenului de aptitudini organizat de CECCAR. Tot în anul 2006 am înființat, împreună cu soția mea, societatea de contabilitate și expertiză contabilă Popovici & Asociații SRL.

Deci, ați ajuns în stadiul în care s-a împlinit o parte însemnată din proiectele dvs. inițiale.

Exact. La început, am avut  doi angajați, în prezent am ajuns la 12 angajați, care acoperă servicii de specialitate pentru aproximativ 70 de clienți. Strategia mea a vizat și vizează o dezvoltare organică, fără forțarea etapelor, bazată pe servicii de calitate oferite clienților, mai ales servicii integrate, în urma cărora întreprinzătorii și managerii să poată lua cea mai bună decizie în administrarea și gestionarea propriilor afaceri.

În acest punct al retrospectivei prezentate cititorilor, cred că ar fi interesant să dezvoltați tocmai această temă a relațiilor cu clienții.

Am înțeles, pe măsură ce acumulam tot mai multă experiență, că trebuie să acționăm astfel încât clientul să devină, în sens pozitiv, dependent de informațiile și de analizele furnizate de noi. În acest scop, ne-am dimensionat cantitativ și calitativ personalul pentru a face față cerințelor pe termen mediu și lung. Astfel, în diferitele etape de evoluție, societatea a deținit și deține un număr de salariați  proporțional cu numărul clienților, dar și în concordanță cu complexitatea lucrărilor. În calitatea mea de expert-coordonator, pot realiza lucrările de consultanță și pot întocmi raportele de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară în termene cât mai scurte și cât mai bine fundamentate. În toată această perioadă, am încercat să îmbunătățim permanent calitatea, să diversificăm serviciile oferite. În același timp, am încercat, simultan, să responsabilizez angajații în exercitarea misiunii lor, precum și clienții astfel încât să conștientizeze importanța fiecăruia în contextul economiei naționale, cu accent pe modalitățile practice de creare și sporire a valorii adăugate.

Care ar fi principalele concluzii – cu valoare de generalizare la scara întregii profesii – în legătură cu modalitățile de îmbogățire continuă a cunoștințelor, de însușire a abilităților și deprinderilor specifice, de potențare a vocației, astfel încât să se performeze mereu în raport cu cerințele clienților?

În opinia mea, cea mai mare importanță o au pregătirea profesională continuă individuală, căutarea de soluții inovatoare pentru a se ajunge la cele mai bune rezultate privind modul de prezentare a informațiilor și analizelor contabile pentru utilizatori. Tot experiența pe care o evoc ne-a convins că lucrările noastre oferite clienților trebuie redactate într-un limbaj cât mai accesibil, evitând, pe cât posibil, termenii de strictă specialitate care nu sunt strict necesari în procesul decizional.  Punem accentul pe ceea ce poate efectiv contribui la mai buna cunoaștere a stării de fapt din entitățile respective, cu deschidere spre mai multe variante de soluții care să asigure succesul afacerilor. Toate acestea atestă că slujim o știință – contabilitatea – aflată într-o permanentă dezvoltare, într-o evoluție ascendentă, adaptându-se noilor nevoi ale utilizatorilor, nevoi care sunt tot mai numeroase și tot mai complexe. Ca urmare, consider că profesionistul contabil trebuie să fie deosebit de creativ, să găsească modalități de eficientizare a activității proprii pentru a putea oferi serviciile necesare dezvoltării afacerilor, în condițiile respectării celor mai înalte standarde, a principiilor deontologice care stau la baza prestigiului nostru profesional. Trebuie să fim creativi, originali, să găsim și să aplicăm metode noi, să oferim alternative, modele care să conțină soluțiile cele mai eficiente, pentru ca, astfel, clienții noștri să adopte decizii în deplină cunoștință de cauză.

Întrucât cerințele la care v-ați referit sunt și rezultanta a ceea ce numim mediul economico-social, în care întreprinzătorii și managerii își desfășoară activitatea, cum apreciați posibilitățile profesioniștilor contabili de a participa tot mai consistent la progresul județului Arad și cum se implică în acest proces Filiala CECCAR din care faceți parte?

Aradul, fiind la granița de vest a României, beneficiind de infrastructura necesară unei dezvoltări durabile, a oferit autorităților locale posibilitatea creării unor zone industriale în care diverși investitori, în mare majoritate străini, au construit și consolidat fabrici producătoare de ansamble și subansamble pentru industriile auto, de aparatură electrocasnică, pentru confecții, bunuri agroalimentare, materiale de construcții, pentru reciclarea deșeurilor și multe altele. Ca urmare, profesioniștii contabili din județul Arad au avut și au șansa de a oferi servicii unor asemenea industriași și antreprenori de calibru, ajutându-i, astfel, să își dezvolte și să își eficientizeze activitatea. Prin serviciile oferite, reușim să ne ridicăm la așteptările acestor investitori, să le înțelegem nevoile tot mai numeroase și mai complexe, să le prezentăm lucrări pertinente, folositoare. În aceste demersuri, colaborăm și cu asociațiile profesionale similare din țările de origine ale acestor companii. Prin aceste experiențe, noi, experții contabili din Arad, ne-am dezvoltat abilitățile profesionale și am căutat să prezentăm managerilor străini informații din care să rezulte alternative și soluții eficiente. Tocmai pentru a ne situa la un asemenea nivel de competență, de prestigiu, Filiala Arad a CECCAR organizează cursuri, seminare, conferințe, numeroase alte acțiuni care contribuie nemijlocit la îmbunătățirea performanțelor noastre profesionale.

