„Pulsul” profesiei se simte cel mai bine când te bucuri de încrederea colegilor și a clienților

„Pulsul” profesiei se simte cel mai bine când te bucuri de încrederea colegilor și a clienților

Numărul 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu ec. Ioana-Veronica Prune Jula, președinte al Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Sălaj 

Alexandra Rizea: Întrucât cititorii noștri și-au exprimat interesul deosebit față de cariera colegilor care au acordat până acum interviuri pentru CECCAR Business Magazine, vă rugăm să ne împărtășiți și dvs. cele mai importante elemente care definesc parcursul dvs. profesional.

Ioana-Veronica Prune Jula: În primul rând, consider că trebuie să subliniez importanța opțiunii mele pentru profesia contabilă, confirmată de absolvirea Facultății de Științe Economice din Cluj-Napoca – secția Tranzacții Internaționale, în anul 2004. Pasul decisiv a fost făcut cu un an înainte, în 2003, în momentul în care a luat ființă societatea de contabilitate și expertiză pe care o conduc și o administrez și în prezent. Bineînțeles, asemenea tuturor colegilor noștri, o etapă calitativ superioară a constituit-o, și în cazul meu – ca, de altfel, al societății la care m-am referit –, dobândirea calității de membru al CECCAR. În 2008, societatea noastră s-a integrat sub toate aspectele – instituțional, organizațional și, nu în ultimul rând, ca mod de a „vedea” profesia și ca stare de spirit – în Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. 

Cu siguranță, ați parcurs toate etapele carierei prin care este definit fiecare membru al CECCAR...

Așa este, în toamna anului 2011 am trecut cu succes examenul de aptitudini, devenind expert contabil cu drepturi depline. 

...ceea ce constituie, desigur, numai o latură a parcursului profesional, deoarece, și în cazul dvs., componenta civică, respectiv implicarea în activitățile CECCAR, a prezentat și prezintă elemente de primă importanță.

Vă împărtășesc opinia, întrucât colegii mei m-au ales, în intervalul 2012-2016, vicepreședinte al Filialei CECCAR Sălaj, apoi membru titular în Comisia de disciplină în perioada 2016-2017. În prezent, sunt președintele Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Sălaj. În toate aceste calități civice, am avut posibilitatea de a simți, cum se spune, „pulsul” profesiei și de a acționa în consecință, în vederea obținerii de performanțe în carieră, în onorarea încrederii de care m-am bucurat și mă bucur din partea colegilor. 

Pornind de la aceste etape, ar fi interesant de aflat și câte ceva despre activitățile pe care le-ați desfășurat în cadrul filialei.

În urma progreselor de ordin profesional și implicării civice la care v-ați referit, am devenit lector CECCAR pentru pregătirea stagiarilor la disciplinele: Elaborarea situațiilor financiare; Studii de fezabilitate; Ținerea contabilității unei entități, precum și lector CECCAR în cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă pentru disciplinele: Expertiza contabilă; Accesare fonduri europene, aceste activități punându-și amprenta într-un mod benefic asupra organizării și aprofundării profesiei. 

Dacă ar fi să definiți raportul dintre aspirațiile personale și cele care vizează profesia contabilă, ce anume ați scoate cu precădere în evidență?

În prim-plan se situează conștientizarea și acțiunea în consonanță cu principiile etice ale profesiei noastre. De aici decurg componente esențiale cum sunt perseverența, bunele maniere, responsabilitatea, competența, certificate în primul rând de clienții noștri, ale căror aprecieri sunt repere de neînlocuit pentru autoevaluări. Bineînțeles, m-a preocupat și mă preocupă ca toate acestea să-și găsească un corespondent faptic, să fie concentrate, focalizate în demersurile mele îndreptate spre atingerea de performanțe în organizarea, funcționarea și dezvoltarea cabinetului propriu de expertiză. 

Și în această privință identificăm repere la care vă rugăm să vă referiți.

Aș menționa, între altele, că firma mea s-a aflat în Topul național al celor mai bune societăți membre CECCAR, fiind nominalizată pentru Premiul special al anului 2011. În anul următor ne-am aflat, de asemenea, în Topul național al celor mai bune societăți membre ale CECCAR. În 2013 ne-am situat în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, iar în 2014 am obținut Premiul special în acest clasament. În 2015, societatea noastră s-a aflat, din nou, în Topul firmelor membre ale CECCAR. Aceste veritabile atestate ale performanțelor profesionale au fost momente ale împlinirii unui vis, acela de a fi expert contabil de top, ceea ce este, incontestabil, o rezultantă a ceea ce am numit voința de autodepășire, de a dovedi, prin forțe proprii, în spiritul principiilor CECCAR pe care le-am evocat, rezultate mereu mai bune în exercitarea nobilei noastre profesii. 

