Schema de ajutor de minimis prevăzută în Programul  „ELECTRIC UP”, publicată în Monitorul Oficial

Schema de ajutor de minimis prevăzută în Programul  „ELECTRIC UP”, publicată în Monitorul Oficial

Numărul 3, 26 ian. - 1 feb. 2021  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 86 din 27 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 3.581/2020 al ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului „ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in
.

Programul „ELECTRIC UP” are în vedere ameliorarea repercusiunilor negative asupra economiei și asupra cetățenilor, venind în sprijinul dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterea eficienței energetice, dezvoltării infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, precum și întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA, prin finanțarea proiectelor de investiții pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu, precum și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Cadrul specific al Programului a fost stabilit prin Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 3.402/2020 al MEEMA,.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea mediului antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, pentru compensarea unor pierderi de capital financiar și de resurse umane înregistrate în urma situației sanitare determinată de pandemia COVID-19, în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniului HORECA. Obiectivul secundar îl reprezintă contribuția la atingerea obiectivelor asumate de România privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea capacității de producere de energie electrică din surse regenerabile și creșterea eficienței energetice, dezvoltarea electromobilitații reale la nivel național.

Schema este valabilă de la data publicării ei în Monitorul Oficial și până la 31 decembrie 2022, iar plățile vor fi efectuate până la 30 noiembrie 2023. Bugetul estimativ al schemei este de 1376 milioane de lei, repartizat astfel: pentru anul 2020 – 476 milioane lei, anii 2021 și 2022 – câte 450 milioane lei.

Măsura de ajutor de stat are în vedere, deci, un număr minim de trei cicluri de finanțare, corespunzătoare exercițiilor bugetare 2020, 2021, și 2022, cu un număr maxim de beneficiari de 1500/ciclu de finanțare.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat este de 100.000 euro/beneficiar, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de maxim 100 kWp și cel puțin o stație de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile, în cuantumul total al bugetului alocat pentru un ciclu de finanțare, cu respectarea regulilor de cumul pentru întreprinderea unică.

Contribuția proprie a beneficiarului va acoperi cel puțin cheltuielile pentru menținerea funcționalității sistemului de panouri fotovoltaice și punctele de reîncărcare achiziționate și instalate prin Program, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de monitorizare a acestuia.

Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, astfel: (i) valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene; (ii) pentru agenții economici care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene.

Prin Programul „ELECTRIC UP” se finanțează implementarea proiectului de investiții supus cererii de finanțare care trebuie să conțină instalarea sistemului de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp, necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și minimum o stație de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minimum 2 puncte de încărcare.

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze, în mod obligatoriu, în următoarele categorii de cheltuieli eligibile: a) cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp, având ca principale părți componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat și care permit colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ; b) cheltuielile cu achiziția a cel puțin unei stații de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare; c) cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului; d) cheltuieli de consultanță și management de proiect de maximum 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului; e) cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea panoului de informare pentru sistemul de panouri fotovoltaice; f) cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare; g) cheltuieli pentru achiziția și instalarea unui sistem de stocare, maximum 30% din valoarea acestora.

Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, cheltuieli pentru consultanță și management a proiectului angajate, ulterior intrării în vigoare a OUG nr. 159/2020, dovedite cu înscrisurile aferente.

Este considerată eligibilă taxa pe valoarea adăugată, dacă aceasta este nedeductibilă fiscal.

Cheltuielile aferente branșamentului la rețeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanțarea prin acest program.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.