În continuarea a ceea ce ați prezentat, vă rugăm să vă referiți la modul în care vedeți dvs., atât în ceea ce vă privește personal, cât și la scara întregii Filiale CECCAR Arad, modalitățile concrete de aplicare a orientărilor strategice ale CECCAR privind răspunsurile practice la cerințele erei digitale.

Având în vedere noile provocări, presiunea factorului timp, precum și exigențele erei digitale, consider oportună dezvoltarea cursurilor de pregătire profesională online, precum și orientarea spre creșterea calității serviciilor oferite de experții contabili și contabilii autorizați prin folosirea, pe scară tot mai largă, a noilor tehnologii. Personal, consider ca o prioritate promovarea la nivelul tuturor membrilor a facilităților oferite de procesul de digitalizare, de transmitere a informațiilor în format electronic. În acest sens, remarc necesitatea semnăturii electronice extinse în cazul Rapoartelor de Expertiză Contabilă Judiciară. Țin să subliniez că se dezvoltă comunicarea în format electronic la nivelul Corpului, pentru informarea membrilor cu privire la raportările care trebuie întocmite, asupra noutăților fiscale de anvergură și a altor informații relevante pentru profesie. 

Vă propunem să vă referiți, mai pe larg, la ceea ce ați enunțat cu privire la conceptul de servicii integrate și la căile de adaptare, la nivel individual și de colectivitate profesională, la exigențele acestui concept.

Din punctul meu de vedere, profesionistul contabil modern, pentru a putea fi competitiv, pe o piață tot mai concurențială, trebuie să fie pregătit să ofere clienților servicii complementare profesiei, cum ar fi consultanță fiscală, consultanță în afaceri, gestionarea de resurse umane, consultanță pentru accesarea de credite bancare, consultanță în piețele de tranzacționare de mărfuri (bursa de mărfuri –  stabilirea riscurilor la stabilirea prețurilor viitoare) și multe altele. Toate aceste servicii sunt diferite de la un client la altul și solicită studii suplimentare, ceea ce implică și o permanentă deschidere la nou, o tot mai mare receptivitate, inclusiv la însușirea de noi abilități, bazate pe experiența acumulată, pe studiul continuu tot mai aprofundat. În acest sens, CECCAR, prin filialele județene, se preocupă de identificarea noilor tendințe, astfel încât acțiunile pe care le desfășurăm să răspundă provocărilor și oportunităților care apar în contextul dat. Creșterea permanentă a exigențelor clienților datorate dezvoltării și complexității afacerilor obligă profesionistul contabil la o permanentă perfecționare a abilităților, la depășirea propriei condiții, a propriilor limite, astfel încât să tindem spre atingerea de noi și noi performanțe.

Ce vă propuneți, pentru 2018, personal și la nivelul filialei, în vederea perfecționării activității în consonanță cu mesajul transmis peste timp de Centenarul Marii Uniri, la realizarea căreia locuitorii județului Arad au adus o contribuție de primă importanță?

În anul 2018 voi încerca să îmi dezvolt abilitățile profesionale astfel încât să fiu cât mai creativ, cât mai original, să dezvolt serviciile integrate. Doresc să mă implic mai activ în dezvoltarea profesională, prin participarea la conferințe și seminare, voi elabora studii și articole pe diverse teme profesionale ca rezultat al activității proprii și a firmei noastre. Referitor la Centenarul Marii Uniri, țin să reamintesc că printre corifeii acestui act istoric fundamental s-au aflat arădenii Ștefan Cicio Pop și Vasile Goldiș, ultimul fiind cel care a redactat Rezoluția Unirii. De asemnea, la Alba Iulia, Iosif Jumanca a adus și Adeziunea lucrătorilor industriali, astfel încât munca și capitalul au constituit, la rândul lor, un suport trainic pentru împlinirea marelui nostru ideal național. Aproape în timp cu Marea Unire  a fost, în anul 1921, promulgarea, de către Regele Ferdinand I, a Legii de înființare a Corpului nostru profesional. Sunt convins că, în acest an, noi, în calitate de membri ai CECCAR, ne vom manifesta și mai puternic responsabilitatea față de înaintași, dată de contemporani, prin exercitarea profesiei pe care o consider cea mai importantă din sfera economiei, astfel încât să fim demni de moștenirea pe care am primit-o și să o îmbogățim continuu în spiritul idealurilor Marii Uniri.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.