Scutire de taxe și exonerarea de TVA la importuri, pentru mărfurile necesare combaterii efectelor pandemiei COVID-19 în 2022

Scutire de taxe și exonerarea de TVA la importuri, pentru mărfurile necesare combaterii efectelor pandemiei COVID-19 în 2022

Numărul 12, 30 mar. - 5 apr. 2022  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 324 din 1 aprilie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 340/2022 al ministrului Finanțelor pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2021/2.313 a Comisiei din 22 decembrie 2021 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2022. MF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este scutit de TVA importul definitiv de bunuri care îndeplinesc condițiile pentru scutire prevăzute de Directiva 2009/132/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 de stabilire a domeniului de aplicare a articolului 143 literele (b) și (c) din Directiva 2006/112/CE în ceea ce privește scutirea de la taxa pe valoarea adăugată a anumitor importuri finale de bunuri. De asemenea, sunt instituite scutiri similare de taxe vamale prin Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.

În contextul în care, la 30 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat epidemia de COVID-19 drept urgență de sănătate publică la nivel internațional, iar la 11 martie 2020, drept pandemie, iar numeroase state au declarat stare de urgență la nivel național, statele membre, inclusiv România, au înaintat Comisiei în perioada 19 – 26 martie 2020 cereri pentru scutirea de taxe vamale și TVA pentru mărfurile importate pentru a combate efectele epidemiei de COVID-19. Astfel, la 3 aprilie 2020, Comisia Europeană a adoptat Decizia (UE) 2020/491 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020, document prin care au fost acordate astfel de scutiri până la 31 decembrie 2021.

La nivel național, a fost emis Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1926/2020, pentru punerea în aplicare a acestei Decizii. La 8 noiembrie 2021, CE a consultat statele membre cu privire la necesitatea unei prelungiri și, în urma acestei consultări, au fost primite solicitări de prelungire a aplicării măsurii de scutire de taxe la import și de exonerare de la plata TVA la mărfurile importate din partea mai multor state membre, inclusiv România.

Deoarece statele membre solicitante au continuat să raporteze penurii de mărfuri necesare combaterii pandemiei de COVID-19, Comisia a considerat că este oportun să se acorde o scutire de taxe la import aplicabile mărfurilor importate în scopurile descrise la articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 și o exonerare de la plata TVA aplicabilă mărfurilor importate în scopurile descrise la articolul 51 din Directiva 2009/132/CE. În acest sens a fost adoptată Decizia (UE) 2021/2313 a Comisiei din 22 decembrie 2021 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2022, decizie care se adresează numai statelor membre solicitante.

Potrivit Deciziei (UE) 2021/2313, scutirea de taxe la import și TVA se aplică importurilor efectuate în statele membre solicitante de la 1 ianuarie 2022 până la 30 iunie 2022.

De asemenea, potrivit Deciziei (UE) 2021/2313, scutirea de taxe la import și TVA se acordă bunurilor importate pentru a fi puse în liberă circulație de către sau în numele unor organizații de stat, inclusiv organisme de stat, organisme publice și alte organisme de drept public sau de către sau în numele unor organizații aprobate de autoritățile competente din statele membre.

„Menționăm că în vederea facilitării aplicării Deciziei (UE) 2020/491, Comisia Europeană a emis o notă de orientare în atenția statelor membre (taxud.c.1(2020)2198021) care prezintă în anexă lista orientativă de bunuri al căror import s-ar califica pentru scutirea de taxe la import și TVA, în condițiile stabilite prin decizie. Comisia a precizat că această listă are doar un caracter orientativ, nu este exhaustivă și poate fi adaptată necesităților fiecărui stat membru”, precizează MF.

Inițiatorii actului normativ subliniază că deciziile Comisiei devin automat obligatorii, pentru statele membre cărora li se adresează, la data la care intră în vigoare, fără a necesita transpunere.

În acest context, avându-se în vedere că măsura adoptată prin Decizia (UE) 2020/491 a fost de natură temporară, respectiv până la 31 decembrie 2021, iar la 28 decembrie 2021, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicată Decizia (UE) 2021/2313, cu aplicare de la 1 ianuarie 2022 și care se adresează doar statelor membre solicitante, printre care și România, a fost promovat Ordinul nr. 340/2022 al MF, pentru:

♦ aprobarea listei bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import și TVA;

♦ stabilirea unei proceduri simplificate de autorizare de către ANAF prin unitățile sale subordonate a organizațiilor cu caracter caritabil sau filantropic pentru a beneficia de scutire de taxe la import și TVA.

Totodată, avându-se în vedere că prin Decizia (UE) 2021/2313 au fost menținute condițiile pentru aplicarea scutirii de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, prevăzute la art. 1 din Decizia (UE) 2020/491, actul normativ prevede că sunt considerate autorizate conform prevederilor noului ordin, organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic care au fost autorizate conform prevederilor art. 2 alin. (1) din OMF nr. 1926/2020.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.