Propunerile ANAF de îmbunătăţire a relaţiilor cu contribuabilii: formulare de TVA pentru agricultori și adaptarea a încă 8 formulare

Propunerile ANAF de îmbunătățire a relațiilor cu contribuabilii: formulare de TVA pentru agricultori și adaptarea a încă 8 formulare

Telex » Știri 28 decembrie 2016  

➥ Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează că agricultorii vor beneficia, din 1 ianuarie 2017, de un regim special de TVA, introdus prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, care aduce modificări Codului fiscal.

Agricultorul care solicită regimul special depune la ANAF o notificare privind aplicarea regimului special, pentru a putea beneficia de scutirea de mai multe obligații, cum ar fi înregistrarea în scopuri de TVA la momentul în care cifra de afaceri depășește 220.000 de lei, păstrarea evidențelor în scopuri de TVA, ori depunerea decontului de taxă pentru livrările de produse/servicii agricole. De asemenea, în condițiile prevăzute de alin. (16) al aceluiași articol, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori, pot solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special. Solicitarea se poate depune la ANAF între 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea înregistrării este valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

„Potrivit art. 3151 alin.(15) din Codul fiscal, agricultorul care aplică regimul special de TVA poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă, în condițiile prevăzute prin norme, prin depunerea unei notificări în acest sens, caz în care este radiat din Registrul agricultorilor care aplică regimul special de TVA până la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă notificarea. Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează Registrul agricultorilor care aplică regimul special de TVA. Registrul este public și se afișează pe site-ul ANAF. Înscrierea în Registrul agricultorilor care aplică regimul special se face pe baza notificărilor depuse de agricultorii care aplică regimul special de TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă notificarea”, precizează ANAF, într-un comunicat.

În acest context, reprezentanții ANAF precizează că este necesară emiterea unui ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care să fie aprobat modelul și conținutul formularului de notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori (formular 087). Totodată, întrucât modelul deciziei privind anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA este aprobat prin Ordinul președintelui ANAF nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, este necesară completarea acestui formular de decizie cu o rubrică distinctă pentru situația în care persoana impozabilă solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special pentru agricultori.

➥ ANAF propune, printr-un proiect de ordin, adaptarea modelului și conținutului următoarelor formulare utilizate pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016, precum și pentru definitivarea impozitului anual și a contribuțiilor sociale:
  • 200 „Declarație privind veniturile realizate din România”;
  • 201 „Declarație privind veniturile realizate din străinătate”;
  • 204 „Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”;
  • 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”;
  • 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”;
  • 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”;
  • 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”;
  • 251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”.

Față de formularele utilizate în prezent, prin proiectul de act normativ supus dezbaterii au fost propuse o serie de modificări în conținutul acestora, precum și aprobarea modelului și conținutului unui nou formular: Formular 207 – „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”. ANAF precizează că declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, realizate de beneficiari de venit nerezidenți, conform Titlului VI din Legea nr.227/2015, sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.