Trecând la o altă temă, vă rog să vă referiți la măsura în care modul de gestionare a timpului de care dispuneți influențează activitatea profesională proprie și exercitarea obligațiilor civice pe care vi le-ați asumat, în calitate de președinte al Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Sălaj.

Timpul reprezintă o noțiune relativă. Totul depinde de încărcătura ideatică și faptică pe care fiecare dintre noi i-o conferă. Este foarte clar că ziua de azi, prezentul, reprezintă antecamera zilei de mâine, a viitorului. De aici rezultă și viziunea mea asupra a ceea ce urmează să întreprind prin fructificarea experienței acumulate. Acțiunile desfășurate de CECCAR și cele derulate în activitatea proprie profesională se află în strânsă și permanentă legătură, îmbinându-se și alcătuind un tot unitar. Astfel, m-am format atât ca om, cât și din punct de vedere profesional, putând, în acest fel, să transmit, să scot în evidență și să aplic tot ceea ce am învățat pe parcursul anilor, în calitate de expert contabil. 

Pentru că v-ați referit, în numeroase rânduri, la Filiala CECCAR Sălaj, vă rugăm să vă expuneți în continuare punctul de vedere în legătură cu implicarea profesioniștilor contabili în procesele menite să determine o dezvoltare mai puternică economico-socială a județului dvs.

Principalul mod de implicare și susținere în dezvoltarea  economico-socială a județului se realizează prin intermediul membrilor, profesioniști contabili care au o permanentă legătură cu mediul atât privat, cât și de stat, prin lucrările elaborate de aceștia, care acționează în permanență de la ținerea contabilității la expertize contabile și servicii integrate. O altă latură importantă o constituie încheierea de protocoale de colaborare profesională cu instituții importante din județ. Protocoalele încheiate în acest sens de către filiala Sălaj sunt cu Primăria Municipiului Zalău, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj, Colegiul Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian” Zalău, acest demers constituind un important obiectiv pentru filiala noastră. 

Cum evaluați, din perspectiva obiectivelor la care v-ați referit, stadiul actual și perspectivele colaborării cu instituțiile publice județene, precum și cu alte organizații profesionale care își desfășoară activitatea în profil teritorial?

Pot să apreciez, în cunoștință de cauză, că, atât în trecut, cât și în prezent, colaborarea filialei noastre cu instituțiile publice locale este un succes. Consider pozitiv interesul autorităților locale față de ajutorul acordat de profesioniștii contabili, ceea ce nu înseamnă că această activitate nu poate fi îmbunătățită în continuare. În cadrul programelor, al activităților inițiate de filială, au avut o pondere importantă și rezultate palpabile întâlnirile cu autoritățile locale, ceea ce ne-a permis o mai bună cunoaștere reciprocă și corelarea unor acțiuni în numele obiectivelor comune îndreptate cu precădere spre accelerarea dezvoltării economico-sociale a județului. Aș menționa, în mod deosebit, bunele relații cu aleșii locali și centrali din județ, ceea ce, de asemenea, contribuie nemijlocit la cunoașterea opiniilor și propunerilor noastre, vocea profesioniștilor contabili din Sălaj bucurându-se de apreciere și susținere. 

Ce vă propuneți să întreprindeți dvs., precum și Filiala Sălaj a CECCAR, în perioada următoare, sub semnul conceptului de dezvoltare personală, cu accentul care trebuie pus pe răspunsurile adecvate la exigențele erei digitale?

Sub semnul imperativelor erei digitale au loc mutații de fond privind relația dintre profesioniștii contabili și managerii entităților economico-sociale, care ne sunt clienți. Este vorba, în principal, despre folosirea noilor tehnologii pentru îmbunătățirea substanțială a calității serviciilor prestate, inclusiv prin lărgirea ariei de cuprindere a acestora, prin elementele din sfera dreptului și a analizei economice propriu-zise. Beneficiind de realizările societății informaționale, dăm mai multă consistență rolului nostru de consultant, analist, de coparticipant la actul decizional. Pornind de la aceste realități, Filiala CECCAR Sălaj își propune să acționeze pe planuri multiple, inclusiv prin derularea online a cursurilor de perfecționare, crearea unei platforme online pentru stagiari, menținerea și aprofundarea unei bune comunicări între membrii filialei, consolidarea și extinderea gradului de informatizare a acțiunilor filialei. Ca o concluzie la toate aceste date și fapte, subliniez că tindem să ne înscriem organic în tendințele actuale de evoluție a profesiei contabile, astfel încât transmiterea declarațiilor în sistem electronic să ne permită simultan să exercităm funcții esențiale ale profesiei noastre, cum sunt sintetizarea și interpretarea informațiilor, să oferim o viziune clară asupra situațiilor financiare, rezultantă a serviciilor integrate. În acest fel, contribuim nu numai la creșterea performanțelor clienților noștri, ci și la accelerarea dezvoltării economico-sociale a județului, la progresul întregii țări.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.